Kontakt
Lyssna

Äldre

Inom äldreomsorgen tror vi att alla vill leva ett så bra liv som möjligt och få uppleva meningsfullhet och livslust. Kommunens äldreomsorg vill erbjuda stimulans och möjlighet till meningsfullhet i vardagen så att du som får hjälp eller bor i kommunens äldreboenden kan åldras i trygghet och med bibehållet oberoende.
Kommunens stöd till äldre omfattar bland annat hjälp och stöd i hemmet, dagverksamhet, träffpunkter, korttidsvistelse, plats på särskild boende, hjälpmedel och rehabilitering.  Förebyggande hembesök, trygghetslarm, trygghetsplats och anhörigstöd och är andra insatser för att underlätta vardagen och skapa trygghet.
Sittgympa med dans på Landvetterträffen. Foto: Anna Sigvardsson

Sittgympa med dans på Landvetterträffen. Foto: Anna Sigvardsson

Kontakt och telefontider

Relaterad information