Nyheter - Trafik, vägar och resor - Härryda kommun https://www.harryda.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkivtrafikvagaroresor.4.58ac52a713a5c801848800031604.html Senaste nyheterna från trafik, vägar och resor i Härryda kommun sv Härryda kommun SiteVision 4.5.5.1 Ny karta ger överblick för dig som reser kollektivt Tue, 19 Feb 2019 08:20:11 +0100 Kartan är framtagen av Näringslivsenheten på Härryda kommun för att förenkla för invånare och arbetspendlare att åka kollektivt till och från Härryda kommun. - För att vara ett konkurrenskraftigt företag i framtiden måste personalen komma till och från sitt arbete på ett effektivt sätt. Vi har i dialog med Västtrafik beslutat att ta fram vår egna linjekarta för kollektivtrafiken som vi nu kan distribuera ut till företag och medborgare i Härryda kommun säger näringslivschef Fredrik Olsson. Möjligheten att ta sig till och från arbetet är är en het fråga för kommunens företagare. - Just nu genomför vi 100 företagsbesök i Härryda kommun och frågan om kollektivtrafikens utveckling kommer högst upp på agendan. Näringslivets behov av smidiga och frekventa kommunikationer är mycket stort. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivtrafikvagarochresor/nykartageroverblickfordigsomreserkollektivt.5.753dd689168cdb28ff2f417c.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivtrafikvagarochresor/nykartageroverblickfordigsomreserkollektivt.5.753dd689168cdb28ff2f417c.html Utredning klar om tunnel under järnvägsspår i Rävlanda Fri, 30 Nov 2018 10:00:00 +0100 Härryda kommun har utrett förutsättningen för att bygga bort en bil- och järnvägskorsning i Rävlanda. Det handlar om att anlägga en ny väg som inte korsar spårrälsen i Rävlanda centrum. Utredningen är nu färdig och föreslår två tänkbara lägen för en vägtunnel under järnvägen, istället för som idag en korsning med bommar. De två alternativa lägena för en tunnel föreslås vara placerade strax väster om centrum. I förslaget har tunneln ett körfält i vardera riktningen och en gång- och cykelbana. Byggkostnaden bedöms vara cirka 50-70 miljoner kronor beroende på alternativ. Härryda kommun uppskattar att arbetsprocessen innan en ny tunnel är på plats kan ta mellan 7 och 11 år. Det mesta av den tiden är förberedelser tillsammans med Trafikverket. Bakgrunden är att invånarna i Rävlanda vill minska tunga fordon genom centrum och öka framkomligheten för trafiken mellan den norra och södra sidan av järnvägen. Något som även framkommit i kommundelsdialoger i Rävlanda. Utredningen ligger nu på kommunstyrelsens bord. Läs hela utredningen Planskild korsning i Rävlanda Bilaga - Kostnadsbedömning och Profiler https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivtrafikvagarochresor/utredningklaromtunnelunderjarnvagsspariravlanda.5.2c401091674ff32dba889ca.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivtrafikvagarochresor/utredningklaromtunnelunderjarnvagsspariravlanda.5.2c401091674ff32dba889ca.html Klass 5 A, Furuhälls­skolan, vann På egna ben Wed, 31 Oct 2018 13:32:04 +0100 Över 500 elever från 20 olika klasser i Härryda kommun har under hösten deltagit i utmaningen På egna ben, vilket är rekordmånga klasser! Tävlingen är uppbyggd som en poängjakt, där poäng kan samlas genom att gå, cykla eller åka kollektivt till och från skolan. Tillsammans har de deltagande ­klasserna gått, cyklat eller åkt­ kollektivt mer än 15 000 kilometer, vilket är 0,4 varv runt jorden. Eleverna har även kunnat samla poäng genom att få föräldrar och syskon att göra samma sak. De har också kunnat samla poäng genom att genomföra olika utmaningar under de fem veckor som utmaningen pågått. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivtrafikvagarochresor/klass5afuruhallsskolanvannpaegnaben.5.60b6d0f166c593b53637f1e.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivtrafikvagarochresor/klass5afuruhallsskolanvannpaegnaben.5.60b6d0f166c593b53637f1e.html Ny gång- och cykelväg i Landvetter Fri, 10 Aug 2018 17:18:01 +0200 Den nya gång- och cykelvägen i Landvetter centrum ska gå intill Brattås bostadsområde, nordväst om Landevi idrottsplats. Gång- och cykelvägen ska ersätta den upptrampade stigen som finns intill bostadsområdet sedan tidigare. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivtrafikvagarochresor/nygangochcykelvagilandvetter.5.f8716bb16511b5f982bf6ef.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivtrafikvagarochresor/nygangochcykelvagilandvetter.5.f8716bb16511b5f982bf6ef.html Blommor i regnbågens färger Tue, 03 Jul 2018 13:35:02 +0200 Nu är sommarens blomsterdekorationer på plats runtom i kommunen. I år är det färgglatt, närmare bestämt i regnbågens olika färger. Temat hänger ihop med att folkfesten Europride arrangeras i både Göteborg och Stockholm i år. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivtrafikvagarochresor/blommoriregnbagensfarger.5.b0a388e1645f3486c0758e.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivtrafikvagarochresor/blommoriregnbagensfarger.5.b0a388e1645f3486c0758e.html Nu ansöker du om driftbidrag via e-tjänst Thu, 14 Jun 2018 15:15:51 +0200 Från och med 13 juni ansöker du om kommunalt driftbidrag via vår nya e-tjänst med din e-legitimation. Direkt efter genomförd ansökan får du en bekräftelse till mejladressen som du uppgett i ansökan. Observera att ansökan för 2018 är öppen till och med den 18 april 2019. Ansökan om driftbidrag via e-tjänst  Information om driftbidraget https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivtrafikvagarochresor/nuansokerduomdriftbidragviaetjanst.5.55e6518b163b7ce9e59f0749.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivtrafikvagarochresor/nuansokerduomdriftbidragviaetjanst.5.55e6518b163b7ce9e59f0749.html