Kontakt
Lyssna

Invandring och integration

"Integrationspolitiken omfattar frågor om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Den omfattar också nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden och i samhället, ersättning till kommunerna för flyktingmottagande, urban utveckling och svenskt medborgarskap".

(Citerat: Regeringen/Källa: www.regeringen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Flyktingmottagande

Härryda kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot nyanlända personer varje år. Nyanlända som kommer till kommunen tar del av etableringsinsatser, i enlighet med lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Kommunen/Socialtjänsten har i uppdrag att samordna mottagandet under etableringstiden för nyanlända med flyktingbakgrund som har fått uppehållstillstånd i Sverige samt därigenom har fått en kommunplacering eller bosatt sig i Härryda kommun.

Kommunen ansvarar för det initiala mottagandet, att förmedla bostäder samt vägledning och stöd den första tiden. Enheten bistår även med information rörande flykting-, invandrings- och -integrationsfrågor till kommunens tjänstemän, andra myndigheter och aktörer, organisationer och allmänheten.

SFI Svenska för invandrare
Samhällsorientering för nyanländalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanfattning av kommunens ansvar

  • bostadsförsörjning, mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning
  • försörjningsstöd vid vissa situationer
  • undervisning i SFI och annan vuxenutbildning
  • samhällsorientering
  • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
  • insatser inom det sociala området
  • att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del

Kommunen har viktiga uppgifter i mottagandet och för nyanländas etablering. Inom ramen för den överenskommelse om flyktingmottagande erhåller Härryda kommun en grundersättning från staten. Kommunen får också ett statsbidrag för varje nyanländ som tas emot i kommunen (schablonersättning) som ska täcka kostnaderna för bland annat sfi, samhällsorientering, tolkar och särskilda introduktionsinsatser inom skolan och förskolan. Kommuner och landsting kan också få ersättning för vissa särskilda kostnader.

Etableringsreformen

Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Nyanlända i Sverige som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska vända sig till Arbetsförmedlingen gällande sysselsättning och ekonomisk försörjning.

Arbetsförmedlingen upprättar tillsammans med den nyanlände en etableringsplan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering. I etableringsplanen ska minst ingå svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. En statlig prestationsrelaterad ekonomisk ersättning utbetalas till den nyanlände, som villkoras med ett aktivt deltagande i aktiviteter och som är lika över hela landet.