Kontakt
Lyssna

Kvalitet och resultat

Härryda kommuns tjänster har stor betydelse för kommunens invånare och därför jobbar kommunen systematiskt med kvalitetsarbete. Genom åtagande och kvalitetsredovisning tydliggör enheterna vad brukare och kunder kan förvänta sig av verksamheten. Härryda kommun använder ett antal metoder/verktyg som tillsammans förväntas garantera en god kvalitet på förvaltningens insatser samt medverkar till en kontinuerlig utveckling av kvaliteten.

I huvudmenyn finner du mer information om kvaliteten inom verksamheterna Utbildning och kultur samt Socialtjänst. Här hittar du bland annat brukarundersökningar och kommunens egna jämförelser.

Medborgarundersökningar

Kommunen genomför med hjälp av Statistiska Centralbyrån, SCB, vart annat år en medborgarundersökning där ett 1000-tal invånare får svara på frågor om kommunen som en plats att leva och bo på, om kommunens olika verksamheter samt om sina upplevda möjligheter till att påverka. Utifrån dessa frågor får kommunen sedan ett nöjdhetsindex. Undersökningarna görs i flertalet svenska kommuner varför de ger ett bra jämförelseunderlag.  Den första undersökningen gjordes hösten 2008.
Medborgarundersökning 2008PDF
Medborgarundersökning 2010PDF
Medborgarundersökning 2012PDF
Länk till SCBlänk till annan webbplats

Kommunens kvalitet i korthet

Under hösten 2013 har Härryda kommun för fjärde året i rad deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet tillsammans med 230 andra kommuner i Sverige. Syftet med att vara med i Kommunens kvalitet i korthet är att informera medborgarna om kvaliteten i kommunen samt ett sätt att jämföra kommunens kvalitet med andra kommuner. Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar kvaliteten utifrån fem olika delområden, Din kommuns tillgänglighet, Trygghetsaspekter i din kommun, Din delaktighet och kommunens information, Din kommuns effektivitet, Din kommun som samhällsutvecklare.
Resultatrapport 2013PDF

Synpunktshantering

En organiserad synpunktshantering har främst två syften. Dels ett sätt att ge medborgarna ett bra bemötande och underlätta för dem att lämna synpunkter på verksamheterna. Det andra är att verksamheterna genom att ta tillvara på synpunkterna ges möjlighet att förbättra verksamheten så att den bättre passar medborgarnas behov. Via länken nedan kommer du till kommunens synpunktshantering.
Lämna en synpunkt

Processkartläggning

Härryda Kommun arbetar aktivt med flödesbeskrivning av processer steg för steg för att skapa en långsiktigt hållbar planering. Exempel på detta är:
OmvärldsanalysPDF och
Lokalresursplan PDF

Kommundatabasen

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. I Kolada ges en samlad ingång till över 2000 nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter vilka ger möjlighet till att jämföra kvalitet mellan olika kommuner och år. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Exempelvis deltar de flesta kommuner och landsting, däribland Härryda kommun, i frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter
Koladalänk till annan webbplats

Kontakt

Helena Österlind, kvalitetsansvarig, 031-724 63 30
helena.osterlind@harryda.se

Relaterad information

Externa länkar

Besök

Härryda kommun
Råda torg, Mölnlycke
Mån-ons 8-16.30
tor 8-18, fre 8-15

Kontakt

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
031-724 61 00
kommun@harryda.se

Besök Härryda kommuns Facebooksida
Tillgänglighetsdatabasen
Fairtrade City