Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
28 april 2020
Lyssna

Digital studentceremoni på Hulebäcksgymnasiet

händer som håller i studentmössor

På grund av pågående utbrott av covid-19 är allt traditionellt studentfirande i Göteborgsregionen inställt. Men på Hulebäcksgymnasiet vill man ändå hålla en festlig ceremoni för årets studenter och kommer därför att ha en digital avslutning.

På Hulebäcksgymnasiet tar eleverna i år studenten den 28 maj. I samband med detta kommer skolan att sända en digital ceremoni som studenterna kan följa hemifrån tillsammans med sina anhöriga.

- Jag förstår att beslutet angående studenten kan upplevas tråkigt och svårt att förstå. Men det pågår en pandemi och min utgångspunkt har hela tiden varit att minimera risken för smittspridning. Vår högsta önskan är att kunna möjliggöra ett traditionellt studentfirande för våra studenter på Hulebäcksgymnasiet men just nu ser vi inte att detta är möjligt, säger Camilla Ahlin, verksamhetschef för Hulebäcksgymnasiet.

Ett anpassat utspring från två olika byggnader kommer att genomföras under studentdagen och eleverna har möjlighet att bjuda med två anhöriga som kan ta emot utanför skolan.

Bal och examensfest skjuts upp

Skolans elevkår har beslutat att skjuta upp studentbalen och examensfesten med förhoppningen att de kan hållas längre fram när restriktionerna för arrangemang har lättat. I samband med att elevkåren arrangerar examensfest kan skolan vara med och arrangera ett traditionellt utspring för eleverna på Hulebäcksgymnasiet efter sommaren.

Eleverna kommer få sina slutbetyg och sin gymnasieexamen på utsatt tid trots de rådande omständigheterna. Vid nya riktlinjer från myndigheterna eller upphävande av restriktioner kommer beslutet om studentfirandet att kunna ändras.

Traditionellt studentfirande inställt i Göteborgsregionen.


Kontakt

Camilla Ahlin, verksamhetschef Hulebäcksgymnasiet
031-724 66 89
camilla.ahlin@harryda.se