Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
28 maj 2020
Lyssna

Barn till föräldralediga ska erbjudas förskola

De barn som tidigare gått i förskolan 15 timmar i veckan och sedan mars varit hemma på grund av smittspridningen av covid-19, får nu gå tillbaka till sina förskolor. Detta efter en dom i Förvaltningsrätten som därmed upphäver välfärdsnämndens tidigare beslut.

Den 18 mars tog välfärdsnämnden i Härryda kommun beslutet att tillfälligt sluta erbjuda plats på kommunal förskola till barn med placering motsvarande 15 timmar per vecka, vars föräldrar är föräldralediga med annat barn. Detta för att kunna hantera den ökade belastningen inom kommunens förskolor till följd av coronakrisen.
– Vi accepterar domen men hade hoppats på en större förståelse för att detta är en fråga om arbetsmiljön för vår personal. Vi har haft en tuff situation på våra förskolor under våren med frånvaro bland personalen och att minska barngrupperna var ett sätt att säkra tryggheten för både barn och personal, säger Maria Kornevik Jakobsson (C) ordförande i välfärdsnämnden i Härryda kommun.

Vädjar till föräldrar

Domen i Förvaltningsrätten innebär att de barn som varit hemma, har rätt till förskola och alltså är välkomna tillbaka enligt sitt vanliga schema från och med måndag den 1 juni.
– Vi hoppas ändå att de föräldrar som har möjlighet fortsätter ha sina barn hemma för att situationen för personalen ska bli hanterbar, säger Maria Kornevik Jakobsson.

Här kan du läsa mer om bakgrunden till Förvaltningsrättens dom: Mer information i nyheten "Ingen förskola för barn till föräldralediga".

Läs mer om förskola, skola och coronaviruset Länk till annan webbplats.