Nyheter - Uppleva och göra - Härryda kommun https://www.harryda.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkivupplevaochgora.4.58ac52a713a5c801848800031519.html Senaste nyheterna från uppleva och göra i Härryda kommun sv Härryda kommun SiteVision 4.5.4.2 Captain Kris är Härryda kommuns andra konstnär i ARTSCAPE SAGA Tue, 23 Apr 2019 10:45:00 +0200 Mellan 27 maj och 16 juni kommer tre muralmålningar växa fram i Härryda kommun som en del av konstprojektet ARTSCAPE SAGA. Nu avslöjas Captain Kris från Nya Zeeland som den andra konstnären i projektet som kommer till Härryda kommun i sommar. I sommar deltar Härryda som en av 12 kommuner i Västra Götalandsregionen i ARTSCAPE SAGA. Under projektets tre veckor kommer internationellt ledande konstnärer tillsammans med sina svenska kollegor skapa en imponerande samling muralmålningar runt om i regionen. De offentliga konstverken kommer vara baserade på populära och mindre kända folksagor från världens alla hörn. Klicka här för att se andra hitills utannonserade deltagande konstnärer. Captain Kris - Inspirerad av populärkultur Captain Kris målar väggmålningar inspirerade av serieteckningar, tecknad film och populärkultur. Hans verk karaktäriseras av tydliga linjer och mycket färger. Klicka här för att se mer av Captain Kris och hans tidigare verk. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/captainkrisarharrydakommunsandrakonstnariartscapesaga.5.5ff7c9bf16a29bd0cae449bd.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/captainkrisarharrydakommunsandrakonstnariartscapesaga.5.5ff7c9bf16a29bd0cae449bd.html Nu våras det på Råda säteri Tue, 23 Apr 2019 08:39:16 +0200 Härryda kommun utvecklar Råda säteri för att göra den historiska och natursköna platsen mer känd och använd av framför allt kommuninvånarna. I närtid blir det fler aktiviteter och ett nyöppnat kafé. Kommunens planer för Råda säteri är under bearbetning. Samtidigt händer det saker även inom den närmsta tiden. Sommaren bjuder på ett par nya arrangemang och i dagarna blev upphandlingen av kaféansvarig för de kommande åren klar. Det blir Jesper Kårlen med bolaget Karwine and Lucas AB som från och med i sommar kommer att driva kaféverksamheten på Råda säteri i Mölnlycke. – Kaféet är en bärande del för Råda säteri som utflyktsmål. Nu har vi äntligen en långsiktig lösning på plats, säger Martina Johansson, projektledare för Råda säteri. Kommunens måltidsservice har skött kaféet med den äran under det gångna året, men nu kan vi blicka framåt och få fart på utvecklingen av Råda säteri som mötesplats! – Jag ser fram emot att bli en del av teamet på Råda säteri, säger Jesper Kårlen . Det är en plats med själ och med så många möjligheter att utveckla. Mitt område blir ju kaféet, men det roliga blir att se vad vi kan hitta på tillsammans. Råda säteri som lokalt utflyktsmål 2017 beslutade Härryda kommun att det var dags att ta ett samlat grepp om utvecklingen av Råda säteri, för att framför allt fler kommuninvånare ska känna till och besöka det uppskattade området med dess byggnader. Sedan 2018 har kommunen tagit tillbaka förvaltning och drift av hela fastigheten. Planen är att utveckla Råda säteri som lokalt utflyktsmål och rekreationsområde. Områdets styrkor – dess historia, läge, trädgård och möjligheter till naturupplevelser – ska värnas och förstärkas. Samtidigt ska områdets svagheter – exempelvis otydlighet kring var du får vistas och vad du kan göra på olika platser – tas om hand, genom exempelvis bättre skyltning. Aktiviteter och arrangemang kring mat, kultur och hälsa ska bli fler. Visionen är ett levande Råda säteri, året om. Följ utvecklingen på harryda.se/radasateri Läs mer: Nu utvecklar vi Råda säteri (maj 2018) Nu startar upphandlingen av Råda säteris kaféverksamhet (februari 2019) https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/nuvarasdetparadasateri.5.687a57c716a3d6ccbff8a26f.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/nuvarasdetparadasateri.5.687a57c716a3d6ccbff8a26f.html Konstnären Belin gör muralmålning i Härryda kommun Thu, 11 Apr 2019 11:50:00 +0200 Mellan 27 maj och 16 juni kommer tre muralmålningar växa fram i Härryda kommun som en del av konstprojektet ARTSCAPE SAGA. Nu avslöjas Belin från Spanien som den första konstnären i projektet som kommer till Härryda kommun i sommar. I sommar deltar Härryda som en av 12 kommuner i Västra Götalandsregionen i ARTSCAPE SAGA. Under projektets tre veckor kommer internationellt ledande konstnärer tillsammans med sina svenska kollegor skapa en imponerande samling muralmålningar runt om i regionen. De offentliga konstverken kommer vara baserade på populära och mindre kända folksagor från världens alla hörn. Under kommande veckor avslöjas de konstnärer som deltar i projektet, däribland de tre konstnärer som ska skapa muralmålningar i Härryda kommun. Klicka här för att se andra hitills utannonserade deltagande konstnärer. Belin - Hyperrealistiska konstverk Den första konstnären att avslöjas som kommer till Härryda är Belin från Spanien. Belins specialitet är hyperrealistiska konstverk – hans muralmålningar kan misstas för stora porträttfotografier. På senare år har han med inspiration från Picasso riktat in sig på så kallad nypostkubism, vilket ger hans målningar en säregen prägel. Klicka här för att se mer av konstnären Belin och hans tidigare verk. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/konstnarenbelingormuralmalningiharrydakommun.5.22f2132a16a07f0282c2f235.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/konstnarenbelingormuralmalningiharrydakommun.5.22f2132a16a07f0282c2f235.html Vi söker tusen svar om Mölnlycke centrum Fri, 05 Apr 2019 15:47:52 +0200 Vad är bäst med Mölnlycke centrum? Vilket utbud av handel, upplevelser, tjänster och service vill du ha? Just nu ringer vi till 1 000 Mölnlyckebor för att ta reda på mer. Dina åsikter är värdefulla för oss som jobbar med att stärka Mölnlycke centrum nu och i framtiden. För att ta reda på vad Mölnlyckeborna tycker om sitt centrum genomför Härryda kommun tillsammans med fastighetsägarna och Mölnlycke centrumföreningen, en telefonundersökning bland medborgare mellan 18 och 84 år. Undersökningsföretaget Origo group har fått uppdraget av oss att ringa upp 1 000 slumpvis utvalda personer bosatta i Mölnlycke och ställa frågor om centrum. Telefonundersökningen pågår i april. Undersökningen är en fördjupning av stadsbyggnadsstudiens långisktiga plan för att stärka Mölnlycke som destination. Du kan läsa mer om stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke här https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/visokertusensvarommolnlyckecentrum.5.766c43fa169d86ab463b4a56.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/visokertusensvarommolnlyckecentrum.5.766c43fa169d86ab463b4a56.html Från skiss till färdigt konstverk Mon, 01 Apr 2019 16:10:35 +0200 På skolor, förskolor, idrottshallar, i parker, rondeller, på äldreboenden och till och med mitt ute i Mölndalsån. Konstverken finns överallt och bakom varje konstverk ligger mycket planering och arbete. I utställningen Från skiss till färdigt konstverk får du följa hela resan från början till slut. I december anlände Johan Paalzows skulptur Kometen i Mölnlycke efter fyra års arbete. I utställningen Från skiss till färdigt konstverk får du följa hela processen i text och bild från idé till skulptur. Från skiss till färdigt konstverk pågår från 3 april till 8 maj i Mölnlycke kulturhus. Här kan du läsa mer om utställningen. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/franskisstillfardigtkonstverk.5.766c43fa169d86ab463591c.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/franskisstillfardigtkonstverk.5.766c43fa169d86ab463591c.html Årets föreningsprofil 2018 Fri, 07 Dec 2018 10:50:58 +0100 Årets föreningsprofil 2018 i Härryda kommun är Bengt Carlsson från Landvetter Boule Club. Bengt är mycket engagerad i Landvetter Boule Club (LBC) och har varit drivande i arbetet med att starta igång deras ungdomsverksamhet. LBC är numera med i Sportlabbet där Bengt är ansvarig från föreningens sida. Han är en brygga mellan generationerna som försöker minska glappet mellan unga och äldre i en idrott som oftast har en hög medelålder. T.ex. har han varit med och bidragit till att LBC har haft deras första nationella ungdomsläger i Mölnlycke. Priset till årets föreningsprofil delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 dec klockan 18 i Råda Rum, Mölnlycke. Mer information om Årets föreningsprofil https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/aretsforeningsprofil2018.5.244a47d31677e06646640d9a.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/aretsforeningsprofil2018.5.244a47d31677e06646640d9a.html Vi gratulerar årets kulturpristagare och kulturstipendiat Thu, 29 Nov 2018 10:17:57 +0100 Kommunstyrelsen har på sitt senaste möte den 26 november, utsett årets kulturpris och kulturstipendiat. Härryda kommuns kulturpris 2018 tilldelas Ulf Ripa som efter 50 år av stort kunnande och engagemang fortsätter att berika kommunens musikliv och vara en viktig inspiratör och förebild för många av kommunens unga musiker. Härryda kommuns kulturstipendium 2018 tilldelas Klara Stirner som uppmuntran till fortsatta studier för en ung musikalisk begåvning som med stor målmedvetenhet valt att utvecklas inom sång, komposition och musicerande. Kulturpriset och kulturstipendiet delas ut på kommunfullmäktiges sista sammanträde för året den 17 dec klockan 18 i Råda Rum, Mölnlycke. Här kan du läsa mer om Härryda kommuns kulturpris och kulturstipendium. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/vigratulerararetskulturpristagareochkulturstipendiat.5.2c401091674ff32dba82d72.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/vigratulerararetskulturpristagareochkulturstipendiat.5.2c401091674ff32dba82d72.html Konstverket Kometen landar äntligen i Mölnlycke Thu, 22 Nov 2018 16:27:08 +0100 Efter fyra år av osannolika prövningar landar konstnären Johan Paalzow sitt utomjordiska konstverk Solsten i Mölnlycke. På fredag 30 november hittar den stora kometkroppen sin permanenta plats i Mölnlycke företagspark. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/konstverketkometenlandarantligenimolnlycke.5.23bc502b16735e2e26e39e78.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/konstverketkometenlandarantligenimolnlycke.5.23bc502b16735e2e26e39e78.html Spännande musikal om droger och utanförskap Thu, 13 Sep 2018 16:07:58 +0200 https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/spannandemusikalomdrogerochutanforskap.5.1d3ccd4b165cd99bd8f39f89.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/spannandemusikalomdrogerochutanforskap.5.1d3ccd4b165cd99bd8f39f89.html Invigning av Pinntorps idrottshall lockade många Fri, 07 Sep 2018 14:50:27 +0200 I lördags invigde vi Pinntorps idrottshall i Landvetter. Kl 12.00 klippte kommunstyrelsens ordförande, Per Vorberg, bandet och de över 400 personer som hade tagit sig ditt blev bjudna på tårta och underhållning i form av olika idrotter. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/invigningavpinntorpsidrottshalllockademanga.5.5a51bea7165a0629a7acae42.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivupplevaochgora/invigningavpinntorpsidrottshalllockademanga.5.5a51bea7165a0629a7acae42.html