Kontakt
Lyssna

Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det skyddar vi med vattenskyddsområden och föreskrifter. På den här sidan hittar du aktuella vatten- och avloppsarbeten samt information.

Vatten- och avloppsarbeten

Nedan redovisar vi planerade vatten- och avloppsarbeten. För akuta åtgärder som vid vattenläckor eller avloppsstopp, se störningar och avbrott

Pågående VA arbeten i Hällingsjö

 

Då omprioriteringar för VA-arbeten gjordes under november och december 2016 kunde de arbeten som påbörjades i Hällingsjö inte slutföras under 2016 som det tidigare var planerat.
Arbetena återupptas nu med start 25 januari 2017 och beräknas vara slutförda i mars 2017.
Arbetet sker i anslutning till Hällingsjö allé, Garverivägen och Furubergsvägen.
Vid Lugna vägen i anslutning till vattenverket planeras arbetet vara klart under hösten 2017.

Kontakt

Projektledare
Thord Lundin
031-724 62 22
thord.lundin@harryda.se

Finnsjöns vattenverk byggs om

Vattenverket vid Finnsjön byggs om för en säkrare dricksvattenhantering.
Finnsjöns vattenverk

Ny vattentäkt planeras i västra Nedsjön, Hindås

Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2012 att ett nytt vattenverk ska byggas vid Västra Nedsjön, Hindås.
Nedsjöarna

Ny vattentäkt i Hällingsjö

Vattentäkten i Hällingsjö ska flyttas på grund av ny bebyggelse. Förslag på nytt vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter är framtagna.
Hällingsjö

Ny dricksvattenledning i Rådasjön

Härryda kommun har beviljats tillstånd för nedläggning av dricksvattenledning i Rådasjön.
Vattendom för dricksvattenledning i Rådasjön 2015-05-28PDF

Avloppsinventering pågår

Miljö- och hälsoskydd inventerar enskilda avlopp längs Mölndalsån. För att behålla en god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag måste dåliga avlopp åtgärdas. Fastighetsägare med inte godkända avlopp uppmanas göra nya anläggningar för att förhindra att orenat vatten kommer ut i sjöar och vattendrag.
Enskilda avloppsanläggningar

Vattenförsörjningsplan
Avloppsförsörjningsplan

Klicka på bilden för att komma till störningar och avbrott

Kontakt

Ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Kommunalt VA, anslutning

Vatten och avfall
031-724 6371, 031-724 6378, 031-724 6228, 031-724 6246
va.avfall@harryda.se

Enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (växel)
miljo.halso@harryda.se

Slamtömning

Renova
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Kommunalt dricksvatten:
kvalitet, produktion

Finnsjöns vattenverk
031-88 27 79
va.avfall@harryda.se

Chat

Felanmälan

Utanför fastighets- och tomtgräns

Vid fel på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar
Larm och felanmälan

Inom fastighets- och tomtgräns

se Gula sidorna, under Rörarbeten.