Nyheter - Kommun och politik - Härryda kommun https://www.harryda.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik.4.58ac52a713a5c801848800030218.html Senaste nyheterna från kommun och politik i Härryda kommun sv Härryda kommun SiteVision 4.5.5.1 Stor risk för brand i skog och mark Wed, 24 Apr 2019 13:11:13 +0200 Under onsdagen och torsdagen är brandrisken i skog, mark och gräs särskilt hög. Var därför mycket försiktig med eldning utomhus. Räddningstjänsten Storgöteborg och Länstyrelsen värnar allmänheten att vidta stor försiktighet vid hantering av eld utomhus. Gnistor från eld kan snabbt antända marken intill och utveckla en större brand. Var mycket försiktig med eldning utomhus Om du trots den höga brandrisken behöver elda ska du iakta stor försiktighet, alltid ha tillgång till släckutrustning och telefon för att snabbt kunna larma om olyckan är framme. Undvik helt att elda helt om det blåser för mycket och var uppmärksam på att vinden snabbt kan vända. Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Många bränder uppstår för att man ofta missbedömer att elden är helt släckt när man lämnar platsen. Lämna aldrig eld eller glöd obevakad. Klicka här för att läsa mer råd om eldning från  Räddningstjänsten Storgöteborg. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/storriskforbrandiskogochmark.5.238f656f16a4e13f6b66845.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/storriskforbrandiskogochmark.5.238f656f16a4e13f6b66845.html Ljud och referat från fullmäktige 28 mars Wed, 03 Apr 2019 08:34:59 +0200 Nu kan du lyssna på ljudupptagningen från senaste sammanträdet i kommunfullmäktige samt ta del av referat. Ljudupptagning och referat 28 mars 2019 https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/ljudochreferatfranfullmaktige28mars.5.d1a5f4d169d85090882da1c.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/ljudochreferatfranfullmaktige28mars.5.d1a5f4d169d85090882da1c.html Tillsammans skapar vi en vision för Härryda kommun! Mon, 18 Mar 2019 11:06:08 +0100 Under 2019 ska Härryda kommun få en övergripande vision, en gemensam ledstjärna som pekar ut riktningen för vår kommun. Visionen ska vara hållbar över tid, beslutas av kommunfullmäktige men vara partipolitiskt obunden. Arbetet med att ta fram Härryda kommuns vision ska kännetecknas av bred förankring och av att många olika grupper får komma till tals. - Det är viktigt att ha en vision som en övergripande ledstjärna, något att utgå ifrån och sträva mot när vi fattar våra politiska beslut, säger Roger Nordman (M), kommunfullmäktiges ordförande. En gemensam målbild Vad är då en vision egentligen och vad ska man ha den till? Ja ett sätt att beskriva en vision är att det är en idealbild av samhället som man vill uppnå i framtiden och som kan förverkligas helt eller delvis. Det är en gemensam målbild som ska hjälpa oss att svara på frågan “vart är vi på väg?” En bra vision är inspirerande, ger kraft och energi! Beslutet om att ta fram en vision har fattats av kommunfullmäktige och beslutet bottnar i Härryda kommuns nya styrmodell som innebär att politiken ska styra med utgångspunkt från just en övergripande vision. Visionen ska peka ut riktningen för kommunens långsiktiga styrning och skapa identitet, stolthet och engagemang för kommunen. Viktigt att så många som möjligt vill vara med Arbetet med att ta fram en vision kommer att ske genom dialog och samverkan i olika former. Det handlar om att försöka föreställa sig hur man vill att Härryda kommun ska vara i framtiden. Vad vill vi se? Vad önskar vi? Och vad med Härryda kommun gör oss stolta? - Att så många som möjligt får vara med och påverka är jätteviktigt. Man ska känna sig delaktig och sedan känna igen sig, säger Roger Nordman. - Vi vill prata med olika grupper, som äldre och yngre, föräldrar och barn, företagare och föreningar. Detta kommer vi att göra nu då målet är att vi ska fastställa visionen i december. Vi hoppas verkligen att medborgarna vill ge sina bidrag till detta, och vi ser fram emot att mötas! Kontakt Håkan Eriksson, ordförande i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 0707-42 64 03 hakan.eriksson@politker.harryda.se Roger Nordman, ordförande i kommunfullmäktige roger.nordman@politiker.harryda.se https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/tillsammansskaparvienvisionforharrydakommun.5.6db927216974d9fe4df1eb6.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/tillsammansskaparvienvisionforharrydakommun.5.6db927216974d9fe4df1eb6.html Ljud och referat från fullmäktige 28 februari Thu, 07 Mar 2019 11:43:43 +0100 Nu kan du lyssna på ljudupptagningen från senaste sammanträdet i kommunfullmäktige samt ta del av referat. Ljudupptagning och referat 28 februari 2019 https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/ljudochreferatfranfullmaktige28februari.5.60f32e33169567c8c37d633.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/ljudochreferatfranfullmaktige28februari.5.60f32e33169567c8c37d633.html Så här tyckte ni på höstens kommundelsdialoger Wed, 13 Feb 2019 14:58:58 +0100 Under hösten ville lokala politiker veta vad ni som bor i Härryda tycker om utvecklingspotentialen i era orter. Ni som kom fick tycka och tänka tillsammans kring allt från bebyggelse, kommunikationer, service, skola till aktiviteter och rekreation. Läs vad som kom upp och kolla orden ni förknippar med er ort. Kommundelsdialoger hösten 2018 https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/sahartycktenipahostenskommundelsdialoger.5.2095b405168dc83c4538406e.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/sahartycktenipahostenskommundelsdialoger.5.2095b405168dc83c4538406e.html Nominera din kandidat till hbtq-priset senast 1 mars Mon, 11 Feb 2019 12:48:58 +0100 Fram till den 1 mars du möjlighet att nominera till Härryda kommuns hbtq-pris. Vi söker den eller de som du tycker arbetat för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Den eller de nominerade ska vara verksam inom Härryda kommun eller ha gjort en insats som på annat sätt har anknytning till kommunen. Den eller de nominerade kan vara företag, en arbetsplats, föreningar, skola, kultur- och fritidsaktiviteter eller andra sammanhang där en person eller grupp främjat hbtq-rättigheter. Läs mer och lämna din nominering här. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/nomineradinkandidattillhbtqprisetsenast1mars.5.fdd4e6d168c9167d11ef56d.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/nomineradinkandidattillhbtqprisetsenast1mars.5.fdd4e6d168c9167d11ef56d.html Kommunhusets huvudentré öppen igen Sun, 10 Feb 2019 20:00:00 +0100 Nu är entrén i kommunhuset på Råda torg 1 öppen som vanligt igen efter fyra månaders ansiktslyftning. Receptionen har fått en rejäl uppfräschning och blivit mer välkomnande, tillgänglig och trygg. Välkommen till kommunhuset! https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/kommunhusetshuvudentreoppenigen.5.fdd4e6d168c9167d1138489.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/kommunhusetshuvudentreoppenigen.5.fdd4e6d168c9167d1138489.html Ljud och referat från fullmäktige 31 januari Wed, 06 Feb 2019 13:38:58 +0100 Nu kan du lyssna på ljudupptagningen från senaste sammanträdet i kommunfullmäktige samt ta del av referat. Ljudupptagning och referat 31 januar 2019 https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/ljudochreferatfranfullmaktige31januari.5.122c0628168bcffb3cb46f5f.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/ljudochreferatfranfullmaktige31januari.5.122c0628168bcffb3cb46f5f.html Hulebäck får toppbetyg i höstens medborgarundersökning Wed, 06 Feb 2019 09:30:00 +0100 I höstas fick 1 200 slumpmässigt utvalda Härrydabor scb:s* medborgarundersökning i brevlådan. Tack till dig som tog dig tid att svara, dina synpunkter är viktig input kring vad som fungerar bra och mindre bra i kommunen. Du som inte fick någon undersökning kunde istället svara på en light-undersökning här på vår webbplats – tack till dig också! Nöjdare än rikssnittet Resultatet visar att invånarna i Härryda kommun i det stora hela är nöjda med sin kommun och vi ligger mycket bra till jämfört med rikssnittet. Fyra av fem säger sig kunna rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. De som bor i tätorterna är nöjdare än de som bor utanför. ”Trygghet” och ”bostäder” lyfts fram som prioriterade förbättringsområden. Gärna fler gång- och cykelvägar Härrydaborna är generellt sett nöjda med kommunens verksamheter och allra nöjdast är man med sin gymnasieskola som får bäst resultat i hela Sverige! Vad kan vi bli bättre på då? Jo, till exempel att underlätta för invånarna att leva miljövänligt och att bygga fler gång- och cykelvägar. I likhet med övriga kommuner får vi lägre betyg när det gäller möjligheterna till inflytande och upplevelsen av att kunna påverka, även om vi på några områden som till exempel information, sticker ut positivt här. Resultatet, som både politiker och tjänstemän tar del av, kommer att vara en viktig pusselbit i vårt kommande visionsarbete. *Statistiska centralbyrån Resultatet av medborgarundersökningen 2018 Här kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/hulebackfartoppbetygihostensmedborgarundersokning.5.138a2946168b603dd4266711.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/hulebackfartoppbetygihostensmedborgarundersokning.5.138a2946168b603dd4266711.html Måltidsservice nominerat till GötaPriset 2019 Tue, 05 Feb 2019 11:16:33 +0100 Sedan 2015 har Härryda kommun aktivt arbetat med att minska matsvinnet från kommunens offentliga måltider. Nu nomineras Måltidsservice till GötaPriset 2019 för sitt arbete. Till höstterminen 2017 öppnade Backaskolan, en nybyggd grundskola i Landvetter 160 inskrivna elever. Måltidsverksamheten på Backaskolan arbetar med devisen "vi väljer det andra valt bort!" och lagar spännande smakfull, näringsriktig mat med låg miljöbelastning av delvis räddade råvaror som annars hade slängts. Nu nomineras Måltidsservice för sitt arbete med att minska matsvinn till GötaPriset 2019. Måltidsservice projekt är ett av 28 andra projekt som nominerat för att ta emot GötaPriset 2019.  Nominerat projekt kommer att presenteras på Kvalitetsmässan den 12–14 november på Svenska Mässan i Göteborg. Fakta om GötaPriset GötaPriset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentligt sektor. Förutom äran belönas det vinnande projektet med en prischeck på 100 000 kronor. Bakom GötaPriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Läs mer om GötaPriset här. https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/maltidsservicenominerattillgotapriset2019.5.138a2946168b603dd4252165.html https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/maltidsservicenominerattillgotapriset2019.5.138a2946168b603dd4252165.html