Till innehållet

Ungdomsjobb

Arbete på helger och lov för ungdomar i riskzon för utanförskap.

Ungdomsjobb är en satsning i Härryda kommun, för att förebygga ungas utanförskap. Ungdomsjobb innebär att ungdomar 15-20 år får möjlighet att i sex månader jobba extra under helger och kvällar samt under lov, på en arbetsplats som är utvald av Härryda kommun. Arbetsplatsen kan vara en kommunal eller privat arbetsplats, som kan tänka sig att ställa upp för en ung person. Ungdomen får en handledare på plats och har kontinuerligt kontakt med handläggaren för ungdomsjobb under tiden som ungdomsjobbet pågår.

Ungdomsjobb ska ge ungdomar i riskzon en möjlighet att få en bra introduktion till vuxen- och arbetslivet och en attraktiv sysselsättning på fritiden. Detta ska leda till att ungdomarna får en stärkt självbild och en känsla av att vara delaktiga och behövda.

Ungdomsjobb initieras av personal på skola, fritid eller socialtjänst som har kontakt med ungdomen.

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

Besöksadress: Rådastocksvägen 1, Mölnlycke

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-20