Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
15 november 2021

Fagerhultsskolan i Hindås officiellt invigd

Maria Kornevik Jakobsson, välfärdsnämndens ordförande, klipper bandet och förklarar Fagerhultsskolan invigd

Fredag 12 november invigdes nybyggda Fagerhultsskolan i Hindås officiellt. På plats var några hundra personer för att titta på de fantastiska lokalerna och träffa personalen.

Efter fina invigningstal av Katarina Lange, rektor på skolan och Maria Kornevik Jakobsson (C), välfärdsnämndens ordförande, var det dags för Maria Kornevik Jakobsson att klippa bandet och förklara skolan invigd.

Fagerhultsskolan öppnade dörrarna för sina elever i augusti men på grund av pandemin var det först nu som en invigning var möjlig.

– Vi har inte haft den stora festen tidigare. När alla eleverna började var det viktigt för oss att markera att det här är någonting nytt, men vi kunde tyvärr inte välkomna så många föräldrar då. Nu när det fanns möjlighet att ha en mindre invigning så känns det fantastiskt att få visa upp vår fina skola, säger Katarina Lange, rektor på Fagerhultsskolan.

Fagerhultsskolan är utformad för lärande i en trygg och pedagogisk miljö, med gemenskap över gränserna och med ett hållbart förhållningssätt som övergripande målsättning. I augusti började 250 elever och så småningom ska 450 elever i årskurs 4-9 gå på skolan.

Tvärvetenskapligt förhållningssätt

Fagerhultsskolan har ett uttalat tvärvetenskapligt förhållningssätt med ett naturvetenskapligt raster. Ämneskunskapen är viktig och på Fagerhultsskolan har man valt att ha ämneslärare istället för klasslärare. Till det adderas den tvärvetenskapliga inriktningen med beröringspunkter över ämnesgränserna. Det handlar om att ge eleverna möjligheter att se saker utifrån olika perspektiv och i större sammanhang.

– Ute i den stora världen fungerar inte livet i boxar. Ska vi bidra till att fostra demokratiska medborgare som kan göra sin röst hörd, ta aktiva beslut fattade på korrekt information och som kan värdera de källor de möter, då måste skolan också hjälpa eleverna att se det, säger Katarina Lange.

Biblioteket – skolans nav

Skolan är utformad för en pedagogisk miljö med utgångspunkt i bland annat modern forskning. Varje årskurs har en egen hemvist med klassrum, skåp, gemensamhetsytor och grupprum. Upplägget har mottagits väl av både elever och personal. Eleverna känner att de har sin tillhörighet i sina hemvister och de uppskattar närheten till sina lärare.

Mitt i skolan ligger biblioteket som kommer att bli en viktig pusselbit i det tvärvetenskapliga arbetssättet. Förutom ett stort utrymme för böcker finns det även rum med möjlighet till helklassundervisning och grupprum som kan användas för olika ändamål. Biblioteket är inte endast en plats för utlåning av läromedel, utan det ska även vara en central del i bland annat språk- och läsutvecklingen samt media- och informationskompetensen för eleverna.

Elevinflytande en viktig del i verksamheten

Trots att skolan bara har varit igång i några månader så har arbetet med elevinflytande påbörjats. En skolgemensam grupp som jobbar med elevinflytande har startats och en del i gruppens uppdrag är att ta fram förslag på hur skolan kan få in det i vardagen. Ett första steg har bland annat varit att utbilda eleverna i vad demokrati innebär och elevrådens roll och funktion.

Skolans målsättning är att elevråden inte enbart ska handla om mindre enskilda saker. Istället vill man från skolans sida på ett konstruktivt sätt höja ribban så att det handlar om att ha idéer kring hur det går att förbättra elevernas vardag. Tanken är att det ska vara ett rejält elevinflytande och att eleverna känner att de kan vara med och påverka sin vardag.

Framtiden på Fagerhultsskolan

Med Fagerhultsskolan på plats får barnen i Hindås möjlighet att utbildas från förskolan upp till årskurs 9 där de bor. Att barnen får en trygg skolmiljö och en kvalitativ utbildning i Hindås är något som rektor Katarina Lange tar upp.

– Jag tror att det är betydelsefullt för eleverna att ha en mellan- och högstadieskola där de bor. Det är viktigt för mig att det finns en röd tråd i deras utbildning och att vi nu kommer att samarbeta från förskolan upp till årskurs 9. För mig är det jätteviktigt att de här barnen ska få en så bra utbildning som det bara går, avslutar Katarina Lange.

I Härryda kommun är målsättningen att skapa Sveriges bästa skola. Öppnandet av Fagerhultsskolan är en del i detta. Läs mer om satsningen på att skapa Sveriges bästa skola.