Kontakt
Lyssna

För anställda i kommunen

Betald semester under ditt första anställningsår och möjlighet till att köpa miljöbil är ett par av de förmåner som du kan läsa om på denna sida.

Lön

Din individuella lön ska stimulera och motivera goda arbetsinsatser och främja din personliga utveckling.

Semester

Redan under ditt första år som medarbetare får du betald semester. Det år du fyller 40 ökar antalet betalda semesterdagar från 25 till 31 dagar per kalenderår. Du som är 50 år och äldre har ytterligare en betald semesterdag.

Miljöbil

Som anställd i Härryda kommun har du möjlighet att köpa en miljöbil med goda villkor.

Kultur- och idrottsförening

HKIF är en kultur- och idrottsförening för oss anställda i Härryda kommun. Här kan vi tillsammans med kollegor göra något trevligt till en reducerad kostnad. Ett medlemskap kostar 60 kr/år och avgiften dras från lönen.

Konstförening

Alla anställda i Härryda kommun kan bli medlemmar i Konstföreningen. Föreningen köper in konst som en gång om året lottas ut bland medlemmarna. Föreningen ordnar även gallerivandringar, guidade museibesök och ibland en konstresa.

Kontakt

Yvonne Lundin
Personaladministratör
031-724 63 62
personal@harryda.se