Nyheter - Näringsliv och arbete - Härryda kommun https://www.harryda.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete.4.58ac52a713a5c801848800031574.html Senaste nyheterna från näringsliv och arbete i Härryda kommun sv Härryda kommun SiteVision 4.5.5.1 Hopp och förväntningar på Opportunity Day Fri, 12 Apr 2019 16:13:18 +0200 Den 11 april hölls årets Opportunity Day i Härryda - eventet där rekryterande företag får hjälp att matchas mot arbetssökande med utländsk härkomst. Och matchningen verkar ha fallit väl ut. Det är en lång kö som slingrar sig fram i solen vid Ekdalaskolan, innan dörrarna öppnas för arbetssökande på årets Opportunity Day – jobbmatchning i Härryda. Innanför dörrarna har deltagande företag och organisationer precis fått en timmes inspiration med bland annat föredrag om mångfald i personalstyrkan. De har också fått lyssna till en personlig berättelse från Härryda kommuns medarbetare Radwan Alhourani, som kom från Syrien och nu stöttar bland annat utrikesfödda arbetssökande vid kommunens arbetsmarknadsenhet. Sedan de köande släppts in är det hög stämning och fullt av förväntan hos både arbetssökande och rekryterande företag. Två timmar senare – efter samtal och presentationer, bokade intervjuer och utbyten av CV:n och visitkort – uppger de företag som får frågan, att de hittat en eller flera kandidater att gå vidare med i rekryteringsprocessen. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/hoppochforvantningarpaopportunityday.5.22f2132a16a07f0282c8c114.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/hoppochforvantningarpaopportunityday.5.22f2132a16a07f0282c8c114.html Dags för Opportunity Day – jobbmatchning i Härryda Fri, 29 Mar 2019 10:39:15 +0100 Den 11 april får lokala företag och arbetssökande möjlighet att hitta varandra på Opportunity Day i Härryda kommun. Det är andra året i rad som kommunen anordnar jobbmatchning för företag som vill rekrytera personer med utländsk bakgrund. Många företag ser ett värde i att ha medarbetare som representerar den mångfald som finns i samhället idag, bland annat gällande härkomst. Samtidigt upplever företagen att det är svårt att nå utrikes födda arbetssökande genom de traditionella rekryteringskanalerna. Härryda kommun samarbetar därför med Opportunity Day, för att kunna erbjuda företag i kommunen ett alternativ för jobbmatchning med målgruppen. – Jag stolt över att vi tillsammans med Opportunity Day kan erbjuda en kvalificerad matchning där företagens behov står i centrum, säger Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda kommun. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för företagen i kommunen. Genom Opportunity Day vill vi hjälpa företag med rekryteringsbehov och matchande arbetssökande att hitta varandra. Lyckad matchning Vid förra årets Opportunity Day i Härryda kommun medverkade tio företag och 70 arbetssökande. Tillfället ledde till tio nyanställningar. Hjortviken Konferens i Hindås var ett av de företag som hittade en ny medarbetare på plats: – Jag visste inte vad Opportunity Day var eller vad det skulle kunna ge oss att medverka, men både eventet och resultatet var över förväntan, berättar Suzanne Parenius, vd på Hjortviken Konferens. – Formatet med speed-dejting passade oss väldigt bra. Vi jobbar ju i en bransch där personalens bemötande och serviceinriktning är det som räknas. Det går inte alltid att läsa sig till i ett CV. Under eventet träffade jag många intressanta personer. Alla hade en tanke med vad de ville och var väl förberedda. Vi är jättenöjda med vår rekrytering – han är fortfarande hos oss. Mervärde för både företag och arbetssökande På årets Opportunity Day den 11 april träffar företagen och de arbetssökande varandra dels genom förmatchade intervjuer, dels för spontana samtal. Arbetssökande som föranmält sin medverkan får även coachning av bland annat kommunens HR-personal inför eventet. De får öva intervjuteknik, lära sig om svensk arbetskultur och hjälp med att se över sitt CV. För företagen är Opportunity Day, utöver den direkta jobbmatchningen, också en möjlighet att lära sig mer om hur de kan jobba vidare för att bredda sin rekrytering framöver. – Vi tror starkt på den här satsningen, säger Fredrik Olsson. Förra året såg vi många viktiga och lyckade möten mellan företag och arbetssökande på Opportunity Day. I år har vi ett ännu större intresse från deltagarna. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/dagsforopportunitydayjobbmatchningiharryda.5.5e329c1e169b2155314bb818.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/dagsforopportunitydayjobbmatchningiharryda.5.5e329c1e169b2155314bb818.html Inspirerande pristagare på årets Näringslivskväll Thu, 28 Mar 2019 13:16:19 +0100 Vi gratulerar lokala företagare med starkt driv, som fick ta emot pris när årets Näringslivskväll gick av stapeln den 27 mars på Råda Rum. Drygt 100 representanter för företag, företagarföreningar och kommun samlades för det årliga eventet. Årets Näringslivskväll hade temat Härryda i framtiden - från globalt till lokalt. Innan prisutdelning och middag fick deltagarna ta del av föredrag som gav inblick i vad digitalisering, AI (artificiell intelligens) och smarta textilier kan skapa för möjligheter i en nära framtid. Sedan var det dags för utdelning av priserna för Årets Unga Företagare (UF), Årets Nyföretagare och Årets Företagare: Årets Unga Företagare Priset Årets Unga Företagare gick till Reflashion UF: Isabella Löwenadler, Amanda Nilsson, Maia Kellerth, Julia Öhrn och Maja Främme. Reflashion UF har designat en reflex som är sydd på ett resårband, lätt att dra på ärmen utanpå jackan. Motiveringen till pristagaren för Årets Unga Företagare 2019 lyder: "Med fokus på säkerhet utan att tumma på kvalitet eller stil erbjuder detta företag en produkt som förenar just detta: nytta, stil och funktion. Företaget har en stark affärsplan där de visar på hållbart företagande och att de når en bred målgrupp inklusive de som vanligtvis väljer bort denna säkerhetspryl." Priset delades ut av Robert Olsson från regionstyrelsen för Ung företagsamhet. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/inspirerandepristagarepaaretsnaringslivskvall.5.5e329c1e169b215531493aca.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/inspirerandepristagarepaaretsnaringslivskvall.5.5e329c1e169b215531493aca.html Sex byggherrar med och utvecklar Landvetter Södra Mon, 25 Mar 2019 16:19:45 +0100 Landvetter Södra Utveckling AB har nu beslutat om de sex byggherrar som tillsammans med bolaget och Härryda kommun ska utveckla Landvetter Södra – en modern, internationell, innovativ och mänsklig stad. – Efter en lång och noggrann process med många intressanta och kompetenta aktörer som visat intresse är det fantastiskt att ha landat i de sex bolag vi nu har valt ut. Vi kan nu börja det spännande arbetet med att konkretisera och visualisera för den unika stad vi vill skapa med människan i centrum, säger Maria Ådahl , vd Landvetter Södra Utveckling AB. Läs mer om vilka exploatörer som fått uppdraget att bidra till utvecklingen av den nya hållbara staden för 25 000 invånare. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/sexbyggherrarmedochutvecklarlandvettersodra.5.43527b76169b1be4c261dff8.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/sexbyggherrarmedochutvecklarlandvettersodra.5.43527b76169b1be4c261dff8.html Lättare anmäla intresse för att köpa företagsmark Wed, 06 Mar 2019 14:55:53 +0100 Härryda kommun har skapat en ny webbtjänst för att underlätta för företagare att anmäla sitt intresse för ledig mark. Intresseanmälan tar ett par minuter att fylla i. Företagare beskriver kort vad för slags verksamhet de vill bedriva i Härryda kommun, hur mycket yta de behöver för sin verksamhet och områden de är särskilt intresserade av att etablera sig i. – Webbtjänsten tillåter oss att arbeta mer systematiskt med intresseanmälningar. Även om vi för tillfället inte skulle ha någon mark som matchar företagens behov får vi en väldigt god uppfattning om hur behoven ser ut och hur vi kan planera framåt, säger Helena Alterby Nordström, kommunens företagslots. Eftertraktad mark längs riksväg 40 Härryda ligger i ett strategiskt läge mellan Landvetter flygplats och Göteborgs hamn och verksamhetsmark i nära anslutning till riksväg 40 är det stor efterfrågan på. – I Bårhults industriområde med väganslutning över till Partille exempelvis, där har vi haft ett stort tryck sedan försäljningen av tomterna startade, säger Helena Alterby Nordström. Intresseanmälan verksamhetsmark https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/lattareanmalaintresseforattkopaforetagsmark.5.80d83071693faeee9ed04f1.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/lattareanmalaintresseforattkopaforetagsmark.5.80d83071693faeee9ed04f1.html Ny karta ger överblick för dig som reser kollektivt Tue, 19 Feb 2019 09:17:43 +0100 Kartan är framtagen av Näringslivsenheten på Härryda kommun för att förenkla för invånare och arbetspendlare att åka kollektivt till och från Härryda kommun. - För att vara ett konkurrenskraftigt företag i framtiden måste personalen komma till och från sitt arbete på ett effektivt sätt. Vi har i dialog med Västtrafik beslutat att ta fram vår egna linjekarta för kollektivtrafiken som vi nu kan distribuera ut till företag och medborgare i Härryda kommun säger näringslivschef Fredrik Olsson. Möjligheten att ta sig till och från arbetet är är en het fråga för kommunens företagare. - Just nu genomför vi 100 företagsbesök i Härryda kommun och frågan om kollektivtrafikens utveckling kommer högst upp på agendan. Näringslivets behov av smidiga och frekventa kommunikationer är mycket stort. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/nykartageroverblickfordigsomreserkollektivt.5.7a99fe9b168f08b763fe559c.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/nykartageroverblickfordigsomreserkollektivt.5.7a99fe9b168f08b763fe559c.html Nu kan du söka feriepraktik under sommarlovet Mon, 18 Feb 2019 16:49:03 +0100 Feriepraktik är Härryda kommuns ”sommarjobb” för dig som är 16 eller 17 år (under praktikperioden). Under tre veckor kan du praktisera i någon av våra verksamheter och självklart får du ersättning. Vi lottar ut 167 platser och det finns många områden att välja på - från förskola och lokalvård till simskola och kultur. Välkommen med din ansökan senast 29 mars https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/nukandusokaferiepraktikundersommarlovet.5.7a99fe9b168f08b763fbd856.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/nukandusokaferiepraktikundersommarlovet.5.7a99fe9b168f08b763fbd856.html Opportunity Day – jobbmatchning i Härryda Fri, 15 Feb 2019 13:50:48 +0100 Söker du personal? Många företag har insett affärsnyttan med att ha människor med utländsk bakgrund som självklara delar i arbetslaget. Men för dem som ännu inte kommit igång med arbetet att bredda rekryteringen ger Härryda kommun nu företag i kommunen chansen i samarbete med Opportunity Day som nu arrangeras för andra gången i rad. När: Torsdag den 11 april, kl 14-17 Var: Ekdalaskolans aula i Mölnlycke Läs mer och anmäl dig här https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/opportunitydayjobbmatchningiharryda.5.73ced732168e5cb572e8029a.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/opportunitydayjobbmatchningiharryda.5.73ced732168e5cb572e8029a.html Nu startar upphandlingen av Råda säteris kaféverksamhet Tue, 05 Feb 2019 12:48:24 +0100 Sedan juni 2018 bedrivs kaféverksamheten på Råda säteri av Härryda kommun. Nu startar upphandlingen för att finna en entreprenör som fortsatt vill driva och utveckla kaféverksamheten på säteriet. Råda säteri är beläget i det omväxlande och kuperade landskapet vid Rådasjön i Härryda kommun strax utanför Göteborg. Säteriets huvudbyggnad uppfördes 1772 och har en lång historia som matproducent. Sedan juni 2018 bedrivs kaféverksamheten i säteriets västra flygel av Härryda kommun, men nu söker kommunen en extern aktör för att driva och utveckla kaféverksamheten i Västra flygeln på Råda säteri. - Råda säteri och dess omgivning kompletterar varandra helt perfekt. Jag tror inte man kan avsluta en dagsutflykt vid promenadstråken i Rådasjöns naturreservat på ett bättre sätt än en fika vid säteriet och den fantastiska trädgården säger Martina Johansson, besöksnäringsutvecklare i Härryda kommun. Sedan Härryda kommun tog över utvecklingen av Råda säteri har näringslivsenheten arbetat med konceptualiseringsarbetet för Råda säteri. I februari beräknas det arbetet vara klart. - Råda säteri har alla förutsättningar att bli ett besöksmål i dess rätta bemärkelse. Vår bild är att helheten blir större än delarna var och en för sig och en grundläggande komponent i besöksupplevelsen är fika, mat och dryck säger Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda kommun. Upphandlingen annonserades den 4 februari och accepterar anbud fram till 4 mars. Läs mer om upphandlingen på opic.com. Läs mer Läs mer om Råda säteri här. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/nustartarupphandlingenavradasateriskafeverksamhet.5.138a2946168b603dd422175b.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/nustartarupphandlingenavradasateriskafeverksamhet.5.138a2946168b603dd422175b.html Rivstart på 100 företagsbesök Fri, 11 Jan 2019 08:53:21 +0100 ASSA-ABLOY var det första företaget som fick besök av Härryda kommun i en ny storsatsning där vi träffar 100 företag de första 100 dagarna. Med från mötet fick vi bra frågor, tips och synpunkter som vi återkopplar till företaget och som ligger till grund för vår förbättringsarbete. Målsättningen är att vi skall lära oss mer om företagen i kommunen och deras förutsättningar för att ännu mer vässa vår service i vår ambition att ha Sveriges bästa näringslivsklimat. pdl center som är ett nyöppnat paddelcenter i Unihochuset och Pilkington är två andra företag som bjöd på spännande diskussioner i veckan. Nu laddar vi om för de nästa 97 besöken som vi skall genomföra fram till 10 april. Vill ditt företag också få ett företagsbesök. Hör av dig direkt till oss! https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/rivstartpa100foretagsbesok.5.27903ec516828ebfd5490475.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivnaringslivocharbete/rivstartpa100foretagsbesok.5.27903ec516828ebfd5490475.html