Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
11 augusti 2021

Engagerade vuxna minskar ungdomars alkoholbruk

Forskning visar att föräldrar och andra närstående vuxna är viktiga för att påverka ungdomars inställning till alkohol.

Sommarlovet går mot sitt slut och skolstarten närmar sig. För många unga innebär ofta övergången till högstadiet och till gymnasiet nya kompisar och nya sammanhang. Det är en milstolpe i uppväxten som är rolig och utvecklande men som också är förknippad med utmaningar och behov av att passa in i nya grupper.

Skolstarten är också en av de tidpunkter då kommunen informerar lite extra om alkohol- och drogfrågan till alla viktiga vuxna som finns runt omkring kommunens ungdomar.

Närstående vuxna är viktiga gränssättare och förebilder

Forskning visar att föräldrar och andra närstående vuxna spelar viktiga roller som gränssättare och förebilder i att påverka sina barns alkoholdebut och framtida alkoholbruk. Här har vi samlat några tips som vetenskapen visat kan påverka ungas beteenden.

Intressera dig för din tonårings nya sammanhang och nya kompisar

En öppen dialog hemma som präglas av tillit har inte bara visat sig viktig för ungas välbefinnande utan också för de val unga gör när de är med kompisar. Tonårsparlören har många tips för att underlätta kommunikationen hemma.

Tonårsparlören Länk till annan webbplats.

Var tydlig med vad du tycker är okej eller inte

Att viktiga vuxna omkring ungdomar är tydliga i sitt ställningstagande mot att unga dricker, har också visat sig påverka om och hur mycket ungdomar väljer att dricka. Förklara vad du är rädd ska hända om ditt barn dricker alkohol. Som tonåring mår man bra av att höra att vuxna engagerar sig och bryr sig.

Prata med andra föräldrar om vad som gäller kring utetider, fester med mera

Gemensamma regler är lättare att hålla, samtidigt som argument som att "alla andra får" blir verkningslösa.Nyttiga tips för föräldrasamverkan. Länk till annan webbplats.

Visa dig utomhus där unga är

Genom att öka vuxennärvaron där unga är ökar trygghetskänslan och risktagandet minskar.

Stå på dig

Tonåringar förväntar sig att föräldrar sätter gränser kring alkohol. Den som lyckas övertala sin förälder att köpa ut, kanske blir nöjd för stunden men innerst inne riskerar att bli misstrogen mot föräldern. Den förälder som både varnar och köper ut ger motstridiga signaler.

Köp inte ut

Den vanligaste källan till alkohol bland unga är Systembolaget genom vuxna i deras närhet. Sex av tio unga uppger att de inte skulle skaffa alkohol om det inte kom från någon de kände.