Nyheter - Vuxenutbildningen - Härryda kommun https://www.harryda.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning.4.bb3a41407eed2b9535bf.html Senaste nyheterna från vuxenutbildningen i Härryda kommun sv Härryda kommun SiteVision 4.5.4.2 Studera i höst? Thu, 18 Apr 2019 10:24:04 +0200 Idag är höstens kursutbud på Vuxenutbildningen sökbar. Våran kursfolder följer med som bilaga i Härryda posten, där kan du se kursutbudet. Du kan även gå in på våran hemsida och se utbudet samt göra en webbansökan. Vuxenutbildningen Välkommen! https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/studeraihost.5.5d93bb7416a280fada4452b2.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/studeraihost.5.5d93bb7416a280fada4452b2.html Läsa vård- och omsorgskompetens? Wed, 17 Apr 2019 10:58:43 +0200 På Vuxenutbildningen har vi en informationskväll torsdag 25 april kl. 18:00-20:00 i sal 231 om vår utbildning vård- och omsorgskompetens som ger dig möjlighet att arbeta inom sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller med funktionsnedsatta. Välkomna! https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/lasavardochomsorgskompetens.5.5d93bb7416a280fada416f31.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/lasavardochomsorgskompetens.5.5d93bb7416a280fada416f31.html Sommarkurser på Vuxenutbildningen Wed, 10 Apr 2019 11:29:39 +0200 Nu kan du göra en ansökan till våra sommarkurser. Det är viktigt att tänka på att det är en "distanskurs" du läser och det betyder att du studerar under eget ansvar och tar till vara på möjligheterna till handledning under kursens gång (via personligt möte eller mail). Här gör du en webbansökan https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/sommarkurserpavuxenutbildningen.5.2da6b234169f4b5a909a16cc.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/sommarkurserpavuxenutbildningen.5.2da6b234169f4b5a909a16cc.html Löne- och ekonomikonsult nästa utbildning på YHiM Wed, 30 Jan 2019 09:42:49 +0100 Under tisdagen meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan de utbildningar som får startbesked till hösten 2019 och Yrkeshögskolan i Mölnlycke får förtroendet att starta utbildningen löne- och ekonomikonsult. Magnus Fagerström är rektor för Yrkeshögskolan i Mölnlycke (YHiM) och gläds av beskedet. - Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. Det är med stor glädje vi idag kan meddela att vi fått förtroendet av att starta utbildningen löne- och ekonomikonsult på Yrkeshögskolan i Mölnlycke. De som studerar till löne- och ekonomikonsult på YHiM kommer få en helhetssyn för att förstå sambanden mellan områdena lön, ekonomi och personal. Utbildningen går igenom hur man använder och förvaltar olika lönehanteringssystem och förbereder de studerande att utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom lön och ekonomi. Utbildningen är planerad att starta hösten 2019 och nu förbereder YHiM för ansökningsperioden. - Vi räknar med att kunna presentera mer information om ansökan och utbildningen på vår hemsida www.yhim.se inom kort. Fakta löne- och ekonomikonsult En löne- och ekonomikonsult finner jobb inom alla branscher. Hos små och stora företag, privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag. Yrkesrollen har på senare år genomgått en förändring och idag ska man inte bara behärska lön utan också kunna pensioner, förmåner, skatter, arbetsrätt och en mängd andra olika saker. Yrket innebär en mer konsultativ roll än tidigare. En rådgivande servicefunktion som stöttar både medarbetare och chefer. Denna roll kräver en både bred och djup utbildning för att möta de nya kraven. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/loneochekonomikonsultnastautbildningpayhim.5.3bc35df316890217ac2aac07.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/loneochekonomikonsultnastautbildningpayhim.5.3bc35df316890217ac2aac07.html Sveriges första tullspecialister tar examen i Mölnlycke Fri, 18 Jan 2019 09:00:00 +0100 På fredag den 18 januari tar 20-talet tullspecialister examen från Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Tullspecialistutbildningen är en två-årig yrkeshögskoleutbildning och är den första av sitt slag i Sverige. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/sverigesforstatullspecialistertarexamenimolnlycke.5.5def19ee1684022bbb6ef9ef.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/sverigesforstatullspecialistertarexamenimolnlycke.5.5def19ee1684022bbb6ef9ef.html Studera till våren 2019? Wed, 31 Oct 2018 10:53:14 +0100 Nu kan du ansöka till vårens kurser på Vuxenutbildningen i Mölnlycke. Du gör en ansökan på vår hemsida: Vuxenutbildningen  och där har du i högerspalten en länk som heter webbansökan, klicka på den för att göra din ansökan. Varmt välkommen! https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/studeratillvaren2019.5.60b6d0f166c593b53631e05.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/studeratillvaren2019.5.60b6d0f166c593b53631e05.html Är du intresserad av att gå en yrkeshögskoleutbildning? Thu, 27 Sep 2018 13:12:54 +0200 Just nu har vi två utbildningar på yrkeshögskolan i Mölnlycke som går att söka med start i januari 2019. Digital Affärsutvecklare och Affärsutvecklare Komplex går att söka senast 15 november 2018 med start 14 januari 2019 För mer information besök www.yhim.se Välkommen med din anskökan! https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/arduintresseradavattgaenyrkeshogskoleutbildning.5.2fde2181660c05b850a3e80.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/arduintresseradavattgaenyrkeshogskoleutbildning.5.2fde2181660c05b850a3e80.html Platser kvar på vård- omsorgsutbildningen! Wed, 22 Aug 2018 10:50:32 +0200 Vård- och omsorgsutbildningen på vuxenutbildningen i Mölnlycke har platser kvar! Vill du arbeta inom vården och omsorgen så ska du passa på att söka utbildningen som ger dig rätt kompetens. Söker gör du på vår hemsida under "webbansökan" Vuxenutbildningen https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/platserkvarpavardomsorgsutbildningen.5.45b8e4331655933b4e247751.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/platserkvarpavardomsorgsutbildningen.5.45b8e4331655933b4e247751.html GRVUX öppnar sin ansökningsperiod 13 augusti Wed, 04 Jul 2018 13:37:43 +0200 Vill du börja studera i höst? Göteborgsregionens vuxenutbildning öppnar upp för efteranmälningar mellan den 13 augusti till den 2 september för de utbildningar som har platser kvar. Anmäl dig här:  GRVUX https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/grvuxoppnarsinansokningsperiod13augusti.5.b0a388e1645f3486c045c52.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/grvuxoppnarsinansokningsperiod13augusti.5.b0a388e1645f3486c045c52.html Välkommen till öppet hus på Särvux Wed, 04 Jul 2018 13:20:56 +0200 Välkommen till öppet hus på Särvux den 14 augusti. Denna dag har du möjlighet att se våra lokaler, träffa lärare och studievägledare för att ställa frågor eller anmäla dig till en kurs. Du hittar oss på Särvux på Rörsvängen 9. Entré genom vuxenutbildningen och sedan går du bara uppför trappan och håller till höger. Vi har öppet på förmiddagen kl 10:00-11:30 och eftermiddagen kl 13:00-14:30. Vi bjuder på fika! Vi som kommer att vara på plats är: Rektor Verksamhetschef Elever Studie- och yrkesvägledare Lärare Läs mer om Särvux https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/valkommentilloppethuspasarvux.5.b0a388e1645f3486c044e0e.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/valkommentilloppethuspasarvux.5.b0a388e1645f3486c044e0e.html Förlängd ansökan till vård- och omsorgsutbildning Tue, 05 Jun 2018 10:07:56 +0200 Ansökan till vård- och omsorgsutbildningen har förlängts juni ut. Passa på att göra en ansökan till en utbildning som ger dig goda chanser till arbete vid avslutad utbildning. Ansökan: vuxenutbildningen https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/forlangdansokantillvardochomsorgsutbildning.5.55e6518b163b7ce9e594e15c.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/forlangdansokantillvardochomsorgsutbildning.5.55e6518b163b7ce9e594e15c.html