Kontakt
Lyssna

Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det skyddar vi med vattenskyddsområden och föreskrifter. På den här sidan hittar du aktuella vatten- och avloppsarbeten samt information.

Vatten- och avloppsarbeten

Nedan redovisar vi planerade vatten- och avloppsarbeten. För akuta åtgärder som vid vattenläckor eller avloppsstopp, se störningar och avbrott

 

Överföringsledningar för VA mellan Hällingsjö och Rävlanda


Tidsplan

Information och tidigt samråd - 24 och 25 augusti 2016
Projektering - Beslut är fattat att inte gå vidare med detaljprojektering Storåns Dalgång innan en förprojektering för Hällingsjövägen till Rävlanda är utförd.
Byggnation - oktober 2017 t.om. mars 2018
Driftsättning - maj 2018

Mötesanteckningar förda vid möte i Hällingsjö och Rävlanda
Mötesanteckning möte Hällingsjö och RävlandaPDF
Bilaga 1, mötesanteckningar med svar, möte Hällingsjö PDF

Inkomna skriftliga synpunkter.
Skriftliga synpunkterPDF
Skriftliga synpunkterPDF
Skriftliga synpunkterPDF
Skriftliga synpunkterPDF
Skriftliga synpunkterPDF
Skriftliga synpunkterPDF

Ledningsplaner för VA.
Förprojektering, planer och profiler 1PDF
Förprojektering, planer och profiler 2PDF
Förprojektering, planer och profiler 3PDF
Förprojektering, planer och profiler 4PDF
Förprojektering, planer och profiler 5PDF
Förprojektering, planer och profiler 6PDF
Förprojektering, planer och profiler 7PDF
Förprojektering, planer och profiler 8PDF
Förprojektering, planer och profiler 9PDF
Förprojektering, planer och profiler 10PDF
Förprojektering, planer och profiler 11PDF
Förprojektering, planer och profiler 12PDF
Förprojektering, planer och profiler 13PDF
Förprojektering, planer och profiler 14PDF
Förprojektering, planer och profiler 15PDF
Förprojektering, planer och profiler 16PDF

Kontakt
Thord Lundin, thord.lundin@harryda.se, 031-724 62 22

Finnsjöns vattenverk byggs om

Vattenverket vid Finnsjön byggs om för en säkrare dricksvattenhantering.
Finnsjöns vattenverk

Ny vattentäkt planeras i västra Nedsjön, Hindås

Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2012 att ett nytt vattenverk ska byggas vid Västra Nedsjön, Hindås.
Nedsjöarna

Ny vattentäkt i Hällingsjö

Vattentäkten i Hällingsjö ska flyttas på grund av ny bebyggelse. Förslag på nytt vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter är framtagna.
Hällingsjö

Ny dricksvattenledning i Rådasjön

Härryda kommun har beviljats tillstånd för nedläggning av dricksvattenledning i Rådasjön.
Vattendom för dricksvattenledning i Rådasjön 2015-05-28PDF

Avloppsinventering pågår

Miljö- och hälsoskydd inventerar enskilda avlopp längs Mölndalsån. För att behålla en god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag måste dåliga avlopp åtgärdas. Fastighetsägare med inte godkända avlopp uppmanas göra nya anläggningar för att förhindra att orenat vatten kommer ut i sjöar och vattendrag.
Enskilda avloppsanläggningar

Vattenförsörjningsplan
Avloppsförsörjningsplan

Klicka på bilden för att komma till störningar och avbrott

Kontakt

Ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Kommunalt VA, anslutning

Vatten och avfall
031-724 6371, 031-724 6378, 031-724 6228, 031-724 6246
va.avfall@harryda.se

Enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (växel)
miljo.halso@harryda.se

Slamtömning

Renova
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Kommunalt dricksvatten:
kvalitet, produktion

Finnsjöns vattenverk
031-88 27 79
va.avfall@harryda.se

Chat

Felanmälan

Utanför fastighets- och tomtgräns

Vid fel på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar
Larm och felanmälan

Inom fastighets- och tomtgräns

se Gula sidorna, under Rörarbeten.