Kontakt
Lyssna

Djurhållning

Djurhållning kan orsaka störning och olägenheter för omgivningen.

Störning

Miljö- och hälsoskydd kan agera om problem är av den arten att de kan utgöra en störning eller olägenhet utifrån miljöbalkens regler.
Vad säger lagen
Anmälan om störning/olägenhet
PDF
E- tjänst, anmälan om störning/olägenhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd

Det krävs tillstånd enligt lokala föreskrifter för att hålla

  1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
  3. orm, inom område med detaljplan.
    Ansökan om tillstånd för djurhållningPDF

Djurskydd

Djurskyddsfrågor och kontroll av djurskyddslagen är länsstyrelsen ansvarig för. Har du frågor eller vill anmäla en dålig djurhållning, kontakta länsstyrelsen 010-224 50 50.

Avgifter

En avgift tas ut för att handlägga din anmälan. För närvarande är avgiften en timmes handläggningstid.