Till innehållet

Marcus Broman, planarkitekt

Marcus Broman, planarkitekt. Jag utbildade mig sent i livet och har jobbat som planarkitekt i Stenungsund och tidigare på flaggfabrik i Göteborg.

Vad är det bästa/roligaste med ditt yrke?

– Jag älskar städer och brinner för den fysiska utformningen av samhällen, att det blir en bra helhet med det nya och det gamla. En ort ska inte bara vara praktiska funktioner som staplas på varandra. Orten ska vara vacker, livlig, befolkad och romantisk. Ett ställe där vi i de vardagliga funktionerna lär oss att leva tillsammans.

Varför valde du att söka arbete i Härryda kommun?

– I Härryda finns en bra tanke om att vi ska utveckla orterna där människor bor. Jag är inte så förtjust i stora områden med externhandel som Allum till exempel. Tittar man på 20 år gamla foton över Mölnlycke centrum så ser man en ort som genomgått många positiva förändringar och förvandlats till en liten stad. Den kan bli ännu mycket bättre. Jag hoppas att det finns en fortsatt vilja att utveckla orter med mer stadsmässiga centra.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

– Just nu arbetar jag med Mölnlyckemotet (se bilden) längs riksväg 40 som dels ska bli mer välkomnande, dels ha plats för verksamheter som kontor eller hotell. Jag ser till att utredningar blir gjorda och att planprocessen går framåt. Jag gör många genomläsningar av rapporter och en del skissarbete för att få ner tankar och idéer om material. Det blir många mejl till andra kollegor i projektgruppen och till tekniska konsulter vi anlitar. Ibland har jag kontakt med boende eller företag som har frågor kring en plan.

– Det jag gillar allra mest är när jag får planera en ny miljö så att den samsas på ett fint sätt med den befintliga miljön. Om man kan bevara gamla bergsformationer, stenmurar och ekar och behålla nivåskillnader så tycker jag att platsen blir “rikare”.

Vad har du för utbildning?

– Jag har läst arkitektur på Chalmers tekniska högskola.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-09-13