Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
16 januari 2020
Lyssna

Filmgala uppmärksammar FN:s barnkonvention

Elever som håller i bokstäver som bilder ordet Freja

FN:s barnkonvention har blivit lag i Sverige. Hur uppmärksammar vi det? Genom att lyssna på barnen. Välkommen till Filmgalan Freja den 23 januari.

”Hur är det att vara ung precis just nu? Vad är roligt, vad känns oroligt? Gör en film om hur det är att vara tonåring 2019.” Den uppgiften fick niondeklassare i Härryda kommun i höstas. Nu ska resultatet presenteras på filmgalan Freja. På galan kommer pris för årets bästa film delas ut. Galan leds av elever i klass nio, elever från Hulebäcksgymnasiet är jury och statyetten som delas ut är formgiven och tillverkad av Hulebäcksgymnasiets elever.

Samarbete mellan Härryda kommun och Råda församling

Bakgrunden till projektet är att FN:s barnkonvention blivit lag den 1 januari 2020, något som Härryda kommun och Svenska kyrkan vill uppmärksamma tillsammans. I en av de fyra grundprinciperna står att barn har rätt att komma till tals, att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör barnet. Därför har niondeklassare i Härryda kommun erbjudits möjligheten att delta i en filmtävling där de själva får berätta om sina upplevelser av att vara ung idag. Det är demokrati i praktiken.

Välkommen till filmgalan Freja

Tid: torsdag 23 januari kl 14-15
Plats: Råda Rum, Kyrkvägen 45 i Mölnlycke

Bakgrund

Härryda kommun deltar i det nationella projektet ”Tidiga och samordnade insatser (TSI)” på uppdrag av Skolverket och Socialstyrelsen. En av inriktningarna i projektet är att på olika sätt uppmärksamma att FN:s barnkonvention blivit lag från 1 januari 2020.

Kontakt

Annika Gry, verksamhetschef utveckling och flerspråkighet Härryda kommun
031-724 63 37
annika.gry@harryda.se

Karin Blennermark, producent Råda Rum
031- 338 21 27
karin.blennermark@rada.nu