19 maj 2022

Barnen på Högåsens förskola bidrar till den biologiska mångfalden

Barn på Högåsens förskola vattnar sina planteringar.

Barnen på Ekorren tycker att det är roligt att så och sköta om sina planteringar.

I ett lugnt läge med naturen in på knutarna och med en spännande skog att utforska ligger Högåsens förskola i Landvetter. På förskolan går barn i åldern 1-5 år. Sen i början av året har avdelningarna Ekorren och Haren arbetat med biologisk mångfald ur olika perspektiv. Ekorren arbetar med det biologiska mångfaldsprojektet Så vilda och Haren med bi-projektet Bee Happy.

Så vilda – för människor och mångfald

Projektet Så vilda leds av Botaniska och Göteborgs universitet. Målet är att sprida engagemang och kunskap om biologisk mångfald och den vilda floran. I projektet får barn lära sig mer om samspelet mellan växter och djur, något som personalen på avdelningen Ekorren har tagit fasta på.

På Ekorren har barnen arbetat med Så vilda sen i början av året. Inledningsvis målade barnen teckningar på blommor och lärde sig mer om växter och insekter.

– Vi har målat teckningar med blommor som vi har satt upp på väggen. De är så fina att bina kanske vill komma in, säger barnen på Ekorren.

Ute på gården har barnen på Ekorren byggt en birestaurang, odlingslådor med flera sorters blommor, grönsaker och bär som barnen har planterat. Barnen har även fått lära sig varför vilda växter är så viktiga för den biologiska mångfalden och vad man kan göra för att bevara den.

– På förskolan jobbar vi mycket med barns delaktighet. Barnen har kört jord och lagt det i pallkragarna, gjort skyltar, sått och vattnat. Barnen har även planterat jordgubbar, rabarber och gräslök bredvid blommorna, på det sättet blir det bättre pollinering, säger Sofia Blanckenfiell, förskollärare på Ekorren.

Barnen på Ekorren har samling och sitter på golvet.

Samling på Ekorren där barnen berättar vad de gjort hittills i projektet.

Inspirerande lärmiljö

Inne på avdelningen finns en inspirerande lärmiljö med bland annat en trädstam, grenar och blad, bilder på blommor och bin, med fågelsång samt landskapsbilder som projiceras på en vägg. På avdelningens samlingar har barnen fått lära sig om hur viktiga bin och fjärilar är för tillgången på frukt och grönsaker.

– Bin flyger mellan blommor, flyttar pollen och gör så att så att det kan bli frukt, jordgubbar och blommor. De tar också med pollen till sin bikupa där de små bina får mat. Vi har sett humlor, fjärilar och bin vid våra planteringar, säger barnen på Ekorren.

Genom projektet har avdelningen kunnat ta del av utbildningsmaterial från Botaniska och Göteborgs universitet. Materialet har även de andra avdelningarna på förskolan haft nytta av i sina verksamheter.

– Vi arbetar mycket tillsammans med de andra avdelningarna på förskolan, ofta i smågrupper. Vi delar in oss i grupper beroende på ålder och arbetar med olika delar i projektet, säger Maria Bohman förskollärare på Ekorren.

Inne på avdelningen har barnen även sått en blomsteräng som de jämför med växterna utomhus för att se vilka som växer bäst. Att arbeta med Så vilda har varit uppskattat av barnen.

– Vi utgår från barnens intressen och jobbar med projektet fram till sommaren. Kvarstår intresset för odlingarna när vi kommer tillbaka efter sommaren så ska vi skörda. Tanken är att ängen ska leva i flera år, förhoppningsvis tycker de yngre barnen att det är intressant och vill fortsätta, säger Sofia Blanckenfiell.

Uteklassrum i skogen

En bit in i skogen vid förskolan har man byggt ett uteklassrum med en eldstad och vindskydd. Det är en del i förskolans arbete med biologisk mångfald. En dag i veckan går de äldsta barnen på förskolan dit bland annat för att lära sig vad man får och inte får göra i skogen.

– Allt har varit roligt, både att så och vattna. Vi har sått blommor hemma också så att bina blir glada. Det är kul att jobba i skogen också, säger barnen på Ekorren.

Bee Happy på Haren

På avdelningen Haren har barnen arbetat med projektet Bee Happy sen i början av mars. Bee Happy är ett EU-projekt där bland annat Cambridges universitet ingår. I projektet har de tittat på bisamhällen och sett att antalet bin har minskat kraftigt i världen sen i början av 1970-talet. Projektet syftar bland annat till att göra människor medvetna om detta och vad som behöver göras för att förändra situationen.

Det här är något som personalen på Haren tycker är viktigt och med biet som exempel vill de öka intresset och förståelsen för miljön och den biologiska mångfaldens betydelse hos barnen.

– Vi vill jobba med detta med våra barn för att skapa medborgare som hjälper våra bin. Idag dör bisamhällen ut på grund av gifter, skadliga sjukdomar och att vi plockar bort deras betesmarker. Vi behöver värna om våra bin och det vi vill förmedla till barnen samt att vi kan hjälpa till genom att bland annat plantera blommor. I gengäld får vi blommor, frukter och honung, säger Sabina Ekstrand förskollärare på Haren.

Barn på Haren framför en vägg där de satt upp delar av sina arbeten inom Bee Happy.

Det är viktigt med bin för de ger oss frukter och honung, säger barnen på Haren.

De sticks

Inledningsvis var barnens uppfattning att bin är farliga och att de sticks. Men allt eftersom barnen har arbetet med Bee Happy så har bilden förändrats och de har fått en förståelse för hur viktiga bin är för växtligheten. Barnen har fått titta på filmer om bin, målat egna bin och nu håller de på att bygga egna insektshotell som ska sättas upp ute på gården.

– Nu snickrar barnen insektshotell och arbetet blir en form av problemlösning för dem. Hur gör vi de runda rören som ska vara rum? Jo, det går att borra. Vad händer om det börjar regna? Vi måste ha tak på huset. I projektet blir det väldigt påtagligt vad man kan göra och barnen får själva komma fram till svaren, det ger ofta bra resultat, säger Kerstin Hedström, förskollärare på Haren.

Ute på gården har barnen planterat en blomsteräng med många sorters blommor. De har även lärt sig vad som krävs för att det ska bli en blomma, vilka blomsorter som bin gillar bäst och vilka blommor som är bra att odla hemma.

– Pollen fastnar på bina och när de flyger till andra blommor så blandas pollen och då blir det nya blommor och frukter. Vi har sått blommor för att hjälpa våra bin. Det är viktigt med bin för de ger oss frukter och honung, säger barnen på Haren.

– Det är kul att jobba med bin och se vad som har händer med vår blomsteräng, fortsätter barnen på Haren.

Flera ämnesområden i projektet

På Haren planerar de att hålla på länge med projektet och de tycker att det ska bli spännande att se vilket uttryck det tar. Även om Bee Happy utgår från hållbar utveckling så inkluderas även andra delar i projektet.

– Det är roligt att jobba med det här projektet för att det är så många delar i det. Vilka fler insekter är det som behöver blommor? Hur ser de ut? Det ingår matematik genom mönster och antal och det ekologiska med vad som behövs för att något ska växa, avslutar Kerstin Hedström.

Till stöd för projektet har personalen hämtat filmer, bilder och annat material hos Naturskyddsföreningen och Utbildningsradion. Förutom att plantera blommor så har barnen även sått morötter, paprikor, tomater och chili. Som förälder går det att följa barnens arbete via Unikum.

I Härryda kommun är målsättningen att skapa Sveriges bästa skola. Läs mer om satsningen

Mer om kommunens arbete med hållbar utveckling