9 december 2020
Lyssna

Distansundervisning för årskurs 9 införs på två skolor

Foto: Mostphotos

Niorna på Båtsmansskolan i Mölnlycke kommer att få undervisning på distans resten av terminen. Anledningen är att hindra spridning av covid-19. Sedan tidigare har även Djupedalskolan vidtagit samma åtgärd för deras elever i årskurs 9. 

Fler än hälften av eleverna i årskurs 9 på Båtsmansskolan är hemma med sjukdomssymtom. Eller har en familjemedlem som är sjuk. Bland eleverna finns också några konstaterade fall av covid-19.

Skolledning och medicinskt ledningsansvar i samråd med Smittskydd, Västra götalandsregionen, har därför beslutat att Båtsmansskolan ska gå över till distansundervisning för årskurs 9. Det formella beslutet fattades av välfärdsnämndens ordförande, Maria Kornevik (C). Syftet är att bromsa smittspridningen och få till en undervisning med kvalitet.

Beslutet gäller från den 4 december fram till och med den 18 december.

Även Djupedalskolans nior undervisas på distans

Den 3 december gick också Djupedalskolan i Mölnlycke över till undervisning på distans för deras elever i nian. Även det på grund av hög sjukfrånvaro och några konstaterade sjukdomsfall.

— Vi har de senaste dagarna sett en hög frånvaro i årskurs 9. Det handlar om elever med sjukdomssymptom. En del har konstaterad smitta medan andra väntar på provsvar. Vi har därför beslutat att helt övergå till distansundervisning för just den årskursen, som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning, säger Paula Sörensen Palmdahl, verksamhetschef.

Elever och vårdnadshavare får ytterligare praktisk information från skolan och sina mentorer.

Barn till smittade ska stanna hemma

I veckan kom nya riktlinjer för friska barn som bor med någon som är sjuk i covid-19. Barn ska vara hemma om någon i hushållet är sjuk, även om de inte själva har symtom. Det gäller alla barn i förskola, grundskola, på fritids och i gymnasium.

Nya riktlinjer gällande barn till smittade

Så agerar Härryda kommun utifrån de skärpta råden

Kontakt

Paula Sörensen Palmdahl, verksamhetschef grundskola
paula.palmdahl@harryda.se
031-724 61 00 (växel)