28 maj 2020
Lyssna

Årets studentfirande i Mölnlycke – avspärrningar och glädje

Det blev ett annorlunda studentfirande i Härryda kommun när Hulebäcksgymnasiets cirka 470 studenter sprang ut torsdagen den 28 maj. Men trots restriktioner och avspärrningar blev det ett glädjefyllt firande.

Eleverna i årskurs 3 träffades klassvis, en klass i taget, i två olika byggnader för en kortare sittning med mat, filmvisning och mösspåtagning. Klassernas mentorer höll tal uppifrån en trappavsats för att hålla avstånd. Sedan var det dags för studenterna att springa ut från två olika byggnader och möta sina två anhöriga på anvisad plats innanför kravallstängsel.
– Det känns så roligt att vi trots de rådande omständigheterna kunde ge våra studenter ett fint firande, säger Camilla Ahlin, verksamhetschef för Hulebäcksgymnasiet.

Färgade armband och zoner för anhöriga
Tack vare en god samverkan mellan kommunen, polisen och Securitas kunde studenten genomföras på ett säkert sätt. Under hela dagen fanns både poliser och vakter på plats utanför skolan för att se till så att det inte bildades stora folksamlingar i området runt gymnasiet. För att ytterligare säkra så att alla höll rekommenderat avstånd under utspringet hade studenterna och deras anhöriga fått armband hemskickade med fyra olika färger. Dessa användes sedan för att dela upp de anhöriga i olika zoner vid utspringet så att de kunde ta emot och fira sina studenter på rekommenderat avstånd till andra.
– Det har fungerat bra under hela dagen och både studenter och anhöriga har skött sig exemplariskt och följt våra riktlinjer, något som var en förutsättning för att detta skulle kunna genomföras, säger Camilla Ahlin.

Personalens säkerhet prioriterad
Att fortsätta följa Folkmyndighetens riktlinjer har varit en ledstjärna i planeringen och inför studentdagen har skolan haft flera möten med fackliga representanter och kommunens säkerhetsavdelning, för att säkerställa att alla kände sig okej med upplägget för firandet.
– Vi har resonerat så att vi inte kan ta hela ansvaret för elevernas smittorisk denna dag. De kommer att träffas och kramas ändå, både innan och efter utspringet. Det viktigaste för oss har varit personalens säkerhet och att de har känt sig trygga med att delta i studentfirandet.

– Detta hade inte gått att genomföra utan mina fantastiska skolledare och medarbetare. Det har verkligen varit ett lagarbete, avslutar Camilla Ahlin.

Kontakt

Camilla Ahlin, verksamhetschef Hulebäcksgymnasiet
031-724 66 89länk till annan webbplats
camilla.ahlin@harryda.se