Till innehållet

Det här erbjuder vi dig

Vi erbjuder dig Sveriges viktigaste jobb! I Härryda kommun arbetar vi varje dag med omsorg av äldre, med att utbilda barn och unga, hålla rent och fint på våra gator och torg, planera nya bostäder, göra så att parkerna blommar, att besökare trivs och att företagare får den service de behöver.

Lärare och elever äter och samtalar tillsammans i skolrestaurang.

Foto: Anna Sigvardsson

Härryda kommun är en arbetsplats där vi tror att olikheter berikar oss och höjer kvaliteten. Vi är en serviceorganisation med myndighetsansvar och letar efter dig som vill vara delaktig, är engagerad och tar eget ansvar. Vi har ambitionen att vara en kommunikativ organisation där vi levererar bästa tänkbara service, varje dag. Välkommen till en växande kommun som rymmer många spännande projekt och goda kollegor.

Friskvårdsbidrag

Som medarbetare i Härryda kommun har du möjlighet att nyttja upp till 3 000 kronor per år för friskvård och motion.

Försäkring

Som anställd är du försäkrad via AFA-försäkring som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan vid långvarig sjukdom, arbetssjukdom eller olycksfall i arbetet.
AFA-försäkring Länk till annan webbplats.

Föräldrapenning

Om du arbetat under sammanhängande tid i Härryda kommun under minst 365 kalenderdagar har du rätt till föräldrapenningstillägg. Tillägget är motsvarande 10 procent av lönebortfallet under max 180 dagar och varar som längst tills barnet är två år.

Semester

Som anställd har du 25 semesterdagar, och från och med att du fyllt 40 har du 31 dagar och vid 50 år är du uppe i 32 dagar. Redan under intjänandeåret har du rätt till din semester.

Kultur- och idrottsförening

Hkif är en kultur- och idrottsförening för anställda i Härryda kommun. Här kan vi tillsammans med kollegor göra något trevligt till en reducerad kostnad.
Härryda kommuns kultur- och idrottsförening, HKIF

Konstförening

Alla som är anställda i Härryda kommun kan bli medlemmar i konstföreningen. Föreningen köper in konst som en gång om året lottas ut bland medlemmarna. Föreningen ordnar även gallerivandringar, guidade museibesök och ibland en konstresa.
Härryda kommuns konstförening för anställda

Miljöbil

Som anställd i Härryda kommun har du möjlighet att köpa en miljöbil med goda villkor.
Miljöbil för anställda

Pension

Din pension består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Tjänstepensionen är en kollektivavtalad pension som betalas av din arbetsgivare, Härryda kommun.

Varje år betalar Härryda kommun in pensionsavgift till din pensions- eller fondförsäkring. Det är du själv som väljer var pengarna ska placeras.

Löneväxling

I Härryda kommun finns det även möjlighet att löneväxla till pension. Det innebär att du kan spara till extra pension på ett enkelt, individuellt och förmånligt sätt. Löneväxling till pension innebär att avdrag görs på bruttolönen med ett valfritt belopp. Det finns dock en övre och en undre gräns för beloppets storlek. Pengarna placeras i ett pensionssparande.
KPA pension Länk till annan webbplats.

Kontakt

Personalfunktionen

Härryda kommun
Personalfunktionen
435 80 Mölnlycke

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-16