Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
11 juni 2019
Lyssna

Beslut att avveckla Högadals förskola och Stommens förskola

Minskat antal barn i åldersgruppen 1-5 innebär att det från 2020 kommer finnas fler förskoleplatser än vad det finns förskolebarn i Mölnlycke och Landvetter. Därför beslutar välfärdsnämnden att avveckla Högadals förskola i Mölnlycke och Stommens förskola i Landvetter från höstterminen 2020.

Lokalresursplanen för 2019-2023 visar att antalet barn i åldersgruppen 1-5 år beräknas minska med 75 barn fram till och med 2020 i Mölnlycke. I Landvetter beräknas barn i samma åldersgrupp minska med 60 barn under samma tidsperiod. För att anpassa antalet förskoleplatser efter antalet förskolebarn i Mölnlycke och Landvetter beslutar Välfärdsnämnden i Härryda kommun att avveckla Högadals förskola i Mölnlycke och Stommes förskola i Landvetter från höstterminen 2020.

Protokoll med beslut om avveckling av Högadals förskola och Stommens förskola. (se §157 och §158)länk till annan webbplats

Verksamheten flyttas till närliggande förskolor

De barn som idag går på Högadals och Stommens förskola kommer att erbjudas plats på närliggande förskolor. I Landvetter erbjuds alla barn från Stommens förskola plats på Västergärdets förskola. Om vårdnadshavaren önskar placering på annan förskola än Västergärdet kommer barnet att ges förtur till den önskade förskolan förutsatt att den valda förskolan har en ledig plats.

I Mölnlycke kommer alla vårdnadshavare med barn på Högadals förskola få önska plats på annan förskola i närområdet, och då ges de barnen förtur till den förskola som vårdnadshavarna önskar förutsatt att den valda förskolan har en ledig plats.

- Inga barn kommer stå utan förskoleplats som resultat av denna förändring säger Päivi Malmsten, sektorchef för utbildning och kultur.

I höst bjuder de båda förskolorna in vårdnadshavare till en informationsträff där man berättar mer praktisk information om flytten och där vårdnadshavarna får möjlighet att ställa frågor.

De vårdnadshavare som angett att de sökt placering på någon av dessa förskolor kommer i god tid få information om hur nedläggningen påverkar dem.

Grundskolan får möjlighet att nyttja lokalerna

Samtidigt som det finns ett överskott av lokaler inom förskolan har vissa grundskolor behov av fler lokaler.

- Det är inte önskvärt att behöva stänga förskolor, men det positiva i situationen är att vi samtidigt kan möta behoven från verksamheterna och utnyttja våra lokaler på ett effektivt sätt säger Päivi Malmsten.

Kontakt

Päivi Malmsten, chef sektorn för utbildning och kultur
031-724 62 03
paivi.malmsten@harryda.se