Till innehållet

Arbetsplatser inom socialtjänsten

Inom socialtjänsten finns många olika verksamheter och
arbetsplatser och alla har ett kontinuerligt behov av timanställda. Här ger vi en kort beskrivning av några olika arbetsplatser, vad det innebär att arbeta på dem och vilka personliga egenskaper som är extra lämpade för de olika arbetsplatserna.

Äldreboende

Från Mölnlycke i väst till Rävlanda i öst

Det finns sammanlagt sju kommunala äldreboenden i Härryda kommun, fyra i Mölnlycke, två i Landvetter och ett i Rävlanda. Äldreboendena erbjuder personer som inte kan bo kvar hemma, vanligen på grund av demens eller kroppsliga besvär, ett självständigt och tryggt boende. De bor i egen lägenhet och har personal tillgänglig dygnet runt.

Hjälpa och stödja de äldre

Personalen har till uppgift att hjälpa och stödja de äldre med sådant som de har svårt att klara själva. Det kan vara städning eller personlig omvårdnad som att duscha, klä på sig eller ta en promenad. En annan vanlig arbetsuppgift är att dela ut läkemedel, vilket kräver delegering av ansvarig sjuksköterska. Bland arbetsuppgifterna ingår också att hjälpa till vid olika aktiviteter som exempelvis sångstunder, utflykter, bakning och studiecirklar.
Timvikarie – praktisk information

Arbetspass – morgon, dag, kväll och natt

På ett äldreboende finns personal tillgänglig dygnet runt. Det betyder att du som timanställd kan erbjudas att arbeta natt. De vanligaste arbetspassen är dock förlagda till morgon, dag och kväll.

Krav och meriter

Som timanställd ska du ha fyllt arton år. Ytterligare krav är du behärskar svenska språket och kan tydligt uttrycka dig i både tal och skrift. Det är meriterande, men inget krav, om du studerar till eller är färdigutbildad undersköterska. Det är också meriterande, men inget krav, om du har tidigare erfarenhet från att arbeta inom vård och omsorg.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du relationsskapande, vänskaplig, engagerad och stödjande. Det är bra om du är kreativ och tycker om att samarbeta med andra.

Boende med särskild service – för personer med funktionsnedsättning

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att på grund av skada eller sjukdom ha svårt att fungera utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. Personer som inte klarar av ett boende i en ordinarie lägenhet kan erbjudas bostad med särskild service.

Det finns två former av bostäder med särskild service – servicebostäder och gruppbostäder. De skiljer sig åt, dels genom vilket stödbehov de boende har, dels i hur bostaden är utformad. Därmed skiljer sig också arbetet åt på de olika typerna av boende.

Personer som bor på en gruppbostad behöver:

 • stöd av personal dygnet runt
 • att ha personal väldigt nära
 • att få direkt och spontant stöd av personal flera gånger om dagen
 • stöd med omvårdnad, till exempel hygien, klädsel och att förflytta sig
 • stöd i att vara tillsammans med andra, som vänner och familj.

En gruppbostad är en bostad som har lägenheter samlade runt ett gemen­samt utrymme. I det gemensamma utrymmet träffas de boende och personal. Det är personalens uppgift att stödja de boende så att de ska känna sig så självständiga som möjligt.

Personer som bor på en servicebostad:

 • behöver hjälp ibland
 • behöver personal i närheten
 • kan vara självständig till viss del
 • klarar av att vara ensam
 • klarar av att stödet är planerat i förväg
 • inte behöver så mycket spontant stöd
 • kan kalla på hjälp själv genom att kontakta personal.

Egen lägenhet samt gemensamma utrymmen

Personer som bor i servicebostad har en egen lägenhet, oftast i ett vanligt hyres­hus. Det finns ett gemensamt utrymme där de boende vid bestämda tider kan träffa perso­nalen och sina grannar på servicebostaden. Det är personalens uppgift att stödja de boende så att de ska känna sig så självständiga som möjligt.

Stödja de boende

Som personal på ett boende arbetar du med att stödja och hjälpa de boende med sådant de har svårt att klara av själva. Det kan handla om att stöd i att sköta sitt hem, ordna rutiner, måltider, inköp, fritidsaktiviteter och kontakt med anhöriga, god man och vänner. Du har tystnadsplikt och kan behöva ge läkemedel på delegering av ansvarig sjuksköterska.

Korttidshem för barn och unga

Härryda kommun har inga egna familjehem eller bostäder med särskild service för barn och ungdomar. Däremot finns ett korttidshem för barn och unga, Björkhaga korttidshem i Landvetter. Där bor barn och unga med funktionsnedsättning under korta perioder i en hemlik miljö.

Vardagliga rutiner följs som vanligt

Vardagliga rutiner, till exempel skola, fritids och daglig verksamhet, följs som vanligt under vistelsen. På helger planeras större aktiviteter och utflykter. Precis som de andra boendena arbetar man som personal med att stödja och hjälpa barnen och ungdomarna med sådant de inte klarar på egen hand.

Arbetstider – dag, kväll och natt

Arbetstiderna är styrda av personernas behov och det förekommer både dagspass och kvällspass, vaken natt och sovande jour bland arbetspassen du kan bli schemalagd på. På boenden med särskilt stöd arbetar vi både vardag och helg.

Krav och meriter

Som timanställd på ett boende med särskild service ska du ha fyllt arton år. Ytterligare krav är du behärskar svenska språket och kan tydligt uttrycka dig i både tal och skrift.

Om du läser till eller är färdigutbildad, undersköterska med inriktning habilitering, fritidsledare, barnskötare, beteendevetare, pedagog, socionom eller har en pedagogisk utbildning är det meriterande.

Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med funktionshindrade är det också meriterande. Det gäller även om du har kunskap i tecken som stöd, trygghet att arbeta i Officepaketet och olika IT-program, samt B-körkort.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, och som person är det bra om du social, trygg i dig själv och har god självkännedom. Vi har olika typer av brukare och på några ställen är det särskilt bra om du tycker om att arbeta självständigt, är beslutsam, strukturerad och är säker i dig själv.

Hemtjänsten

Äldre som har svårt att klara sitt dagliga liv hemma kan ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten ska underlätta för brukarna att bo kvar hemma och därför kommer du som hemtjänstpersonal mestadels arbeta hemma hos brukarna.

Fyra geografiska hemtjänstområden

Kommunens hemtjänst är indelad geografiskt i fyra områden: Mölnlycke tätort, Mölnlycke ytter, Landvetter (med omnejd), samt Rävlanda – som utgår dels från Rävlanda, men också från Hindås och som ansvarar för kommunens östra delar. Dessutom finns en nattpatrull som utgår från Landvetter.

Vanligaste arbetsuppgifterna

Vilka arbetsuppgifter du har som timanställd på hemtjänsten beror på vilken typ av hemtjänst som brukarna har fått beviljad, men de vanligaste är:

 • Serviceinsatser, till exempel tvätt, renbäddning, leverans av dagligvaror, ärenden och städning.
 • Personlig omvårdnad. Det kan vara hjälp att äta och dricka, klä och förflytta sig, sköta personlig hygien, att bryta isolering och insatser för att känna trygghet. I denna kategori ingår även de insatser som utförs på uppdrag sjuksköterska.
 • Ledsagning. Personer med rörelsehinder, syn- eller hörselskada kan få ledsagning för samhälls- och hälsobesök.
 • Avlastning. Den som vårdar en anhörig kan få olika former av avlastning, men den vanligaste formen som hemtjänstpersonalen är med och avlastar är genom att avlösa den som vårdar den anhörige.
 • Larm. Många äldre, även de utan regelbundna hemtjänstinsatser, har en så kallad trygghetstelefon. Med det kan de larma efter hjälp och det är hemtjänstens uppgift att åka ut på dessa larm.

Självständigt arbete

En stor del av arbetet utförs på egen hand och för att trivas inom hemtjänsten är det viktigt att du känner dig trygg med att arbeta
självständigt.

Arbetstider

Förutom nattpatrullen är hemtjänstpersonalen som tidigast schemalagd från klockan 7 och som längst till klockan 23. På morgonen samlas personalen och går igenom planeringen för dagen, innan man beger sig ut för att utföra dagens planerade insatser. Nattpatrullen arbetar mellan 22.30 och 7.30.

Krav och meriterande

Som timanställd inom hemtjänsten i Härryda kommun måste du ha fyllt arton år och, eftersom man ofta förflyttar sig med bil, prioriterar vi dig som har körkort. Ytterligare krav är det svenska språket där du tydligt måste kunna uttrycka dig i både tal och skrift.

Det är meriterande, men inget krav, om du håller på att läsa till, eller rent av är färdigutbildad, undersköterska. Det är så klart också meriterande, men inget krav, om du har tidigare erfarenhet från att arbeta inom vård och omsorg.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, och inom hemtjänsten är det bra om du gillar att arbeta självständigt, är effektiv, flexibel och säker i dig själv.

Daglig verksamhet –för personer med funktionsnedsättning

Många med någon typ av funktionsnedsättning, som kan ha svårt att nå ut på den vanliga arbetsmarknaden, har rätt till en meningsfull, utvecklande och stimulerande sysselsättning. Inom daglig verksamhet arbetar vi med att ge just en sådan sysselsättning.

Förutom att vara en meningsfull, utvecklande och stimulerande sysselsättning, så ger den dagliga verksamheten de funktionshindrade en struktur i vardagen, en social gemenskap och ökad delaktighet i samhället.

De personer som går på daglig verksamhet har både olika grad av funktionsnedsättning och olika typ. Hur en arbetsdag ser ut beror därför mycket på vilka deltagare som besöker den enheten du arbetar på.

Arbetet är i huvudsak förlagt till dagtid.

Krav och meriter

Som timanställd på daglig verksamhet måste du ha fyllt 18 år. Ytterligare krav är du behärskar svenska språket och kan tydligt uttrycka dig i både tal och skrift.

Om du läser till, eller är färdigutbildad, undersköterska med inriktning habilitering, fritidsledare, barnskötare, beteendevetare, pedagog, socionom eller har en pedagogisk utbildning är det meriterande.

Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning är det också meriterande. Detsamma gäller om du har kunskap i tecken som stöd, trygghet att arbeta i Officepaketet och olika IT-program, samt B-körkort.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, och som person är det bra om du social, trygg i dig själv och har god självkännedom. Vi har olika typer av brukare och på några ställen är det särskilt bra om du tycker om att arbeta självständigt, är beslutsam, strukturerad och är säker i dig själv.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-09