Lyssna

Konstföreningens styrelse

Namn

Uppdrag

Anna-Carin Camnert

ordförande

Lena Guttormsen

vice ordförande

Sven Hellbom

kassör

Agneta Jörén

sekreterare

Anita Josefsson

ledamot

Eva Svensk

ledamot

Barbro Björkman

ledamot

Kontakt

Anna-Carin Camnert, ordförande
harryda.konstforening@gmail.com