Till innehållet

Timvikarie - praktisk information

Snabbinformation och genvägar till verktyg för dig som redan är timvikarie.

Bemanningsenheten är din arbetsgivare

Som timvikarie är du anställd av bemanningsenheten. Dina uppdrag bokas direkt genom oss. Som timanställd är det inte möjligt att anställas direkt av arbetsplatsen du arbetar på, men du kan ha önskemål om att vara på ett eller flera särskilda ställen.

Boka arbetspass

Som anställd hos oss blir du knuten till bokningssystemet Time Care Pool (TCP), som är ett system för hantering av lediga arbetspass.

Lägg in vilka tider du vill och kan arbeta

Det innebär en stor frihet och möjlighet för dig att själv kunna planera in och välja när du är tillgänglig för arbete. För att våra system och rutiner ska fungera optimalt är det några saker du bör tänka på:

 • Lägg bara in tid i Time Care Pool (TCP) när du vet att du kan ta ett arbetspass. Din tillgänglighet styr också över hur många pass du får: ju mer tillgänglig desto större är chansen till fler arbetspass.
 • Har du lag in i systemet att du är tillgänglig en viss tid, så innebär det att du lovar att ställa upp och arbeta den tiden. Efter att du blivit uppbokad på ett pass får du inte ta tillbaka din tillgänglighet.
 • Så länge som du inte blivit uppbokad får du dra tillbaka din tillgänglighet.
 • Alla vikarier direktbokas och du får en bekräftelse via sms på alla bokningar. Sms:et innehåller den information du behöver.
 • Sms-bokningen innebär ett avtal mellan dig och Härryda kommun. Vi ger dig arbete och du lovar att du ska arbeta.
 • Du som timvikarie väljer själv på vilka arbetsplatser du önskar arbeta. Ju fler arbetsplatser desto fler pass.
  Instruktion för Time Care Pool Pdf, 202.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändrade tider på bokade arbetspass

Ring arbetsplatsen vid försening

Eftersom vi använder oss av ett direktbokningssystem där du ofta får din bokning kort inpå passets start, så kan det ibland vara svårt för dig att hinna till den bokade tiden. Om du ser att du kommer att bli något försenad ska du ringa direkt till arbetsplatsen och meddela det. Telefonnumret till arbetsplatsen finns i ditt boknings-sms.

Ring dessutom bemanningsenheten för korrekt tid

Du behöver också ringa till bemanningsenheten senast dagen efter för att meddela tiden då du startade ditt arbetspass. Telefon: 031-724 86 86

Om du jobbar över, kontakta oss via bemanningsenheten@harryda.se, eftersom tiderna i ditt sms ligger till grund för din lön.

Frånvaro – sjukanmälan eller VAB

Ring bemanningsenheten och arbetsplatsen så fort som möjligt om du är sjuk eller är hemma för vård av barn.

Frånvaro i mer än en dag

 • Om du är frånvarande mer än en dag och är bokad nästa dag, ska du ringa arbetsplatsen och bemanningsenheten senast klockan 11 dagen innan och meddela om du kommer eller inte nästa dag.
 • Om du inte är bokad och är fortsatt sjuk – kom ihåg att ta bort din tillgänglighet i Time Care Pool, se rubriken "Boka arbetspass" ovan.
 • Kom ihåg att lägga in din frånvaro i Självservice, se rubrik "Självservice – frånvaro, lönespecifikation, personuppgifter" längre ned på sidan.
 • Om du inte registrerat din frånvaro i Självservice inom två månader, kan eventuell ersättning inte betalas ut till dig.
 • Vid upprepad korttidssjukfrånvaro tar vi kontakt med dig.

Sjuklön vid timanställning

Härryda kommun har gjort en tillfällig justering i villkoren för sjuklön, för att du som har en så kallad timanställning ska kunna få sjuklön vid sjukskrivning. Den tillfälliga justeringen av villkoren är gjorda för att även timanställda ska vara hemma vid minsta symtom som exempelvis snuva, halsont och feber.
Sjuklön vid timanställning

När du är frisk igen

 • Friskanmälan gör du till bemanningsenheten helst innan klockan 11 dagen innan du kan vara tillbaka i jobb.
 • Om du inte friskanmäler dig inte utgår vi från att du fortfarande är sjuk.

Självservice – frånvaro, lönespecifikation, personuppgifter

Självservice är Härryda kommuns rapporteringssystem för lön och frånvaro.

I Självservice:

 • ska du fylla i din frånvaro.
 • kan du se din lönespecifikation.
 • ändrar du din adress eller telefonnummer. Gå in under ”Mina uppgifter” och gör ändringen under fliken Namn/Adress. Glöm inte att spara.

Logga in i Självservice

 1. Logga först in på kommunens intranät IDA Länk till annan webbplats.
 2. I rullgardinsmenyn uppe till höger klickar du på den lilla pilen och väljer Självservice i listan.
 3. Klicka i den översta gula rutan "Inloggning Självservice".
 4. Du loggar in i Självservice (Visma) med samma inloggningsuppgifter som du använder till IDA.

Problem med lösenord

Byt lösenord själv genom att följa instruktionerna på webbsidan om inloggning och lösenord på kommunens webbplats.
Hantera lösenord för inloggning till Härryda kommun

Om du behöver hjälp med lösenord

IDA, intranätet – ring IT:s servicedesk på 031-724 63 90

Time Care Pool, (TCP) – ring bemanningsenheten: 031-724 86 86

Belastningsregister

För att arbeta i förskola, grundskola, städservice och vissa enheter inom socialtjänsten krävs att du visar din arbetsgivare ett giltigt utdrag från Polisens belastningsregister.

Utdraget beställer du via Polisens webbplats. Det finns flera varianter av utdrag, så läs noga vilken variant du behöver ha för din anställning. Beställningen brukar ta cirka två veckor att få hem.
Begär utdrag ur belastningsregistret hos Polisen Länk till annan webbplats.

Vad händer om jag får ett månadsavtal på en arbetsplats?

Om du blir erbjuden och tackar jag till ett så kallat månadsavtal (en anställning på över tre månader) på en arbetsplats, kommer du med automatik att avslutas som timvikarie hos bemanningsenheten.

I en övergångsperiod innan allt är registrerat i våra system, riskerar du dock att bli dubbelbokad om du står som tillglänglig. Därför behöver du själv tänka på att ta bort din tillgänglighet i Time Care Pool (TCP) från det datum som månadsavtalet gäller.

Viktigt!
Avboka dig gärna i TPC gärna så fort du skrivit under månadsavtalet. Du får självklart stå kvar tillgänglig fram till avtalsdatumet om du vill.

Om du vill komma tillbaka som timvikarie på bemanningsenheten när ditt månadsavtal är slut, kontakta oss på bemanningsenheten@harryda.se.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas. Lönen sätts utifrån erfarenhet och utbildningsnivå. Du som är timanställd får en lönejustering årligen på samma sätt som ordinarie personal.

Tillägg

Tillägg exempelvis för obekväm arbetstid, betalas alltid ut en månad i efterskott. Exempelvis betalas tillägget för den obekväma arbetstid du arbetat ihop juni ut i juli, den tid du arbetat i juli betalas i augusti och så vidare.

Det vanligaste tillägget till grundlönen är just obekväm arbetstid. Det betyder att du får ett extra tillägg utöver din grundlön för de kvällar, helger och nätter som du arbetar.

Vill du veta mer exakt om vad de olika tilläggen för obekväm arbetstid ger så regleras de för kommunalanställda i kollektivavtalets allmänna bestämmelser (AB), under paragraf 21 om obekväm arbetstid.
Om Allmänna bestämmelser (AB) hos Sveriges kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Delegering för läkemedel inom socialtjänsten

Första-gång-delegering

När du anställdes fick du veta att medicingivning är en vanligt förekommande arbetsuppgift och att den kräver att du har en rättighet – delegering – att ge läkemedel till brukare.

För att få delegering behöver du visa att du har den kompetens som krävs för att en sjuksköterska ska kunna ge dig delegering. I normalfallet börjar våra vikarier arbeta och genom erfarenheten bygga upp sin kompetens. Ibland anmäler vi vikarien direkt till en utbildningen för att kunna ge läkemedel.

Processen för att få läkemedelsdelegering ser ut så här:

 1. Två webbaserade utbildningar: en om läkemedel, en om diabetes.
 2. Läkemedelsutbildningen är cirka 4 timmar och avslutas med ett prov.
 3. Du får en praktisk träff med en sjuksköterska för att gå igenom ditt provresultatet. Delegeringen varar i 9 månader.
 4. Du som vikarie godkänner din delegering i programmet TreservaWeb som du hittar via intranätet IDA.
  Härryda kommuns intranät IDA Länk till annan webbplats..

Förlängning eller förnyelse av läkemedelsdelegering

 1. Du får ett mejl via TCP om att din läkemedelsdelegeringen är på väg att gå ut. Det sker två gånger: 30 dagar och 15 dagar innan utgång.
 2. Ta kontakt med bemanningsenheten som skickar ut ett nytt prov till dig.
 3. Du gör provet och mejlar det till sjuksköterskeenheten som rättar provet.
 4. Är det länge sedan du gick läkemedelsutbildningen bokas du in på en ny utbildning. I annat fall bokas du direkt på en praktisk träff med en sjuksköterska.
 5. Efter den praktiska träffen med en sjuksköterska godkänner du en förlängning av läkemedelsdeleging i programmet TreservaWeb
 6. som du hittar via intranätet IDA.
  Härryda kommuns intranät IDA Länk till annan webbplats..

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-23