Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
14 januari 2021

Vaccinet är här!

Vaccinationsspruta

Äntligen kom vaccinet och på tre dagar har kommunens sjuksköterskor varit runt och vaccinerat personer på våra äldreboenden samt personer som har kommunal hälso- och sjukvård.

Härryda kommun följer regionens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringsordning för vaccinering (se nedan). Det innebär att personer som bor på äldreboenden samt de som har kommunal hälso- och sjukvård ska erbjudas vaccin först. Det är kommunens ansvar att hantera dessa vaccinationer och under tre intensiva dagar i vecka två har cirka 450 personer vaccinerats av kommunens sjuksköterskor.

– Samarbetet har fungerat utmärkt och alla har varit väl förberedda. Till exempel såg personalen på äldreboendena till att brukarna bar kortärmat denna dag. En detalj kanske, men väl så viktig för att vaccineringen skulle kunna ske så snabbt och smidigt som möjligt, säger Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa och bistånd, där sjuksköterskeenheten ingår.

Alla som vaccineras ska få två doser och det ska gå tre veckor mellan doserna. Ungefär en vecka efter sista dosen har kroppen byggt upp ett fullgott skydd.

Prioriteringsordning för vaccinering

Rekommendationerna från regionen och Folkhälsomyndigheten är att de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först.

Prioriteringsordningen är uppdaterad 19 februari:

Fas 1:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemsjukvård (kommunen ansvarar). Klart.
 • Personer som bor med någon som har hemsjukvård (kommunen ansvarar). Klart.
 • Prioriterad personal (kommunen ansvarar). Påbörjad.
 • Personer som har hemtjänst (vårdcentralerna ansvarar). Påbörjad. Du kontaktas via telefon så snart som vårdcentralerna får vaccinleverans, vilket kan ske med kort varsel.
 • Vuxna som bor med någon som har hemtjänst (vårdcentralerna ansvarar). Du kontaktas via telefon så snart som vårdcentralerna får vaccinleverans, vilket kan ske med kort varsel.

Se uppdaterad information kring vårdcentralernas ansvarsområden:

Hindås vårdcentral Länk till annan webbplats.

Landvetter vårdcentral Länk till annan webbplats.

Mölnlycke vårdcentral Länk till annan webbplats.

Rävlanda vårdcentral Länk till annan webbplats.

Ugglans vårdcentral Landvetter Länk till annan webbplats.

Familjeläkarna i Mölnlycke Länk till annan webbplats.

Övriga grupper i fas 2, 3 och 4 kan ännu inte boka tid.

Inom varje fas kan de olika grupperna vaccineras parallellt.

Fas 2:

 • Personer som är 65 år eller äldre (vårdcentralerna ansvarar). Du kontaktas av vårdcentralen.
 • Personer som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det.
 • Personer som får behandling med dialys eller bor med någon som får det.
 • Personer som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller som har personlig assistans (vårdcentralerna ansvarar). Planering pågår.
 • Personer som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg (kommunen ansvarar). Planering pågår.

Fas 3:

 • Personer som är 60–64 år.
 • Personer som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att hen riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Personer som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att skydda sig och andra mot covid-19.

Fas 4 (startar när övriga grupper vaccinerats):

 • Resten av befolkningen som är mellan 18 år och 59 år.

Läs mer om rekommenderad prioriteringsordning på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Gott samarbete mellan kommun och vårdcentraler

Det är många aktörer som är inblandade i planeringen och genomförandet av vaccinationerna. Därför är det mycket viktigt att samarbetet mellan kommun och vårdcentraler fungerar väl - och det gör det i Härryda kommun.

Kan inte besvara enskilda frågor

Vi kan inte besvara enskilda frågor om när övriga personer i våra verksamheter eller invånare kommer att vaccineras utan hänvisar till webbsidorna nedan.

Läs mer om vaccinationen på Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats.

Läs mer om vaccinationen på Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa och bistånd
031-724 61 00 (växel)
carina.fransson@harryda.se