Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
11 januari 2021

Positivt år för Härryda framtid - trots pandemi

När Härryda framtid startade för ett år sedan var målsättningen kristallklar: Härryda kommun skulle ha Sveriges lägsta arbetslöshet.

– Vi tog oss an en stor utmaning i början av 2020 och i mångt och mycket har det varit ett lyckat år att bygga grunden för vår ”Härryda-modell”, säger verksamhetschef Hans Frimanson. Men sedan kom coronapandemin vilket naturligtvis har förändrat en hel del i vårt upplägg och arbete.

När Härryda framtid startade i januari 2020 var vägen utstakad och klar för att nå målet att alla invånare i Härryda ska kunna försörja sig själva. Flera olika enheter inom kommunen skulle samlas under en hatt – arbetsmarknadsenheten, enheten för försörjningsstöd, enheten för nyanlända, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Den nya verksamheten har också ett tätt samarbete med kommunens näringslivsenhet. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är viktiga externa partners för att få ut människor i arbetslivet effektivare och snabbare än tidigare, vare sig det sker genom utbildning, praktik eller beredskapsarbete.

Hjälpa människor mot egenförsörjning

- Genom att samarbeta nära kan vi öka effektiviteten att hjälpa människor mot målet att bli egenförsörjda. Att knyta ihop alla instanser redan från början spar mycket tid och väntan. Det innebär att om någon ansöker om försörjningsstöd så blir hen samtidigt inbokad på möte hos arbetsmarknadsenheten. På olika sätt hjälper vi till att ordna praktikplatser eller beredskapsarbete och vi skräddarsyr korttidsutbildningar om någon eftersöker arbetskraft med speciell kompetens, berättar Hans Frimanson, verksamhetschef för Härryda framtid.

Corona stoppade upp

Nya arbetssätt och processer tar tid att ta fram och implementera men trots pandemin har det arbetet gått bra. När pandemin spred sig i mars sattes mycket av den externa samverkan ”på vänt”. Utbildningar, träffar och fysiska möten sköts på framtiden och många medarbetare inom kommunen flyttade hem sina arbetsplatser. Högst upp på Hans Frimansons önskelista inför framtiden är att alla enheter inom Härryda framtid samlokaliseras.

- Det är klart att det blir lättare att arbeta tillsammans om vi alla sitter i samma lokal. För att inte tala om hur väntetider kan minska när man bara kan gå in till nästa rum för att stämma av uppgifter eller fråga något, säger han.

Korttidsutbildning inom lokalvård

Arbetslöshetssiffran har visserligen inte sjunkit i år men flera åtgärder har ändå kommit igång inom kommunen, bland annat har ett pilotprojekt genomförts under hösten – en korttidsutbildning på 14 veckor för 15 personer som fått lära sig lokalvård.

- Kursen är slut strax före jul och det har fungerat alldeles utmärkt. Många blir nu anställda inom lokalvårdsbranschen. Vi har inte utvärderat projektet ännu men för de som varit med på kursen innebär detta ett första steg in på arbetsmarknaden och att de nu kan börja bygga på sitt CV, säger han.

Fler praktikplatser och beredskapsjobb behövs

Vägen är utstakad och processerna för samarbete mellan enheterna är på plats men Hans Frimanson säger att det behövs fler praktikplatser och beredskapsjobb inför nästa år.

- Vi har insett att vi behöver fler platser för att kunna erbjuda människor ett första steg in på arbetsmarknaden. Ett sätt är att anställa inom kommunen, vilket vi också har gjort genom att tillföra 1,6 miljoner kronor till löner. Men vi behöver fler praktikplatser, både inom kommunal verksamhet och i privata företag. Det enda som behövs är någon som kan vara handledare och att man har lämpliga arbetsuppgifter. Jag hoppas att fler kommer att hörsamma vårt upprop. Det här är något vi kan hjälpas åt med tillsammans för framtiden, avslutar Hans Frimanson.

Läs mer om Härryda framtid

Hjälp till att nå målet med Sveriges lägsta arbetslöshet

  1. Har du rekryteringsbehov? Vi ordnar en rekryteringsträff.
  2. Söker du en viss kompetens som kräver en kort utbildning? Vi startar en skräddarsydd utbildning.
  3. Vill du hitta framtida medarbetare? Vi ordnar en praktikant. Du testar, lär upp och har en resurs för framtiden.
  4. Osäker på hur man tar emot en person med annat etniskt ursprung än svenskt? Vi ordnar en mentorsutbildning.

Kontakt

Hans Frimanson, verksamhetschef Härryda framtid
031-724 66 28
hans.frimanson@harryda.se

 

Text: Kerstin Torsede