Lyssna

Digital föreläsning: Att möta barn och tonåringar i en lågintensiv kris

Tid: Ons 26 maj kl 18

Lågintensiva kriser som klimatförändringar och pandemier kännetecknas av stora samhällsstörningar som är oförutsägbara och där det är svårt att se start och slut på krisen. Lågintensiva kriser kännetecknas också av svårigheter att bedöma allvaret i det som sker och både individer och grupper har svårt att beskriva resursbehov. Tilliten till vuxenvärlden prövas för de unga när det gäller frågor om slut på pandemin, när blir det som vanligt och hur kommer det att bli framåt.

När inga klara svar finns att ge så kan det i värsta fall leda till skuldbeläggande och syndabockstänkande och ibland till hopplöshet och vanmakt.

Därmed är det viktigt att föräldrar och andra viktiga vuxna som möter ungdomar är förberedda och har kunskaper kring lågintensiva kriser.

Mia Börjesson är utbildad socionom, har examen i Handledning i psykosocialt arbete vid Göteborgs Universitet samt en master i socialt arbete, med mångårig erfarenhet av att arbeta med tonåringar och deras närstående enskilt och i grupp. I tjugo år arbetade hon som klinisk socionom inom kommunal verksamhet, bland annat som ungdomssekreterare och kurator på ungdomsmottagning.

Föreläsningen sänds live den 26 maj kl 18.00.

Kontakt: elin.wallner@harryda.se
Arrangör: Härryda kommun

Mia Börjesson

På bild: Mia Börjesson Källa: miaborjesson.se/