Nyheter - Omsorg och hjälp - Härryda kommun https://www.harryda.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp.4.58ac52a713a5c801848800031547.html Senaste nyheterna från omsorg och hjälp i Härryda kommun sv Härryda kommun SiteVision 4.5.5.1 Äldre nöjda med kommunens vård och omsorg Fri, 15 Mar 2019 17:57:40 +0100 På det stora hela är våra äldre mycket nöjda med kommunens vård och omsorg. Det visar resultatet av Socialstyrelsens enkät där personer med hemtjänst eller som bor på äldreboende fått svara på frågor om allt från vad det tycker om bemötandet från personalen till maten på boendet. Socialstyrelsen skickar årligen ut en enkät för att kartlägga äldres syn på sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring i den egna kommunen. Enkäten skickas ut till personer, 65 år och äldre, som har hemtjänst eller som bor på äldreboende. 4 frågor till Tina Forsgren, verksamhetschef för vård och omsorg i Härryda kommun: 1. Om du ska lyfta fram något i årets resultat, vad väljer du då? - Att 91 procent av brukarna är sammantaget nöjd med sin hemtjänst och 89 procent med sitt äldreboende är fina siffror. Det är också glädjande att personalens bemötande får toppbetyg och förtroendet för personalen också ligger högt. Även på frågan om den upplevda känslan av trygghet får vi höga siffror. - Vad vi däremot behöver bli bättre på är att informera om tillfälliga förändringar, framför allt på våra äldreboenden. Det kan till exempel handla om att vi kommer och städar en annan dag, att någon aktivitet är utbytt eller att promenaden flyttas till i morgon för vi är kort om folk. Den typen av information vill våra brukare få tidigare och det ska vi självklart jobba för.­ 2. Finns det något i resultatet som du förvånas över? - En fråga handlar om möjligheten att få komma utomhus på äldreboendet. Även om vi ligger bättre till jämfört med snittet i länet och riket, så är det bara 61 procent av våra brukare som uppger att möjligheterna är bra – och det förvånar mig. Vi har fina uteplatser och innergårdar, sommartid står dörrarna öppna hela tiden och jag vet att personalen jobbar aktivt med att få brukarna att komma utomhus. - Jag förvånas också över att bara drygt 50 procent uppger att de fick välja utförare av hemtjänst. Det borde vara hundra, för alla kan välja mellan kommunal och privat utförare i Härryda kommun. 3. Hur står sig vårt resultat jämfört med övriga kommuner i länet och i riket? - I det stora hela får Härryda kommun något högre resultat än snittet på läns- och riksnivå. Det är inga stora skillnader, men roligt att vi oftast är lite bättre. Vi får till exempel bättre betyg när det gäller våra måltider, brukarnas möjlighet att påverka och att de upplever att personalen har tillräckligt med tid för att hjälpa dem. 4. Hur jobbar ni vidare med resultatet? - Självklart analyserar vi det och ser till att förbättringsområden kopplas ihop med aktiviteter som sedan blir mål att arbeta mot. Samtidigt är denna undersökning bara en av alla som genomförs. Vi har brukarmöten och regelbundna personliga uppföljningar med brukarna under hela året. - Vi har också infört en app på våra äldreboenden där brukarna kan svara på enkla frågor genom att trycka på någon av de fyra gubbarna, från glad till ledsen. Det är ett enkelt sätt att få snabb feedback och som dessutom visat sig fungera bra i verksamheten. Presentation av Härryda kommuns resultat - hemtjänst Presentation av Härryda kommuns resultat - äldreboende Hela undersökningsresultatet på Socialstyrelsens webbplats https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/aldrenojdamedkommunensvardochomsorg.5.5977bc81169756ba6da7adc4.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/aldrenojdamedkommunensvardochomsorg.5.5977bc81169756ba6da7adc4.html Nike - en gruppverksamhet för kvinnor som upplevt våld i en nära relation Mon, 18 Feb 2019 10:11:53 +0100 Gruppverksamhet om 20 tillfällen á 1,5 timma under tystnadsplikt i trivsamma lokaler. Mer information om Nike och intresseanmälan https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/nikeengruppverksamhetforkvinnorsomupplevtvaldiennararelation.5.230c04ca168fd0e5d8f1c968.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/nikeengruppverksamhetforkvinnorsomupplevtvaldiennararelation.5.230c04ca168fd0e5d8f1c968.html Fixartjänsten – nu för alla som fyllt 70 år Mon, 14 Jan 2019 10:00:00 +0100 I Härryda kommun finns en fixartjänst som kostnadsfritt hjälper dig med enklare inomhusarbeten i syfte att förhindra fall- och halkolyckor. Från och med årsskiftet vänder sig den fina servicen till dig som fyllt 70 år, tidigare gällde den från 75 år. - På uppdrag av våra politiker får nu fler tillgång till fixartjänsten och det förebyggande arbetet för äldre, vilket är väldigt roligt för vi vet att det ökar tryggheten och minskar olyckor i hemmet, säger Malin Borg, enhetschef. Kostnadsfri uppskattad service Exempel på uppgifter som fixaren utför är att sätta halkskydd i trappan, fästa lösa sladdar eller ta bort mattor. Fixaren hjälper också att byta lampor, gardiner eller brandvarnarens batteri - sysslor som kräver stol eller stege. Du kan också be fixaren att hämta enstaka saker i vind- eller källarförråd. Tjänsten är kostnadsfri, men eventuella materialkostnader får du stå för själv. Det kan också vara bra att känna till att arbeten som innebär yrkesmässiga kunskaper, som till exempel målning och tapetsering, utförs inte. Personen bakom fixartjänsten heter Mats Svensson: - Tjänsten är väldigt uppskattad av dem som anlitar mig, de är så tacksamma och glada. Många är också positivt överraskade av att det är helt gratis. Hör Mats Svensson om fixartjänster i Sveriges radio P4 Göteborg den 15 januari Säkerhetsrond erbjuds Om du anlitar fixare-Mats kan du även be honom att göra en så kallad säkerhetsrond i ditt hem. Då går ni tillsammans igenom en checklista där ni tittar på till exempel brandsäkerhet och fall- och halkrisker. I checklistan, som du får ta del av, noteras eventuella brister som du bör åtgärda. - Förutom den praktiska hjälpen så har besöket från fixaren också en viktigt social funktion för många äldre som också kan få information om vad kommunen kan erbjuda för stöd och aktiviteter, säger Malin Borg, enhetschef. Presentation av fixare Mats Svensson https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/fixartjanstennuforallasomfyllt70ar.5.27903ec516828ebfd5460580.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/fixartjanstennuforallasomfyllt70ar.5.27903ec516828ebfd5460580.html Vi söker fler avlösare - något för dig? Wed, 12 Dec 2018 13:45:35 +0100 Vi har ett stort behov av både avlösare, ledsagare och kontaktpersoner - viktiga uppdrag inom socialtjänsten. Här hälsar vi på hemma hos Ebba där Felicia jobbar som avlösare. Läs mer om avlösarservice Lämna en intresseanmälan https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/visokerfleravlosarenagotfordig.5.4d11b6581679d0e55773429d.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/visokerfleravlosarenagotfordig.5.4d11b6581679d0e55773429d.html Kraftkällan startar nya stödgrupper Fri, 07 Dec 2018 10:47:40 +0100 Är du en förälder eller ett barn som upplevt skilsmässa med samarbetssvårigheter, missbruk eller upplever psykisk ohälsa i familjen? Ta då kontakt med oss på kraftkällan. Efter nyår startar vi nya stödgrupper. Läs mer här. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/kraftkallanstartarnyastodgrupper.5.244a47d31677e06646640848.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/kraftkallanstartarnyastodgrupper.5.244a47d31677e06646640848.html Brukare på äldreboenden ger snabb feedback via app Mon, 12 Nov 2018 14:17:25 +0100 Hur kan vi få feedback från brukarna på våra äldreboenden utan att behöva invänta resultatet av den årliga brukarundersökningen? Jo, ett sätt är att be dem svara på några frågor i en app genom att trycka på någon av de fyra gubbarna – från ledsen till glad. – Vi har till exempel ställt frågor om bemötande och trygghet och brukarna svarar genom att trycka på någon av gubbarna på läsplattan. Det är ett enkelt sätt att få snabb feedback och som hjälper oss att utveckla verksamheten, berättar Emma Gustavsson, enhetschef på Rådahemmet i Mölnlycke. Ett förbättringsområde som framkom var att brukaren ville få snabbare information om tillfälliga förändringar, som till exempel vem i personalen som följer med på stundande läkarbesök. – Jättebra info för oss! Numera tar vi upp sådant på våra morgonmöten, vilket innebär att alla kan svara brukaren på dessa frågor, säger Emma Gustavsson. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/brukarepaaldreboendengersnabbfeedbackviaapp.5.389f220c16705316bc31853c.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/brukarepaaldreboendengersnabbfeedbackviaapp.5.389f220c16705316bc31853c.html Vanligt att tonåringar dricker alkohol på föräldrafria fester Thu, 25 Oct 2018 13:05:07 +0200 Visste du att mer än nio av tio av länets tonårsföräldrar tror att ungdomar under 18 år dricker alkohol på föräldrafria fester, men att endast fyra av tio föräldrar tror att deras egen tonåring är en av de som dricker? Det visar en undersökning från IQ som berättar att det finns stora skillnader på tonårsföräldrars syn på tonåringars generella drickande och synen på den egna tonåringens drickande. – Som förälder kan du alltid göra skillnad. Därför är det viktigt att du har en realistisk bild av vad som händer på föräldrafria fester. I undersökningen har majoriteten av ungdomarna svarat att de tycker det är bra att föräldrar finns tillgängliga om något skulle hända och att det är bra att föräldrar sitter uppe och väntar när barnen varit ute under kvällen. Att vara tydlig som förälder när det kommer till alkohol är något många ungdomar uppskattar och ett sätt att visa att du bryr dig, säger Karin Hagman, vd på IQ . Äldre syskon och kompisar langar oftast Äldre syskon och kompisar är den vanligaste källan till alkohol för ungdomar under 18. Komikern och Youtubern Lucas Simonsson har i ett samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands skapat en sketch som slår hål på myter langning. För man är väl inte langare om man bara ger en flaska vin till sitt syskon, eller? Se sketchen med Lucas Simonsson i klippet nedan. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/vanligtatttonaringardrickeralkoholpaforaldrafriafester.5.3312de17166a10ab05282cbc.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/vanligtatttonaringardrickeralkoholpaforaldrafriafester.5.3312de17166a10ab05282cbc.html Stenbrottets servicebostad invigd Fri, 08 Jun 2018 10:07:47 +0200 Härryda kommuns första servicebostad i extern regi drivs av Attendo. Måndag 4 juni invigdes verksamheten tillsammans med brukare, anhöriga och personal. Stenbrottet heter det nya bostadsområdet som växer fram öster om Mölnlycke centrum. I de tre nybyggda husen ryms drygt 120 lägenheter, varav de flesta är hyresrätter . I husen ryms även en servicebostad med åtta mindre lägenheter som är utspridda i husen. Lägenheterna vänder sig till brukare som behöver stöd i sitt boende. Några av dem var på plats när verksamheten invigdes 4 juni och en av dem som passade på att hälsa de förväntansfulla hyresgästerna välkomna var kommunfullmäktiges ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C). - Det känns väldigt roligt att vara här och se hur fint det blev. Många av er som ska flytta in har jag träffat tidigare och jag önskar er lycka till och hoppas att ni kommer att trivas här. Stenbrottet är den första servicebostaden i Härryda kommun som drivs av en extern aktör. Lena Lager, socialchef, betonade dock att Härryda kommun tar lika stort ansvar för boendet som för övriga som kommunen driver i egen regi. - Det ska inte vara någon skillnad för dig som brukare. Du ska få stöd och hjälp utifrån dina behov. Vi har goda erfarenheter av Attendo och jag tycker det ska bli kul att jobba ihop och hoppas att vi kan lära av varandra. Fakta Servicebostad är ett boendealternativ för personer som har stort behov av närhet till personal men till viss del klarar ett enskilt boende. I närheten finns en kontaktlägenhet med gemensamhetsytor. Verksamheten är bemannad dygnet runt. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/stenbrottetsservicebostadinvigd.5.55e6518b163b7ce9e5982190.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/stenbrottetsservicebostadinvigd.5.55e6518b163b7ce9e5982190.html Åtgärder i kommunen med anledning av listeriasmitta Sat, 19 May 2018 11:49:53 +0200 Kommunens leverantör av matportioner har upptäckt listeriasmitta i vissa av sina leveranser. Matportionerna körs bland annat ut till brukare inom hemtjänsten. Kommunen har vidtagit omedelbara åtgärder. Samtliga brukare som fått just dessa matleveranser med misstänkt smitta har kontaktats. Detta berör alltså inte alla brukare i kommunen som får matleveranser utan ett drygt tjugotal brukare som beställt specifika portioner. Eventuella smittade matportioner rensas nu bort och hemtjänsten har säkerställt att de berörda brukarna får annan mat. Det är ännu oklart om någon brukare smittats. Hemtjänstens dag- och nattpersonal har därför informerats om symtom och kan också utföra extra tillsyn vid behov. Berörda brukare och, där det behövs, anhöriga har informerats om listeriasmittan och uppmanas att uppsöka läkare om symtom på smitta infinner sig i form av feber med influensaliknande symtom och/eller allmän sjukdomskänsla. Matleverantören har spårat smittan till en mosmaskin som nu är kasserad, skriver företaget på sin hemsida. Vårdguiden om listeria och symtom   https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/atgarderikommunenmedanledningavlisteriasmitta.5.63f88e051636e7ef22f1ab80.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/atgarderikommunenmedanledningavlisteriasmitta.5.63f88e051636e7ef22f1ab80.html Folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" Fri, 04 May 2018 09:49:03 +0200 Västra Götalandsregionen har skickat ut 75 000 enkäter för att få en bild av befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Resultatet blir ett viktigt underlag för planering av folkhälsoinsatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa i Härryda och i regionen. Folkhälsomyndigheten gör vartannat år en nationell enkätundersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor; ”Hälsa på lika villkor”. Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om hur befolkningen mår och att följa förändringar över tid. Västra Götalandsregionen deltar vissa år med ett utökat urval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Senast det gjordes var 2015. - Undersökningen ger möjlighet att jämföra levnadsvanor, hälsa och livsvillkor mellan olika geografiska områden, mellan åldrar, kön, födelseland etc. Resultatet visar hur behoven ser ut i Härryda och vad vi behöver prioritera i våra folkhälsoinsatser, säger Ulrika Aebeloe, utvecklingsledare Folkhälsa i Härryda kommun. Kunskapen är viktigt både får oss i kommunen men också för Västra Götalandsregionen som styr över resurserna för hälso- och sjukvården. Jag hoppas därför att många Härrydabor tar sig tid att svara så att undersökningen ger ett tillförlitligt underlag för planering och prioritering av folkhälsoinsatser. Västra Götalandsregionen önskar få in ditt svar senast 13 juni. Här finner du mer information om folkhälsoenkäten. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/folkhalsoenkatenhalsapalikavillkor.5.50fd53391630907fb9e6b69a.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/folkhalsoenkatenhalsapalikavillkor.5.50fd53391630907fb9e6b69a.html