8 januari 2021
Lyssna

Elever i årskurserna 7-9 får undervisning på distans

Bild på en skolbyggnad. I förgrunden syns en skulptur föreställande en person som ligger på en mur.

Det blir en annorlunda terminstart för de flesta elever i årskurserna 7-9 i alla kommunala grundskolor i Härryda. I fjorton dagar fram till 24 januari äger undervisningen för högstadieeleverna rum på distans. Elever i grundsärskolor ska gå till skolan som vanligt. Beslutet fattades på fredagen av välfärdsnämndens ordförande.

Elever på sex skolor i kommunen som har årskurserna 7-9 kommer att få fjärr- och distansundervisning till och med den 24 januari. Beslutet fattades som ett ordförandebeslut av välfärdsnämndens Maria Kornevik Jakobsson (C).

En orsak till beslutet är att Smittskydd Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster befarar ytterligare smittspridning när skolorna öppnar efter jullovet och därför rekommenderar att undervisningen för elever i årskurserna 7-9 ska vara på distans. Rekommendationen grundar sig i bedömningen att det är viktigt att minska resandet och kontakter och därmed smittspridningstrycket i samhället.
Flera kommuner i Göteborgsområdet har gjort samma bedömning som Härryda kommun.

Undantag för vissa elever

Beslutet om distansundervisning gäller inte för 7-9-elever i grundsärskolor eller de elever där rektorn anser det olämpligt med hänsyn till elevens individuella förutsättningar och behov. De delar av undervisningen som inte går att genomföra på distans - exempelvis prov och praktiska moment, genomförs i skolans lokaler på ett sätt som följer rekommendationerna för smittminskning.

Ansök om att hämta skollunch

Det finns möjlighet för 7-9 elever att få värmd skollunch i en av måltidsservice färdigförpackad matlåda så länge distansundervisningen pågår. För att eleven ska få sin lunch behövs en anmälan av elevens vårdnadshavare. Anmälan (och avanmälan) för skollunch gör man på https://www.harryda.se/grundskolelunchlänk till annan webbplats

Fridaskolans elever 7-9

Även friskolan Fridaskolan i Mölnlyckelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har valt att köra digital undervisning för sina elever i årskurserna 7-9 från måndag den 11 fram till 24 januari. Skolan erbjuder sin skolmat alla dagar som eleverna går efter schema.

Kontakt

Päivi Malmsten, sektorchef Utbildning, kultur och fritid
paivi.malmsten@harryda.se