Kontakt
Lyssna

Kvalitetsarbete inom Socialtjänsten

Inom Socialtjänsten arbetar vi systematiskt med att utveckla kvaliteten på verksamheten. Grunden för kvalitetsarbetet finns i den lagstiftning och de mål som reglerar verksamheten samt i uppföljningen av dessa.

En bra service genom systematiskt kvalitetsarbete

Socialtjänstens verksamhet har stor betydelse för många kommuninvånares vardag och som kommuninvånare har man rätt att förvänta sig bra verksamhet för skattepengarna.  Därför arbetar vi inom Socialtjänsten systematiskt med kvalitet.

Kvalitetsarbete är att ständigt göra verksamheten bättre. Arbetet följer en särskild systematik genom att verksamheten planeras
och genomförs. Därefter sker uppföljning
och brister åtgärdas. Det är viktigt att kvaliteten då också säkras, så att inte samma brister uppstår igen.