Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
21 december 2021

Elever gav förslag på hur företag kan nå mål i Agenda 2030

Gruppbild på elever från Önnerödsskolan

Linbanor, smarta garage, självkörande el-bussar och second hand butiker var några av de förslag som togs upp under presentationen i Landvetter kulturhus när elever i årskurs 8 på Önnerödsskolan presenterade sina förslag på hur Landvetter Södra kan närma sig målen i Agenda 2030.

Presentationerna var en del i Härryda kommuns unika projektet Tillsammans för Agenda 2030 där kommunens näringslivsenhet, skola och lokala företag samarbetar för att se hur de tillsammans kan bidra till målen i Agenda 2030. I projektet tar elever i årkurs 8 fram förslag på vad de medverkande företagen kan utveckla för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

– Det har överlag varit ett stort engagemang från eleverna kring de olika förslagen som de har tagit fram. Eleverna har också uppskattat studiebesöken på företagen där de har fått veta mer om deras verksamhet och hur de jobbar med hållbarhetsfrågor, säger Karin Lagerström verksamhetsutvecklare UKF.

Företagen har varit positiva till elevernas idéer och visat ett stort engagemang genom hela projektet. Flera av företagen har också varit imponerade av elevernas arbeten och de har fått med sig många förslag som de kan utveckla.

– Det har varit roligt att se alla kreativa idéer som eleverna har tagit fram. Ett förslag som stack ut var förslaget om att bygga en travbana i anslutning till Landvetter Södra. Tanken är att ekipagen ska alstra energi som sedan kan användas på olika sätt, säger Katrin Forsgren verksamhetsutvecklare UKF.

Att få göra något på riktigt

Under hösten har elever i årskurs åtta på Ekdalaskolan och Önnerödsskolan och sex företag deltagit i projektet. Eleverna på Önnerödsskolan har jobbat med projektet på SO-lektionerna i ett geografiprojekt som de har kallat för Hållbar utveckling. Linus Rydberg beskriver att eleverna tyckte att det var ett kul och intressant projekt att jobba med. Att få göra något annorlunda i skolan uppskattades av eleverna även om många tyckte att det var en svår uppgift att jobba med.

– Eleverna har tyckt det varit intressant och kul att få göra något på riktigt. Att deras arbete inte bara var för ett betyg eller för läraren, utan för några som faktiskt var intresserade av att använda det som de har kommit fram till. Samtidigt har många elever tyckt att projektet varit svårt. Framförallt var det svårt att hitta något som de kunde förbättra för företagen, för de var redan så bra, säger Linus Rydberg förstelärare på Önnerödsskolan.

Samverkan och spridning

Under höstens projekt har det varit intressant att se att eleverna har haft ett tydligt samverkans- och spridningsperspektiv. Bland annat har eleverna tagit fram förslag som bygger på att företagen kan samarbeta med varandra, bland annat kring samåkning och motion. Eleverna har presenterat förslag på hur företagen tillsammans kan skapa samåkningsplatser och motionsrundor i området där de verkar.

Eleverna har också lyft att företagen kan påverka och hjälpa sina kunder att göra bra val genom att till exempel ha en tilltalande prissättning på miljövänliga alternativ och att företagen lyfter fram dessa produkter i sitt sortiment.

Under projektet har eleverna även visat vikten av att företagen sprider sitt arbete med hållbarhet, bland annat genom sociala medier, något som kan öka företagets attraktionskraft.

Redovisning och utställning

Redovisningarna av elevernas arbeten har skett på olika platser och vid olika tillfällen under november och december. Vid redovisningen för Landvetter Södra i Landvetter kulturhus var det en förväntansfull och lite nervös stämning i luften.

– Vid själva redovisningen var det nervöst för många av eleverna. Men alla vågade genomföra redovisningen så jag var väldigt stolt över dem, säger Linus Rydberg förstelärare på Önnerödsskolan.

Nu när alla redovisningar är gjorda kommer en digital utställning att anordnas där elevernas arbeten visas upp. Se den digitala utställningen här Länk till annan webbplats..

I början av nästa år kommer projektledarna att jobba vidare med Tillsammans för Agenda 2030.

– I vår kommer vi att höra av oss till företagen som var med i projektet under hösten för att få feedback och se om de har tagit tillvara på eller inspirerats av elevernas förslag. Vi kommer också att gå ut med en förfrågan för att se om det finns några skolor som vill vara med i projektet nästa höst, säger Maria Holmgren verksamhetsutvecklare UKF.

Under hösten 2021 medverkade Berger och Co, Frontside Electronics, Förbo, Landvetter Södra Utveckling AB, Multilens och Skyltmax i projektet Tillsammans för Agenda 2030.

Tillsammans för Agenda 2030