Nyheter - Bygga, bo och miljö - Härryda kommun https://www.harryda.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo.4.58ac52a713a5c801848800031462.html Senaste nyheterna från bygga, bo och miljö i Härryda kommun sv Härryda kommun SiteVision 4.5.5.1 Ändrade öppettider på Bråta kring påsk och första maj Wed, 17 Apr 2019 08:00:00 +0200 Kring påsk och första maj är Bråta återvinnisgcentral öppen enligt nedan tabell. För att se öppettider vid övriga helgdagar och aftnar eller Råssas öppettider, klicka på länken efter tabellen. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/andradeoppettiderpabratakringpaskochforstamaj.5.1b7cfdee169d883b7ed2bddc.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/andradeoppettiderpabratakringpaskochforstamaj.5.1b7cfdee169d883b7ed2bddc.html Ändrade sophämtningsdagar under påsk och första maj Wed, 17 Apr 2019 08:00:00 +0200 Under påsken och första maj hämtas dina sopor enligt nedan schema. Ställ ut kärlen senast klockan 6.30 på hämtningsdagen. Sophämtning kan ske till klockan 20 denna veckan. Låt kärlen stå tills de blivit tömda. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/andradesophamtningsdagarunderpaskochforstamaj.5.1b7cfdee169d883b7ed2af0e.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/andradesophamtningsdagarunderpaskochforstamaj.5.1b7cfdee169d883b7ed2af0e.html Fem i topp för Härrydas friluftsliv Fri, 12 Apr 2019 11:16:21 +0200 I år hamnar Härryda kommun på en femteplats när Naturvårdsverket rankar friluftslivet i 49 kommuner i Västra Götaland. Placeringen utgår bland annat från hur nära invånare och besökare har till bostadsnära natur och hur tillgänglig den är för personer med någon form av funktionsnedsättning. - Det är så glädjande för oss som arbetar med att förbättra information och enkel tillgång till våra friluftsområden och naturreservat. Flera av våra stigar och badplatser finns exemeplvis beskrivna i en tillgänglighetsdatabas och vi gör poängpromenader och snart också bingospel i mobilen som passar unga som gamla så att det blir både roligt och och lärorikt att ta sig ut och kanske hitta härliga platser man inte känner till sedan tidigare, säger Emma Nevander, kommunekolog i Härryda. Tips för dig som vill ut i Härrydas natur i påsk (evenemangskalendern) Kommunen har för första gången tagit fram en friluftsplan som beskriver strategier för att behålla och utveckla ett levande och varierat friluftsliv för alla. - Informationsbroschyrer finns för alla naturområden och vi tar fram skyltar för en kulturslinga i Gallhålans naturreservat i Landvetter, och snart kommer vi att presentera grillplatser, vindskydd och utegym på en digital karta, säger Emma Nevander. Här kan du läsa Naturvårdsverkets ranking av länets friluftsliv. Här kan du hitta information om friluftliv i Härryda https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/femitoppforharrydasfriluftsliv.5.1a8931c016a0ef43f0bfaff.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/femitoppforharrydasfriluftsliv.5.1a8931c016a0ef43f0bfaff.html Ett litet lyft för Pixbo dammar Tue, 26 Mar 2019 14:28:57 +0100 Härryda kommun vill förstärka natur- och rekreationsområdet Pixbo dammar i västra Härryda. Vi behöver din hjälp! Svara på fem frågor och bidra till att kommunen gör rätt satsningar i området. Enkät: Fem frågor om Pixbo dammar Pixbo dammar är ett naturområde på drygt 16 hektar mellan Mölndal och Mölnlycke. Området är historisk mark med anlagda dammar och vägar. Naturtypen är orörd blandskog. I området finns bland annat groddjur och fladdermöss, lavar och mossor. För att framhäva de fina kultur- och naturvärdena tar vi fram en skötselplan och röjer på vissa ställen. Vi vill också märka ut en tydlig entré från Pixbohållet och placera ut bänkar, grillplatser, skyltar m.m i området. Genom att svara på fem frågor hjälper du kommunen att göra rätt satsningar. Tack på förhand! https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/ettlitetlyftforpixbodammar.5.43527b76169b1be4c2643cb1.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/ettlitetlyftforpixbodammar.5.43527b76169b1be4c2643cb1.html Ökat fokus på matsvinn ger stora miljövinster Thu, 14 Mar 2019 11:18:14 +0100 Den 14 mars kunde du höra köksanvsarige Mats Andersson på Backaskolan i Landvetter berätta för P4 Göteborg om hur köket på Backaskolan tar vara på kantstötta råvaror för att göra en nyttig och klimatsmart skollunch. – Vi tar vara på varje råvara och återanvänder mycket mat, säger Mats Andersson som är köksansvarig. Lyssna på inslaget "Kantstötta råvaror blir fin skollunch" https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/okatfokuspamatsvinngerstoramiljovinster.5.5977bc81169756ba6da3e3f8.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/okatfokuspamatsvinngerstoramiljovinster.5.5977bc81169756ba6da3e3f8.html Klart med storsatsning på utbyggt vatten och avlopp Fri, 01 Mar 2019 10:47:03 +0100 För att trygga ett växande behov av dricksvatten och avlopp beslutade kommunfullmäktige i Härryda kommun igår torsdag att godkänna den största satsningen hittills på kommunal infrastruktur. Efter en lång, intensiv debatt sa kommunfullmäktige på torsdag kväll ja till satsningar på 547 miljoner kronor för att förstärka kapaciteten på kommunens vatten och avlopp. Pengarna investeras i ett nytt vattenverk i Hindås, en högreservoar och en ny intagsstation för råvatten från intilliggande Västra Nedsjön, som också blir Härrydas huvudvattentäkt i framtiden. Blir självförsörjande – Ett nytt vattenverk i östra Härryda gör att vi kan fördela tillgång och efterfrågan på kommunalt vatten inom hela kommunen och inte är beroende av att köpa vatten från grannkommunerna. Vi kommer också kunna erbjuda säker vattenförsörjning för nyanslutningar och oförutsedda händelser, säger Jessica Sténhoff, verksamhetschef för Vatten och avfall. Kapacitetsförstärkningen innebär att Härryda kommun tar höjd för framtida tillväxt med fler företag och en nära fördubblad befolkning fram till år 2050. – Den här satsningen är till för hela kommunen. Det är avgörande för att kunna utveckla alla våra orter att vi säkrar vattenförsörjning och att allt kommunalt avlopp på sikt kan föras ner till Gryaab i Göteborg, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M). Arbetet med ny VA-ledning har redan startat I investeringen ingår också 16 kilometer vatten- och avloppsledningar som binder samman de västra och östra delarna av kommunen. Det arbetet har satt igång nära Landvetter kyrka med Svevia som entreprenör. Läs om överföringsledningar för VA mellan Landvetter och Hindås här. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/klartmedstorsatsningpautbyggtvattenochavlopp.5.6ff0b177169308fa73958a69.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/klartmedstorsatsningpautbyggtvattenochavlopp.5.6ff0b177169308fa73958a69.html Förändrad slamtaxa 2019 Thu, 28 Feb 2019 13:03:56 +0100 I Härryda kommun och Lerums kommun är det Renova Miljö AB som är entreprenör och har hand om tömningar hos dig som har sluten tank, slamavskiljare, fettavskiljare eller minireningsverk. Personal som arbetar med slamtömning har ofta ett väldigt tungt och fysiskt krävande arbete. Det handlar till exempel om att dra slang längre sträckor och att lyfta av tunga lock. Vi som arbetar på avfallsverksamheterna i kommunerna i Härryda och Lerum arbetar hela tiden med att förbättra arbetsmiljön för renhållningsarbetarna och för att uppnå en hållbar miljö. Med en högre taxa för tjänster som arbetsmiljömässigt är krävande att utföra så önskar vi att fler vill vidta åtgärder för att underlätta dessa tjänster. Det är bakgrunden till att vi förändrat taxan för tömningar av slam från och med 1 jan 2019. Nedan följer förhållanden som innebär att slamtaxan höjs för dig som kund. Det handlar om när renhållningspersonalen: - behöver använda slangar som är längre än 20 meter - behöver lyfta lock som väger mer än 15 kg - ska sköta tömningar som kräver extra insatser och, av arbetsmiljökrav, till exempel behöver vara en extra person på plats eller en extra bil Taxa för avfall och slam 2019 Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön för Renovas personal (och sänker din taxa) Om brunnslocket behöver lyftas och vikten överstiger 15kg: Byt ut brunnslocket till ett av lättare material, t.ex. plast, glasfiber eller plåt, som inte överstiger 15 kg och kan lyftas av en person. Av säkerhetsskäl bör locket utrustas med lås. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på ca 40 kg accepteras. Locket ska då vara försett med någon form av handtag. Även sådana tyngre lock bör vara försedda med låsanordning. Exempel på företag som kan tillhandahålla tjänsten: Bula, Malmbergmiljöhantering, Svenskabrunnslock. Om det enskilda avloppet ligger mer än 20 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats: Anskaffa en egen sugslang som är tillräckligt lång och med tillhörande kopplingar. Slangen läggs ut mellan avloppsanläggningen och hämtningsfordonets angöringsplats innan slamtömningen. Viktigt att tänka på är att chauffören måste kunna tömma ända ner i botten på anläggningen, tag därför någon extra meter slang. Ett alternativ är att gräva ner ett fast rörsystem mellan hämtningsfordonets angöringsplats och anläggningen. Om röret ej går ned i anläggningen direkt ska en lös slang finnas kopplad på sugledningen så chauffören kan tömma ända ner i botten av anläggningen. För att ordna anslutningen från huset till slamsugningsbilen behövs följande utrustning: Flexibel sugslang, t.ex. Super-X Polar grey Kardankoppling, hona Kardankoppling, hane Slangklämmor, 4 st För att täppa till slangen när den inte används kan du köpa till lock för hona och hane som tillbehör. Exempel på företag som kan tillhandahålla tjänsten: Fundi AB, Svenskabrunnslock. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/forandradslamtaxa2019.5.5374b84e1692969ca9774a5e.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/forandradslamtaxa2019.5.5374b84e1692969ca9774a5e.html Vi återvinner allt mer, visar siffror från FTI Thu, 28 Feb 2019 12:54:56 +0100 2 606 ton lämnades till återvinning i Härryda kommun under 2018 Varje år presenterar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, statistik över mängden förpackningar och tidningar som hushållen lämnar till återvinning. 2018 års siffror visar att vi i Härryda kommun lämnade i snitt 2 606 ton till återvinning. Tack för att du bidrar - tillsammans gör vi skillnad! Varje dag lämnas förpackningar och tidningar på FTI:s över 5000 återvinningsstationer eller via de 1,6 miljoner hushåll som lämnar förpackningar för återvinning i direkt anslutning till sitt boende. Räknat i kilo per fast boende i Sverige lämnade varje person nästan 64 kilo material till återvinning. För Härryda kommun kommun är motsvarande siffra 69 kg. - Vi vet alla att kladdiga förpackningar, tunga glasflaskor, veckans gamla tidningar och en tur till återvinningsstationen inte alltid är självklart och lätt att prioritera bland allt annat i livspusslet. Men vi vet också att det material som lämnas in vid våra återvinningsstationer och via fastighetsnära insamling gör stor skillnad. Det är därför det är så viktigt att alla bidrar, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på förpacknings- och tidningsinsamlingen. Uppdelat på olika materialslag ser sifforna för mängden insamlat material i Härryda kommun ut så här: Att du är med och bidrar gör skillnad – för miljön, barnen och framtiden. Alla vinner när du återvinner! Information om insamlingsstatistiken På FTI:s webbsida redovisas uppgifter om mängden förpackningar och tidningar som FTI:s entreprenörer samlat in i varje kommun, delat på antal invånare i kommunen. Vid jämförelser och slutsatser om hur mycket hushåll lämnar till återvinning bör en rad förklaringsvariabler beaktas, till exempel att: - boende i en kommun kan exempelvis lämna sina förpackningar och tidningar i andra kommuner än hemkommunen, till exempel i samband med inköps- eller arbetsresor eller vid fritidsboende i andra kommuner. - Entreprenörernas tömningsbilar kör över kommungränser för att miljöoptimera transporterna. - det kan finnas lokala återvinningslösningar som gör att tidningar och förpackningar inte ingår i FTI:s statistik. Statistiken anges i kilo per fast boende invånare och år (per 31 december samma år). Material FTI får in enligt statistiken, sänds till kontrakterade återvinningsanläggningar för att sorteras för återvinning till nya förpackningar, tidningar och andra produkter. Läs mer på FTI:s hemsida https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/viatervinneralltmervisarsiffrorfranfti.5.5374b84e1692969ca9774406.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/viatervinneralltmervisarsiffrorfranfti.5.5374b84e1692969ca9774406.html Testa elcykel gratis! Mon, 18 Feb 2019 11:00:00 +0100 Uppdatering: Alla elcyklar är nu bokade. Men misströsta inte om du inte lyckas säkra din bokning denna gång. Det kommer erbjudas fler chanser att låna en av kommunens elcyklar i framtiden! Originaltext: Är du nyfiken på en elcykel, men känner dig osäker? Nu finns åter igen chansen för invånare i Härryda kommun att utan kostnad låna en cykel i tre veckor för att pröva på att cykla lättare och miljösmart. Här finner du mer information och kan göra din bokning. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/testaelcykelgratis.5.2095b405168dc83c45381317.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/testaelcykelgratis.5.2095b405168dc83c45381317.html Gör det inte svårare än vad det är! En kampanj om matavfall Mon, 18 Feb 2019 01:00:00 +0100 Vill du göra det svårare än vad det är att samla in ditt matavfall? Testa att skrapa av tallriken ner i påsen med fötterna! Eller så följer du bara våra tre enkla steg och bidrar till en bättre jord: 1. Matavfall i påsen 2. Påsen i matavfallskärlet 3. Klart! https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/gordetintesvarareanvaddetarenkampanjommatavfall.5.469c011168e69de24d36585.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/gordetintesvarareanvaddetarenkampanjommatavfall.5.469c011168e69de24d36585.html