Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
9 september 2020

Vad tycker du om att bo och leva i Härryda kommun?

Familj sitter i trappa invid å i Mölnlycke centrum. Höstlöv i bakgrunden.

Foto: Emmy Jonsson

Under hösten får 1 200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare möjlighet att tycka till om hur det är att bo och leva i Härryda kommun, genom SCB:s medborgarundersökning. Resultatet av undersökningen blir ett viktigt kunskapsunderlag för kommunens beslutsfattare.

Härryda är en av 100 kommuner som deltar i årets undersökning, där människor ifrån norr till söder får tycka till om sin kommun. Vid den senaste undersökningen där Härryda kommun deltog (2018) stack vi ut positivt när det gällde invånarnas nöjdhet med kommunen som plats att leva och bo. Fyra av fem sa sig kunna rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Hulebäcksgymnasiet fick bäst betyg av alla jämförda gymnasieskolor det året. Men det fanns även områden som behövde förbättras enligt dem som svarade, bland annat trygghet och bostäder, liksom kommunens insatser för att göra det möjligt att leva miljövänligt.

Viktigt underlag för utveckling

Resultatet av medborgarundersökningen används av både politiker och tjänstepersoner, i arbetet med att utveckla kommunens service och verksamheter.

– Vi behöver kunskap om vad invånarna tycker och SCB:s medborgarundersökning är ett av flera sätt att ta reda på det, säger Roger Nordman, kommunfullmäktiges ordförande.
– Vi hoppas att många svarar – för ju fler som svarar, desto mer rättvis bild får vi av hur människor trivs här och vad de tycker att vi som kommun kan bli bättre på.

I årets undersökning ingår även ett antal nya frågor, utifrån situationen med coronapandemin.

SCB:s medborgarundersökning 2020

Under vecka 35 fick 1 200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare en första information om undersökningen i bevlådan. Med informationen följde också en webblänk till en digital version av undersökningen. Under vecka 37 får samma mottagare enkäten skickad till sig i tryckt version. Sista datum för svar på undersökningen är den 3 november.

SCB – Medborgarundersökningen 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Kvalitetsarbetet i Härryda kommun

Vill du också tycka till?

Lämna ett medborgarförslag

Lämna en synpunkt

Gör en felanmälan

Kontakt

Patrik Wendeblad,
utvecklingsledare kvalitet
patrik.wendeblad@harryda.se
031-724 88 31 Länk till annan webbplats.