Lyssna

Emelie Apelqvist, förskollärare

Emelie Apelqvist, förskollärare, på Djupedals förskola i Mölnlycke.

Emelie Apelqvist porträtt

Vad är det bästa/roliga med ditt yrke?

– Det är två aspekter som gör mitt jobb särskilt roligt. Den första delen är att få följa barnen när de lämnar sin beroendeställning. Att stötta dem i skapandet och förädlandet av sin egen röst. Det är roligt att se när barnen själva inser att ”Oj jag kunde själv” och när de upptäcker styrkan i att äga sin egen kompetens. Jag tycker det är ett stort privilegium att få vara med och påverka barnens framtid tillsammans med dem.

– Den andra aspekten är att jag som anställd har all möjlighet att påverka min arbetsdag. Bland annat beroende på yttre förutsättningar, som exempelvis vad det är för väder, barnens intressen eller dagsaktualiteter kan dagen anpassas och formas. Vi förskollärare kan fånga dagen som få yrkeskategorier har möjlighet att göra.

Varför valde du att söka arbete i Härryda kommun?

– Innan jag började i Härryda kommun arbetade jag också inom förskolan, men då var jag inte färdigutbildad förskollärare. Förskollärare har en marknad som helt är arbetstagarens på grund av rådande lärarbrist och det var därför viktigt för mig att hitta rätt arbetsplats. Under jobbsökandet pratade jag med många olika chefer i många olika kommuner.

– Min bild av Härryda är att man förmedlar ett hopp om framtiden. Jag tycker det finns en vision och en trygghet där man vilar stadigt i de förutsättningar man har. Jag känner att här kan jag utvecklas.

– En viktig faktor som påverkade att jag valde Härryda är att min nuvarande chef är så driven, engagerad och mån om att utveckla oss anställda. Hon får mig att dagligen se alla möjligheter som professionen och organisationen erbjuder.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

– Det är svårt att beskriva en typisk arbetsdag, då det varierar från dag till dag och från stund till stund.

– Det enda som egentligen är statiskt är våra tider då vi och barnen äter. Utöver det anpassar vi oss efter dagen och olika situationer. Ena dagen kan vi utforska friktion genom att testa var pulkan åker snabbast. En annan dag kan hela barngruppen göra utflykter i vår närmiljö för att studera alla vackra mönster som finns i skogen eller spana efter djur.

– Vi pedagoger har även gemensam reflektionstid inom arbetslaget och dagliga dokumentationsmöten tillsammans med barnen. Reflektionen är avgörande för en väl fungerande förskola. Utan reflektionen kan vi inte veta om vi riktar fokus mot ”rätt” områden i vår undervisning.

Var har du för utbildning?

– Jag har läst förskollärarprogrammet 3,5 år på Göteborgs universitet.

Relaterad information