Till innehållet

Arbeta i Härryda kommun

Som medarbetare i Härryda kommun är du viktig för alla som bor, arbetar i och besöker vår kommun. Välkommen till en arbetsplats där du gör skillnad varje dag!

Gruppbild med personer med olika yrken inom kommunen

Foto: Anna Sigvardsson

Tillsammans åstadkommer vi mer

Vi är drygt 3 000 medarbetare inom cirka 125 olika yrkesgrupper. Vi jobbar med utbildning, omsorg, samhällsbyggnad, näringslivsutveckling, kulturverksamhet och en mängd andra områden som finns i en kommun. Vårt gemensamma förhållningssätt handlar om att genom god service ge fler möjlighet att vara med och bidra till utvecklingen av vår kommun.

Vårt förhållningssätt

Varje dag gör vi mötet med Härryda kommun enkelt.
Vi är engagerade, ser möjligheter och skapar lösningar.
Vi är kompetenta, professionella och öppna för olika perspektiv.
Vi prövar nya idéer och vill alltid bli bättre.
Tillsammans åstadkommer vi mer!

Härryda kommuns vision

Härryda – här vågar vi!
I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer.
Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.

Härryda kommuns vision

Vision och förhållningssätt viktiga i alla delar

Både förhållningssättet och visionen är levande delar i vår arbete. Därför finns de med i såväl rekrytering och introduktion av nya medarbetare, som i medarbetar- och verksamhetsutveckling.

Parkarbetare planterar blommor i krus.

Medarbetarskap för trivsel och delaktighet

I Härryda kommun har vi även en gemensam formulering av vilken kultur vi vill ha i vår organisation: kommunens personalpolitiska program. Det handlar främst om hur vi är mot varandra internt i organisationen. Hur vi bygger trygga team, så att vi klarar av att jobba effektivt och leverera med kvalitet. Delaktighet, helhetssyn och respekt för varandras olikheter är grundstenar i detta.
Personalpolitiskt program (trycksak) Pdf, 470.8 kB.

Kontakt

Personalfunktionen

Härryda kommun
Personalfunktionen
435 80 Mölnlycke

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-19