Lyssna

Robin Axelsson, mark- och exploateringsingjenjör

Robin Axelsson, mark- och exploateringsingenjör, jobbat två år i Härryda kommun.

Robin Axelsson vid parkering

Vad är det bästa/roliga med ditt yrke?

– Jag är intresserad av att jobba med fastighetsrättsliga frågor inom samhällsbyggnad och få vara med och driva fram projekten. Extra roligt är det när jag lyckats med en förhandling (för köp eller försäljning av mark åt kommunen) där både jag och motparten känner sig nöjda. Det kan ha varit tuffa förhandlingar hela vägen och där jag har behövt känna in den andres intressen, redovisat kommunens intressen och så har vi haft en bra dialog trots att vi kanske inte alls är överens men ändå håller vi oss på en proffsig nivå.

– En kul grej var häromdagen när jag meddelade en markägare att hon skulle få tiotusentals kronor i ersättning av kommunen för att lantmäteriet upprättat ledningsrätt för befintliga vatten- och avloppsledning på hennes mark. Fastighetsägaren hade inte fått någon ersättning då VA-ledningarna grävdes ner för många år sedan och nu var det hög tid. Först var hon misstänksam men när hon förstod att det inte fanns någon hake skrek hon av lycka, som om hon hade vunnit högsta vinsten på lotto. Det händer inte varje dag.

Varför valde du att söka arbete i Härryda kommun?

– Jag har tidigare jobbat i Bohuslän men ville ha ett jobb i en kranskommun till Göteborg. Sökte jobb i Härryda, som jag hade dålig koll på, därför att det lät som en arbetsplats där man kunde få göra allt inom området mark- och exploatering. Köpa och sälja mark, hantera arrendefrågor och fastighetsrättsliga frågor. Och jag har verkligen blandade arbetsuppgifter med ett stort ansvar och ansvarsfrihet, det finns en tillit till medarbetarnas förmåga och det uppskattas mycket och gör jobbet ännu roligare. Man blir aldrig fullärd och utvecklas hela tiden.

Hur tycker du att arbetsmiljön är?

– Vi är ett bra gäng och det är bra stämning på jobbet. Kommunikationen mellan alla verksamheterna på Samhällsbyggnad är också bra. Vi har nära till varandra, hjälper varandra och jag får snabbt svar och kan diskutera frågor som dyker upp i projekten. Sedan är vi en bra blandning av nya och mer erfarna medarbetare.

– I Härryda är det också en bättre struktur på mötena och det finns bra rutiner för uppföljning jämfört med tidigare arbetsplatser jag varit på. Det gör vår tillvaro enklare.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

– Jag träffar exploatörer i större projekt och en del privatpersoner med mark och hus. Jag träffar överenskommelser när vi planerar och bygger ett område och löser markområden för att kunna genomföra byggnationer.

– Sedan blir det många diskussionsmöten med kollegor kring frågor som dyker upp. Det är kul med knäckfrågorna.

– Sedan skriver jag avtal för köp och försäljning av verksamhetsmark med företag som vill etablera sig här.

Vad har du för utbildning?

– Jag är högskoleingenjör. Läste lantmäteriingenjörsprogrammet på högskolan Väst i Trollhättan i tre år. Det juridiska och att vara en del av samhällsbyggnadsprocessen lockade.

Relaterad information