22 februari 2021
Lyssna

Distansundervisning ska bromsa smittspridning efter lovet

Kille har distansmöte med andra på sin dator, i hemmamiljö.

För att minska risken för smittspridning efter sportlovet, har kommunens årskurs 7-9 samt Hulebäcksgymnasiet undervisning helt på distans från måndag 22 februari och veckan ut. Detta efter rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland.

Distansundervisningen gäller alla elever som skulle haft växelvis undervisning på skolan i veckan.

– Vi hoppas på förståelse för att anpassningar ibland behöver göras med kort varsel, säger Paula Palmdahl, verksamhetschef för grundskolan. Vi behöver hjälpas åt att följa smittskyddsläkarens rekommendationer för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Smittan särskilt hög i Härryda

Veckan innan sportlovet ökade antalet smittade av covid-19 i Västra Götalandsregionen igen och då särskilt i Härryda kommun. Här mer än fördubblades antalet nya konstaterade fall. Särskilt ökade smittan bland barn i åldern 10-19 år och vuxna i åldern 40-49 år. Ändå syns detta inte riktigt i skolans och kommunens statistik, vilket beror på att många konstaterade fall bland elever inte rapporteras till rektor.

– Det är viktigt att rektor får reda på om en elev har testats positivt för covid-19, även om eleven är hemma för distansundervisning, menar Paula Palmdahl. Det är först då som vi kan smittspåra och ge Smittskydd Västra Götaland rätt underlag för vidare rekommendationer.

Elever kan hämta lunch

Elever som undervisas på distans har rätt att hämta lunch på sin närmaste skola. Mer information och anmälan:

Anmälan för skollunch – grundskolans årskurs 7-9länk till annan webbplats

Anmälan för skollunch – Hulebäcksgymnasietlänk till annan webbplats

Beslut om distans- och närundervisning i årskurs 7-9 och på Hulebäcksgymnasiet under vecka 8 fattades den 22 februari 2021, som ordförandebeslut av välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C).

Uppdatering 210225:

Växelvis distansundervisning vecka 9-10

Med start den 1 mars, har eleverna åter växelvis distansundervisning till och med den 12 mars 2021.

Kontakt

Paula Palmdahl, verksamhetschef grundskola
paula.palmdahl@harryda.se

Camilla Ahlin, verksamhetschef för gymnasiet
camilla.ahlin@harryda.se

031-724 61 00 (växel)