Till innehållet

Eldning

Vid eldning finns alltid en risk för störningar i omgivningen, särskilt i tätbebyggda områden. Människor har olika känslighet, vanor och behov. Eldning bör alltid ske på ett sådant sätt att störningarna minimeras så långt det är möjligt.

Eldning av ris med skottkärra i trädgård

Foto: Stefan Holm, Mostphotos

Uppvärmning

När man eldar med ved eller annat biobränsle bör man skilja på basuppvärmning och trivseleldning.
Eldning för uppvärmning

Att elda med ved och andra biobränslen kan vara ett klimatsmart alternativ, men felaktig vedeldning påverkar omgivningen och miljön negativt genom utsläpp av partiklar och sot.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall bör i första hand komposteras. Eldning av trädgårdsavfall är förbjudet 1 april - 30 september i tätorterna. Om du har tänkt att elda under den perioden kan du söka dispens från förbudet. Det kommer då också tas ut en timmes avgift för handlagd tid enligt taxa från kommunfullmäktige.
Elda trädgårdsavfall och ris

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inget Bank-ID).

Förbjudet att elda avfall

Du får inte elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor och dylikt. Skälet är att hälsofarliga ämnen kan komma ut med rökgaserna. Dessutom kan det bildas ämnen som kan skada materialet i eldstaden. Större mängder papper ska du heller inte elda, eftersom det bildas sotflagor som smutsar ner och kan vålla brand.
Vedeldning - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Eldningen i kommunen är reglerat i
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 9.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl olägenhet

Information till dig som vill anmäla olägenhet Pdf, 166.6 kB.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte Bank-ID)

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07