Nyheter - Barn och utbildning - Härryda kommun https://www.harryda.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkivbarnochutbildning.4.58ac52a713a5c801848800031405.html Senaste nyheterna från barn och utbildning i Härryda kommun sv Härryda kommun SiteVision 4.5.5.1 Infoträffar på öppna förskolan Tue, 23 Apr 2019 14:02:24 +0200 Dags att ansöka om förskoleplats eller familjedaghem för ditt barn? Då är du välkommen på våra infoträffar i maj. Träffarna hålls vid fyra olika tillfällen på de öppna förskolorna runt omkring i kommunen: Öppna förskolan i Hindås, 2019-05-07, klockan 10.30 Öppna förskolan i Landvetter, 2019-05-09, klockan 13.15 Öppna förskolan i Mölnlycke, 2019-05-15, klockan 11.00 Öppna förskolan i Rävlanda, 2019-05-16, klockan 10.30 Välkommen! Du kan också läsa mer om förskoleplatsansökan på: Ansök eller säg upp plats https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbarnochutbildning/infotraffarpaoppnaforskolan.5.58a1213116a1838cc7c7b5ad.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbarnochutbildning/infotraffarpaoppnaforskolan.5.58a1213116a1838cc7c7b5ad.html Studera i höst? Thu, 18 Apr 2019 10:24:04 +0200 Idag är höstens kursutbud på Vuxenutbildningen sökbar. Våran kursfolder följer med som bilaga i Härryda posten, där kan du se kursutbudet. Du kan även gå in på våran hemsida och se utbudet samt göra en webbansökan. Vuxenutbildningen Välkommen! https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/studeraihost.5.5d93bb7416a280fada4452b2.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/studeraihost.5.5d93bb7416a280fada4452b2.html Läsa vård- och omsorgskompetens? Wed, 17 Apr 2019 10:58:43 +0200 På Vuxenutbildningen har vi en informationskväll torsdag 25 april kl. 18:00-20:00 i sal 231 om vår utbildning vård- och omsorgskompetens som ger dig möjlighet att arbeta inom sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller med funktionsnedsatta. Välkomna! https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/lasavardochomsorgskompetens.5.5d93bb7416a280fada416f31.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/lasavardochomsorgskompetens.5.5d93bb7416a280fada416f31.html Nu kan du ansöka om skolskjuts inför läsåret 2019/2020 Fri, 12 Apr 2019 14:55:48 +0200 Nu har ansökan öppnat för skolskjuts inför läsåret 2019/2020. Du som har barn som till hösten börjar förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 6 behöver ansöka om skolskjuts om detta behov finns. Ansökan görs via kommunens e-tjänst för skolskjuts . För att garantera att din ansökan behandlas i tid innan skolstart behöver du göra en ansökan senast den 12 maj 2019. Ansökningar som görs efter 12 maj har längre handläggningstid. Därmed är det viktigt att ansökan görs i utsatt tid. Ansökan prövas enbart om eleven är folkbokförd i Härryda kommun. Observera att skolskjuts inte beviljas till och från fritidshem. Du kan ta del av mer information om skolskjuts i kommunen på: www.harryda.se/skolskjuts https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbarnochutbildning/nukanduansokaomskolskjutsinforlasaret20192020.5.5ef18cf316a0f276d511766f.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbarnochutbildning/nukanduansokaomskolskjutsinforlasaret20192020.5.5ef18cf316a0f276d511766f.html När får jag besked om mitt barns plats på förskola eller familjedaghem? Fri, 12 Apr 2019 10:37:11 +0200 Efter sommaren är det många nya barn som ska börja på våra förskolor och familjedaghem. Vi har precis börjat arbetet med att placera alla barn. Du som har sökt plats för ditt barn till augusti kommer få besked om vilken förskola eller familjedaghem ditt barn får plats på senast i maj (gäller endast om du ansökte om platsen i mars eller tidigare). Erbjudandet skickas till dig via e-post. Om du ansökt om plats senare under hösten får du besked senast en månad innan det önskade placeringsdatumet. Mer information om förskoleplats https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbarnochutbildning/narfarjagbeskedommittbarnsplatspaforskolaellerfamiljedaghem.5.5ef18cf316a0f276d51e7ce.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbarnochutbildning/narfarjagbeskedommittbarnsplatspaforskolaellerfamiljedaghem.5.5ef18cf316a0f276d51e7ce.html Sommarkurser på Vuxenutbildningen Wed, 10 Apr 2019 11:29:39 +0200 Nu kan du göra en ansökan till våra sommarkurser. Det är viktigt att tänka på att det är en "distanskurs" du läser och det betyder att du studerar under eget ansvar och tar till vara på möjligheterna till handledning under kursens gång (via personligt möte eller mail). Här gör du en webbansökan https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/sommarkurserpavuxenutbildningen.5.2da6b234169f4b5a909a16cc.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/sommarkurserpavuxenutbildningen.5.2da6b234169f4b5a909a16cc.html Sommaröppen förskola och fritidshem vecka 28-31 Wed, 03 Apr 2019 14:13:04 +0200 Under veckorna 28-31 har våra ordinarie förskolor, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubbar stängt. Under veckorna 28-31 kommer vi att ha sommaröppen förskola och fritidshem på några enstaka förskolor och fritidshem i kommunen. Vi kommer inte ha öppet på någon fritidsklubb under vecka 28-31. Om ditt barn har behov av förskola eller fritidshem under vecka 28-31 ska du ansöka om plats genom vår e-tjänst senast torsdagen den 25 april . Om du har flera barn behöver du göra en ansökan per barn. Anmälan till sommaröppen förskola eller fritidshem https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbarnochutbildning/sommaroppenforskolaochfritidshemvecka2831.5.1b7cfdee169d883b7ed5982f.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbarnochutbildning/sommaroppenforskolaochfritidshemvecka2831.5.1b7cfdee169d883b7ed5982f.html Härrydas skolbibliotek i världsklass Wed, 27 Mar 2019 11:32:49 +0100 Biblioteken på Hulebäcksgymnasiet och Rävlandaskolan i Härryda kommun har fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2019 . Det är fackförbundet DIK som står för utmärkelsen, där de två Härryda-skolornas bibliotek åter uppfyller kriterierna.  – Det känns fantastiskt kul, säger Karin Brämberg, bibliotekschef i Härryda kommun. Jag är så stolt! Det är femte året i rad som Hulebäcksgymnasiet får den här utmärkelsen, och tredje året för Rävlandaskolan. Vi som känner skolbiblioteken vet ju vilken kvalité de tillför i undervisningen, både för elever och lärare. Utmärkelsen ger ett kvitto på att vi håller en väldigt hög nivå även vid nationell jämförelse. Enligt DIK har 2019 års utmärkelse Skolbibliotek i världsklass gått till skolbibliotek som utgör en tydlig del av skolans pedagogiska arbete. Fokus ska vara att utveckla och höja kvalitén på undervisningen och bidra till en högre måluppfyllelse hos eleverna utifrån kurs- och läroplaner. Det handlar särskilt om att främja läsandet och att höja kunskapen inom medie- och informationsanvändning. Bibliotekarien i en verksamhet som får utmärkelsen arbetar nära sina lärarkollegor och utgör enligt DIK ”navet i den digitala kunskapsskolan”. – Våra skolbibliotekarier är med i hela vår pedagogiska process, säger Anna-My Zetterberg, som är rektor vid Hulebäcksgymnasiet. De är med från planering till undervisning och bedömning. Tricket för att få till ett riktigt välfungerande skolbibliotek är samarbete och öppenhet över gränserna mellan skola och bibliotek. Det har vi och våra elever sett värdet av nu i många år. Och det är självklart jättekul att vi får den här utmärkelsen och att vårt arbete lyfts upp och kan inspirera andra. Läs mer om utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2019 på DIK.se https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbarnochutbildning/harrydasskolbibliotekivarldsklass.5.5e329c1e169b215531462e6c.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivbarnochutbildning/harrydasskolbibliotekivarldsklass.5.5e329c1e169b215531462e6c.html Löne- och ekonomikonsult nästa utbildning på YHiM Wed, 30 Jan 2019 09:42:49 +0100 Under tisdagen meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan de utbildningar som får startbesked till hösten 2019 och Yrkeshögskolan i Mölnlycke får förtroendet att starta utbildningen löne- och ekonomikonsult. Magnus Fagerström är rektor för Yrkeshögskolan i Mölnlycke (YHiM) och gläds av beskedet. - Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. Det är med stor glädje vi idag kan meddela att vi fått förtroendet av att starta utbildningen löne- och ekonomikonsult på Yrkeshögskolan i Mölnlycke. De som studerar till löne- och ekonomikonsult på YHiM kommer få en helhetssyn för att förstå sambanden mellan områdena lön, ekonomi och personal. Utbildningen går igenom hur man använder och förvaltar olika lönehanteringssystem och förbereder de studerande att utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom lön och ekonomi. Utbildningen är planerad att starta hösten 2019 och nu förbereder YHiM för ansökningsperioden. - Vi räknar med att kunna presentera mer information om ansökan och utbildningen på vår hemsida www.yhim.se inom kort. Fakta löne- och ekonomikonsult En löne- och ekonomikonsult finner jobb inom alla branscher. Hos små och stora företag, privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag. Yrkesrollen har på senare år genomgått en förändring och idag ska man inte bara behärska lön utan också kunna pensioner, förmåner, skatter, arbetsrätt och en mängd andra olika saker. Yrket innebär en mer konsultativ roll än tidigare. En rådgivande servicefunktion som stöttar både medarbetare och chefer. Denna roll kräver en både bred och djup utbildning för att möta de nya kraven. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/loneochekonomikonsultnastautbildningpayhim.5.3bc35df316890217ac2aac07.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/loneochekonomikonsultnastautbildningpayhim.5.3bc35df316890217ac2aac07.html Sveriges första tullspecialister tar examen i Mölnlycke Fri, 18 Jan 2019 09:00:00 +0100 På fredag den 18 januari tar 20-talet tullspecialister examen från Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Tullspecialistutbildningen är en två-årig yrkeshögskoleutbildning och är den första av sitt slag i Sverige. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/sverigesforstatullspecialistertarexamenimolnlycke.5.5def19ee1684022bbb6ef9ef.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivvuxenutbildning/sverigesforstatullspecialistertarexamenimolnlycke.5.5def19ee1684022bbb6ef9ef.html