Kontakt
Lyssna

Föräldrautbildningar

Känner du att ni har fastnat i gamla mönster hemma? Vill du få ny inspiration i föräldraskapet och diskutera med andra föräldrar i grupp? Kurserna i Aktivt föräldraskap vänder sig till alla föräldrar och inspirerar till ett förhållningssätt som ger positiva relationer till barn.

Kurserna vill öka medvetenheten hos dig som förälder samt bidra till att du hittar ett sätt att vara den föräldern du vill vara. Du får reflektera över dina värderingar och vad du tycker är viktigt i ditt föräldraskap tillsammans med andra. Kursens innehåll syftar till att stärka egenskaper såsom självkänsla, mod och ansvars-förmågan hos ditt barn. Utbildningen fokuserar på ömsesidig respekt, uppmuntran, positiv kommunikation och logiska konsekvenser.

Kurserna använder inte belönings- eller bestraffningssystem och målet är ett barn som väljer att samarbeta, inte ett barn som "lyder".

Kurserna bygger på filmexempel och diskussioner. Som deltagare får du uppgifter med dig hem som vi sedan diskuterar i kursen. Kurserna är uppdelade på tre ålderskategorier : 1-4 år, 4-11 och tonår.

Grupper våren 2017

Kurserna är i regel på fem eller sex tillfällen och varannan vecka. Barn kan inte tas med på 4-11 kursen men i 1-4 kursen finns möjlighet att ta med små barn under ca 1 år. Det är begränsat antal platser i varje grupp. Tolk kan erbjudas vid behov. Anmälan sker via länken nedan.

  • 1-4 år: start 22 febr kl 15.30-17.30, fem träffar, Mölnlycke
    4-11 år: start 23 febr kl 17.30-20.30, sex träffar, Mölnlycke
    Tonår: anmäl intresse, kurs startar vid full grupp.

Kostnad

300 kr per person, inklusive kursbok.

Ledarna arbetar till vardags i olika verksamheter i Härryda kommun och har genomgått en ledarutbildning av Active Parenting Sverige, se länk till höger.

Anmälan görs via länk nedan

Anmälan föräldrautbildning 1-4 år

Anmälan föräldrautbildning 4-11 år

Anmälan föräldrautbildning tonåröppnas i nytt fönster