Lyssna

Digital föreläsning: Dialogen hemma och betydelsen för ungas psykiska hälsa

Tid: Tisdagen 8 juni kl 18

Sabina Kapetanovic är lektor i psykologi vid Högskolan Väst. Hennes forskningsområden berör föräldrabarnrelationer och mer specifikt vilken betydelse som kommunikationen mellan föräldrar och tonåringar har för utveckling av ungdomars riskbeteenden, såsom kriminalitet och alkohol och drogbruk och psykisk ohälsa.

I denna föreläsning kommer Sabina att berätta om föräldraskap och vikten av dialog mellan föräldrar och tonåringar, bland annat med utgångspunkt från studier från projektet LoRDIA, som ungdomar från Härryda kommun deltagit i.

Föreläsningen sänds live den 8 juni kl 18.00.

Kontakt: elin.wallner@harryda.se
Arrangör: Härryda kommun

Sabina Kapetanovic

På bild: Sabina Kapetanovic