Till innehållet

Ungdomsjobb

Ungdomsjobb är en satsning i Härryda kommun, för att förebygga ungas utanförskap. Syftet med jobben är att ge ungdomar i riskzon en bra ingång till vuxen- och arbetslivet och en attraktiv sysselsättning på fritiden.

Ungdomsjobb innebär att ungdomar 15-20 år får möjlighet att i sex månader jobba extra under helger och kvällar samt under lov, på en arbetsplats som är utvald av Härryda kommun. Arbetsplatsen kan vara en kommunal eller privat arbetsplats. Ungdomen får en handledare på plats och har kontinuerligt kontakt med handläggaren för ungdomsjobb.

Ungdomsjobb ska ge ungdomar i riskzon en möjlighet att få en bra introduktion till vuxen- och arbetslivet och en attraktiv sysselsättning på fritiden. Detta ska leda till att ungdomarna får en stärkt självbild och en känsla av att vara delaktiga och behövda.

Ungdomsjobb initieras av personal på skola, fritids eller socialtjänst som har kontakt med ungdomen.

Ansökan om ungdomsjobb Pdf, 229.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Rebecca Smedberg, handläggare på arbetsmarknadsenheten

Besöksadress: Rådastocksvägen 1, Mölnlycke

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-16