27 oktober 2020
Lyssna

Elever först ut i dialog kring hållbar utveckling

Hur kan vi som privatpersoner, skola och kommun bidra till en hållbar utveckling? Det diskuterade 400 av kommunens elever under den digitala konferensen ”Ung och hållbar” den 16 oktober. Konferensen var startskottet för arbetet med kommunens långsiktiga program för hållbar utveckling.

”Härryda kommun och Sverige kan vara ett föredöme för att visa att vi kan skapa hållbara samhällen och en framtid som vi kan längta efter”, menar Ulrika Modéer, chef för FN:s utvecklingsorgan, i sin videohälsning till deltagarna i konferensen. Ulrika Modéer är själv uppvuxen i Mölnlycke och berättade om att det var här, som elev i en av kommunens skolor, som hennes engagemang för hållbarhetsfrågor en gång väcktes.

Längst ner på sidan kan du se videohälsningen från Ulrika Modéer i sin helhet.

Amanda Östman

– Vi vill att dagens unga har möjlighet att vara med och påverka i de frågor som engagerar och påverkar dem, säger Amanda Östman, utvecklingsledare Agenda 2030 i Härryda kommun.

– När vi nu ska arbeta fram ett långsiktigt program för hållbar utveckling, ser vi det som en självklarhet att involvera ungdomar genom hela processen. Bland annat genom den här konferensen. Och ungdomsrådet kommer att spela en viktig roll, genom att bidra med input och fungera som referensgrupp genom hela processen.

En fullspäckad föreläsningsdag

Elever från årskurs 7 och 9 från både fristående och kommunala skolor var inbjudna att delta i konferensen, där föreläsningar via webblänk varvades med gruppdiskussioner i respektive klassrum. Föreläsarna kom från bland annat BRIS och Klimatpsykologerna – och hälsningar kom från både kommunpolitiker, regering och FN. Samtalen under dagen handlade om hur vi kan främja psykisk hälsa, minska fossilberoendet, öka den biologiska mångfalden och säkra ungas delaktighet i samhällsutvecklingen.

– Det var en fullspäckad dag som flera tyckte blev för mastig. Dessutom upplevde vi en del teknikstrul. Det behöver vi ta med oss och tänka på ett annat sätt framöver. Nu ska vi sätta oss och gå igenom allt det material som kom in under dagen. Det ska verkligen bli spännande att ta del av ungdomarnas tankar och idéer om hur vi kan bli mer hållbara. Jag hoppas att det kan sporra oss till att göra mer och bättre, berättar Amanda Östman.

Omfattande arbete för hållbarhet på sikt

De 400 eleverna var först ut i en rad av grupper och konstellationer, som under kommande halvår ska bidra med sitt perspektiv på vad som krävs för att vi som kommun och samhälle ska bli ännu bättre på att leva hållbart utifrån de globala målen i Agenda 2030. Andra grupper som ska komma till tals i arbetet är bland annat näringsliv, föreningsliv och kommunens olika råd för samverkan. Tillhör du inte någon av dessa grupper kommer du att få möjlighet att bidra på annat sätt.

I Härryda kommun finns goda förutsättningar för livskvalitet med hållbara förtecken. Det handlar bland annat om det storstadsnära läget i kombination med goda tillgångar till rekreation och grönytor, och om kommuninvånare med relativt hög socioekonomisk status. Det gör att kommunen ligger bra till i jämförelser av nyckeltal utifrån målen i Agenda 2030.

– Med de här förutsättningarna har vi alla möjligheter att ta täten och verkligen bidra till en hållbar utveckling i regionen, menar Amanda Östman. Det långsiktiga program som vi nu ska jobba fram, ska vara tillräckligt konkret för att göra skillnad här och nu, och tillräckligt visionärt för att inspirera även på sikt.

Ambitionen är att kommunens hållbarhetsstrategiska program ska finnas på plats om ett år. Med sin långsiktighet ska det komplettera kommunens befintliga styrning mot de globala målen i Agenda 2030.

I filmen ser du Ulrika Modéer, chef för FN:s utvecklingsorgan, i sin videohälsning till deltagarna på konferensen.

Kontakt

Amanda Östman, utvecklingsledare Agenda 2030
031-724 88 43
amanda.ostman@harryda.se