Kontakt
Lyssna

Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för hantering av hushållens avfall och slam från enskilt avlopp. Sophämtningen utförs av RenoNorden, slamtömningen och farligt avfall sköts av Renova Miljö, enligt avtal med kommunen.

Återvinningsstation i Mölnlycke är tillbaka

Byggnationen är nu färdig och återvinningsstationen på skolvägen utanför kommunhuset i Mölnlycke Centrum är tillbaka.
Karta återvinningsstationer, MölnlyckePDF
FTI:s hemsida med karta över återvinningsstationerlänk till annan webbplats

Nytt på Bråta återvinningscentral

Den första februari i år ändrar vi Bråtas öppettider, de nya öppettiderna kommer att synas på nedan sida från och med 30 januari.
Bråtas nya öppettider

Från och med februari ska även lastpallar (Eu-pallar) och plast sorteras ut var för sig för att vi ska kunna hantera materialet på ett mer miljöriktigt sätt.

Ska du flytta eller har du ett nybyggt hus?

Då ska du fylla i blanketten anmälan sophämtning och vattentjänster vid ägarbyte och ny fastighet. Detta gäller även om du bara har abonnemang för vatten hos oss på vatten- och avfallsverksamheten.
E-tjänst anmälan om ägarbyte och ny fastighet
Blankett anmälan om ägarbyte och ny fastighetPDF

Läs mer om ägarbyte och nybyggd fastighet
Ägarbyte eller nybyggd fastighet

Adressändring

Vi får ingen information om adressändringar per automatik. Därför måste du meddela din nya adress direkt till kontaktcenter. Detta för att bland annat faktura och återvinningskort ska vara ställd på rätt adress.

Återvinningsstation

Synpunkter på återvinningsstationer

Anmäl skräpiga och fulla återvinningsstationer till: harryda@ftiab.se,
telefon 0200-88 03 11
Ange plats och avfallsslag. Stationerna ingår inte i kommunens ansvar.

Fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar - FNI

Härryda kommun samarbetar med Lerum, Partille och Renova i ett utvecklingsprojekt om fastighetsnära insamling, FNI. Projektet startade under hösten 2015 och ska pågå under ett år. Då ska så kallad fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar (FNI) provas i 200 hushåll i Gråbo. Under projektets gång kommer kvalitén på det insamlade materialet att utvärderas och enkäter och intervjuer genomföras med pilothushållen för att se om de är nöjda med systemet. Efter ett år avslutas projektet och kärlen hämtas hem
FNI i Lerumlänk till annan webbplats

Är du mer intresserad av avfall och återvinning?

Då kan du läsa mer om det här:
Branschorganisation Avfall Sverige
länk till annan webbplats
Håll Sverige Rentlänk till annan webbplats
Sopor.nulänk till annan webbplats
Källsortering och återvinning

Prenumerera på information från vatten och avfall

Nyhetsbrev, avgifter, ändrade öppettider på Bråta och ändrade dagar för sophämtning vid aftnar och helger med mera.

Kontakt

Kontaktcenter

031-724 62 00kontaktcenter@harryda.se

Utebliven sophämtning, kärlplacering

RenoNorden
031-30 00 704
kundtjanst.harryda@renonorden.se

Ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 62 00kontaktcenter@harryda.se

Glesare sophämtning, uppehåll i sophämtning, kompostanmälan, tillsyn

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se

Slamtömning, slamfakturor

Renova
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Hämtning vitvaror, farligt avfall

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Chat