Kontakt
Lyssna

Vanliga frågor - fritidsklubb

Här kan du få svar på frågor om fritidsklubb. Verksamheten finns i två olika former, dels "fritidsklubb efter skoldagar" och dels "fritidsklubb efter skoldagar och på lovdagar". Fritidsklubb innebär eftermiddagsomsorg, förutom på loven då fritidsklubben har längre öppettider.

Varför införs en ny avgift för fritidsklubb?

Kommunen har sett ett behov av att förenkla och centralisera avgiftshanteringen för fritidsklubb. Det är egentligen samma kostnader, men måltidskostnaden ingår numera i månadsavgiften för höstterminen och vårterminen. Alla betalar samma avgift för fritidsklubb, oavsett antalet dagar ditt barn vistas på fritidsklubben.

De nya reglerna innebär en höjd avgift för de vårdnadshavare vars barn haft en låg nyttjandegrad av fritidsklubben (i varianten fritidsklubb efter skoldagar). De som tidigare nyttjat fritidsklubben 1-3 dagar per vecka får en högre avgift på mellan 200-500 kr per termin. För vårdnadshavare vars barn nyttjat fritidsklubb alla fem dagar i veckan blir kostnaden ca 200 kr lägre per termin än tidigare.

I jämförelse med övriga kommuner inom Göteborgsregionen är avgiften för fritidsklubb i Härryda kommun fortfarande avsevärt lägre än genomsnittet.

Hur sker betalningen?

Betalningen sker månadsvis, men du förbinder dig att betala för en hel termin. När du har ansökt om plats i fritidsklubb för ditt barn behöver du tacka ja, därefter får du månadsfakturor. Om du som vårdnadshavare har några ytterligare frågor kring betalning kan du kontakta någon av våra administratörer Inger Brovall, telefonnummer 031-724 62 08, inger.brovall@harryda.se eller Mikaela Silke, telefonnummer 031-724 62 02, mikaela.silke@harryda.se.

Vad är det för uppsägningstid?

Det finns ingen löpande uppsägningstid för fritidsklubb, men du binder dig att betala för 3 månader. Om du som vårdnadshavare säger upp ditt barns plats innan den 30 september på höstterminen eller innan den 31 mars på vårterminen debiteras du endast för en halv terminsavgift.

OBS - tänk på att du behöver säga upp ditt barns plats i fritidsklubb innan nästkommande termins månadsbetalningar börjar gälla. Vårterminen sträcker sig från januari-juni och höstterminen sträcker sig från juli-december.

Går det att få syskonrabatt för fritidsklubb?

Nej, det är en fast avgift för fritidsklubb. Det finns ingen syskonrabatt.

Hur lång är en termin?

”Fritidsklubb efter skoldagar” innebär vistelsetid på fritidsklubben de dagar som skolan är öppen under ett läsår. Här hittar du läsårstiderna för grundskolan.öppnas i nytt fönster ”Fritidsklubb efter skoldagar och på lovdagar” innebär att fritidsklubbsverksamheten är öppen alla dagar under läsåret med undantag för när samtliga verksamheter har sommarstängt, under vecka 28-31*.

*Om ditt barn har behov av omsorg under vecka 28-31 (vanligtvis under juli månad) anordnas sommaröppen verksamhet på två olika platser i kommunen.

Är det möjligt för mitt barn att bara använda fritidsklubb under lov och lovdagar?

Fritidsklubbens uppdrag riktar sig till dig som vårdnadshavare som behöver omsorg för ditt barn då du arbetar. Fritidsklubbsverksamheten är därför inte tänkt att användas utifrån att barnet behöver aktiviteter på sin fritid. Utifrån vårdnadshavares synpunkter ser vi nu ändå över möjligheterna att anordna lovaktiviteter för barn som önskar det.

Vad har fritidsklubben för öppettider?

Fritidsklubben är en eftermiddagsomsorg, vilket innebär att den öppnar i samband med att skoldagen slutar. Fritidsklubben är under vanliga skoldagar öppen till kl. 16.30 på eftermiddagen. På lovdagar* har fritidsklubben öppet mellan kl. 09.00-16.00.

*Med lov menas höstlov, påsklov, sportlov, jullov, sommarlov och andra enstaka lovdagar som är utspridda över läsåret.

Vad gäller kring studiedagar och stängningsdagar?

Studiedagar räknas som ”vanliga skoldagar” och därför gäller taxan för fritidsklubb efter skoldagar (1000 kr). Barnen har då möjlighet att vistas på fritidsklubben under öppettiderna 09.00-16.00. Under stängningsdagar har fritidsklubben stängt.

Kontakt

Inger Brovall, administratör
031-724 62 08
inger.brovall@harryda.se

Relaterad information