Till innehållet

Mikael Dela Victoria, idrottslärare

Mikael Dela Victoria är idrottslärare på Rävlandaskolan i Rävlanda.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det finns många saker som gör mitt jobb roligt. Framförallt är det barnen. Jag jobbar främst med de barn som går i första till sjätte klass, men ibland arbetar jag även med elever som går i högstadiet. Om man har en lektion som funkar bra eller dåligt, så får man snabbt reda på det. Jag gillar att barnen är väldigt ärliga. Det är skönt för då slipper jag gå och reflektera hur barnen upplevde lektionen. Om jag gör ett bra jobb och har bra en bra lektion så märker jag det snabbt på barnen.

Jag gillar också att jag hela tiden får röra på mig, under hela arbetsdagen. Antingen rör jag med i samband med lektion i idrottshallen, ute på rastaktiviteter eller på fritids när jag håller i någon lek.
En sak som är väldigt rolig med mitt jobb är att jag får träffa nästan alla barnen på hela skolan och under hela skoldagen. Jag får på sätt väldigt bra möjlighet att bilda relationer med eleverna.
Sen har jag väldigt bra kollegor. Jag har ett fantastiskt bra samarbete med skolans andra idrottslärare. Vi diskuterar mycket hur vi vill lägga upp vårt arbete och vår arbetsmiljö och är väldigt samstämmiga. Det blir en väldigt god stämning, där man vill gå till jobbet för att träffa både barnen och kollegor.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

– På morgonen har jag ofta två till tre idrottslektioner. När det är dags för lunch är jag ute på rastaktiviteter och håller i någon lek för barnen i ungefär en timme. Efter min egen lunch så kan jag vara på fritids under eftermiddagen.

Vi brukar vara mycket utomhus. Vi har väldigt fina naturområden i Rävlanda som jag brukar använda i både undervisning och lek. Det brukar ha blivit en bra blandning av rörelse, aktivitet och rekreation.

Varför valde du att börja jobba i Härryda kommun?

– Det är faktiskt min kollega, den andra idrottslärarens, förtjänst och som är den största anledningen att jag arbetar där jag gör. Jag gjorde slutet av min praktik med honom och sen när jag gjort klart min praktik åkte jag hem och skrev klart mitt examensarbete. När jag tagit examen hörde den andra idrottsläraren av sig och ville att jag skulle söka en tjänst som precis blivit ledig på Rävlandaskolan. Jag tvekade inte alls. Det är både kollegor och eleverna som får mig att vilja vara kvar och trivas så bra som jag gör.

Vad har du för utbildning?

– Jag har en examen som lärare inom fritidshem med behörighet inom idrott och hälsa upp till årskurs 6.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-09-13