Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
15 november 2021

Digitala föreläsningar för en trygg och drogfri uppväxt

I Härryda kommun arbetar vi tillsammans för att skapa en god miljö för barn och unga. Nu bjuder kommunen in vårdnadshavare, föreningsledare och andra viktiga vuxna till två digitala temakvällar med fokus på en drogfri uppväxt och trygghet på nätet.

Två måndagar i rad, i månadsskiftet november-december, äger de digitala temakvällarna rum. Vid det första tillfället, den 29 november, berättar föreläsare Erik Leijonmarck om vilka droger som florerar bland unga idag och hur du som vuxen kan tala med unga i din närhet om det här. Polisen deltar också och ger en aktuell bild av läget i Härryda kommun.

Vid det andra tillfället, den 6 december, föreläser kriminologen och författaren Maria Dufva om barns liv på nätet. Kommunens fältgrupp berättar om vilka frågor de möter hos unga som de träffar och chattar med.

– Det finns perioder under ett barns uppväxt då det händer mycket i kropp och knopp. Umgängen förändras, världen växer. I de perioderna är det extra viktigt att vi vuxna kan ge trygghet och stöd, menar Tove Örjansdotter, verksamhetsutvecklare för barns och ungas hälsa i Härryda kommun.

– Med de här föreläsningarna vill vi stärka alla som är en viktig vuxen i barn och ungas liv, och ge verktyg för att skapa nära och förtroendefulla relationer till unga när de behöver det som mest.

Läs mer

Gemensamma insatser för en trygg och drogfri miljö

En uppväxt fri från droger – samverkan kring barn och unga i riskzon

Stöd till familjen

Leende tjej kollar på video i sin telefon

Barn och unga tillbringar idag en stor del av sitt liv på nätet.

Kontakt

Tove Örjansdotter, verksamhetsutvecklare barns och ungas hälsa
031-724 84 18
Länk till annan webbplats.
tove.orjansdotter@harryda.se