Kontakt
Lyssna

Studie- och yrkesvägledning

Till studie- och yrkesvägledaren kan elever vända sig när det gäller frågor om studier och yrken av olika slag. Studie- och yrkesvägledaren ger personlig vägledning utifrån elevens studiesituation och kan i samverkan med undervisande lärare hjälpa till med studiebesök och informera om yrken.

Elever ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.

Grundskola

På samtliga av kommunens senareskolor finns tillgång till studie- och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter finns under respektive skola.

Gymnasieskola

Du som är gymnasieelev kan vända dig till studie- och yrkesvägledarna på Hulebäcksgymnasiet i frågor om programval, studiesituation eller fortsatta studier. För mer information och kontaktuppgifter, se
Studievägledning Hulebäcksgymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vuxenutbildning

Om du har frågor och tankar angående ditt studie- eller yrkesval är du välkommen att kontakta Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare. Hos oss kan du få enskilt vägledningssamtal där du har möjlighet att diskutera yrkesval, studieplanering och framtidsfrågor. För mer information och kontaktuppgifter, se information på Vuxenutbildningens webbplats och välj Studievägledning: Studievägledning vuxenutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare Rävlandaskolan, Önnerödsskolan

Ingela Ångman
031- 724 85 25
ingela.angman@harryda.se

Studie- och yrkesvägledare Landvetterskolan

Caroline Acson
031-724 83 66
caroline.acson@harryda.se

Studie- och yrkesvägledare Ekdalaskolan

Anki Husberg
031-724 61 87
anki.husberg@harryda.se

Studie- och yrkesvägledare Djupedalskolan

Hanna Jacobsson 
031-724 82 27
hanna.jacobsson@harryda.se

Studie- och yrkesvägledare Båtsmansskolan

Hanna Jacobsson  
031-724 82 05
hanna.jacobsson@harryda.se