Kontakt
Lyssna

Modersmålsundervisning

De barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan.

Barn som har modersmål får hjälp att utveckla sitt språk och lära sig mer om den egna kulturen. De ska lära sig förstå och prata språket bättre. Målet är att de ska kunna läsa, skriva och även kunna jämföra sitt modersmål med svenska. Barnen ska också få kunskaper om sitt hemlands historia, traditioner och samhällsliv.

Modersmålsberättigade är de barn som går i grundskola (ej förskoleklass) och är folkbokförda i Härryda kommun. För att ha rätt att delta i modersmålsundervisning måste barnet använda sitt modersmål varje dag hemma och ha grundläggande kunskaper i språket. Ytterligare information finns i länkat dokument längst ner på denna sida.

Ansökan till modersmålsundervisning

Om ditt barn för närvarande har modersmålsundervisning kommer du inte behöva ansöka för varje läsår. Modersmålsundervisning fungerar som ett löpande abonnemang utan behov av ansökan inför varje nytt läsår.

Information och ansökningsblanketter skickas till vårdnadshavarna på vårterminen före skolstart i årskurs 1.

Om ditt barn inte har modersmålsundervisning för närvarande eller om du är nyinflyttat till Härryda kommun, använd Blankett för modersmålsansökanPDF

Uppsägning av modersmålsundervisning

Önskar ni inte längre modersmålsundervisning, använd Blankett för modersmålsuppsägningPDF

Om uppsägningsblankett inte skickas in så förutsätts att ditt barn fortsätter modersmålsundervisningen.

När startar modersmålsundervisningen på höstterminen?

Undervisningen startar tidigast första veckan i september men det kan även dröja till senare i september på grund av planering av lokaler, lärare samt tider.

Mer information om modersmålsundervisningPDF